לשונית ההלוואות בתוך כרטיס הלקוח

כאשר מפעילים את מודול ההלוואות, בכרטיס הלקוח מופיעה לשונית ייעודית עם רשימת הלוואות של הלקוח וממשק הגדרות וניהול מסגרות אשראי עבור הלקוח.
בעמוד זה נסביר את משמעות השדות החשובים ונסקור את לחצני הפעולה.


הלשונית תופיע רק עבור לקוחות המוגדרים כ- "מבקש מימון" בשדה יעודי:

חוזים / הצעות

בטבלה הזאת אנו מנהלים מסגרות אשראי מול חייבים (בעת מימון חשבונית או ניכיון המחאות). הטבלה חופשית לעריכה ועל מטמיע המערכת לייצר הרשאות וכללים.
עבור לקוחות המבקשים הלוואה פרטית, אין צורך לעשות שימוש בטבלה - אלא אם הלקוח נוטל מספר הלוואות ואז אפשר להזין את התנאים הכלליים שלו בשורה אחת (ללא "חייב").
כעת נסקור את השדות המשמעותיים מתוך הטבלה:
שם השדה תיאור
שם החייב זהו "המושך" של ההמחאה או המשלם של החשבונית. בהטמעה של הייפר לחברת מימון חשבוניות / ניכיון המחאות, הייפר תחפש לקוחות בעלי תפקיד "חייב - Debtor".
בהטמעה של הלוואות צרכניות/נדלן/רכב, מומלץ להחביא את השדות הללו.
סטטוס טיפול שדה ידני חופשי (אפשר גם ליישם תסריט). מבחינת הייפר רק סטטוס אחד חשוב והוא "חוזה חתום".
מבחינת הייפר רק שורה בסטטוס זה ניתנת לבחירה ושימוש בהלוואה, אחרת תתקבל התראה.
מסגרת מאושרת מסגרת האשראי (ברוטו) אותה מתחייבת החברה (אתם) להעמיד לזכות הלקוח - כנגד חשבוניות / המחאות של החייב.
מטבע מטבע מתן המימון (גם במודול ההלוואות) כלומר אין להגדיר מסגרת במטבע אחד ולתת הלוואה במטבע אחר.
אחוז מימון מברוטו דרך האחוז הזה אנחנו מחשבים את קרן ההלוואה בהשוואה לברוטו של החשבונית / ההמחאה. האחוז מועתק לכל הלוואה חדשה וניתן לעריכה ידנית בהתאם להרשאה.
% ריבית שנתית
% ריבית פיגורים
אחוז ריבית לשנה. הייפר מחשבת את הריבית על בסיס 365 ימים.
עמלת הקמה סכום עמלה חד פעמי (במטבע ההלוואה) אשר הלקוח יחויב בו בעת קבלת ההלוואה הראשונה אל מול אותו החייב.
אם אין חייב והוזנה שורה עם מסגרת ועמלות - הייפר תגבה את העמלה בהלוואה הראשונה לאותו הלקוח.
% עמלה אחוז עמלת הלוואה ("מסמכים") אשר תיגבה על כל הלוואה.
העמלה הזאת חייבת להיות גבוהה מהעמלה המשולמת לחברת הביטוח (הוצאה שלכם).
% עמלת הקצאת אשראי אחוז עמלה שנתית אשר תיגבה פעם אחת בכל רבעון, כלומר הערך המוזן בשדה הזה יחולק ל-4 !
השדה היינו מנוע רווח נוסף. ברשומת ההלוואה עצמה ניתן לאפס את העמלה.
לדוגמה: אם הלקוח מימן ברבעון הראשון ואז לא מימן ברבעון 2 ואז מבקש לממן ברבעון 3 - אזי הייפר תדרוש עמלה בסך 2 רבעונים (בהלוואה הראשונה ברבעון 3).
% עמלת ביטוח אשראי נוסף אחוז עמלה רבעונית, בגין פוליסת ביטוח אשראי נוספת (מכונה גם Top up) - על חריגה ממסגרת האשראי בחוזה בין הצדדים.
ימי אשראי נוספים (צפי איחור) כמות הימים שבין מועד הפקת החשבונית ע"י הלקוח, לביצוע התשלום ע"י החייב. זהו הבסיס לחישוב מועד הפירעון בכל הלוואה חדשה.
אשר מימון מול החייב על פי מערכת היחסים של הלקוח מול החייב
  • מדגמי (מידי פעם): מודול ההלוואות יבקש מהמפעיל לבצע שיחת אישור למימון בכל רבעון או בכל הלוואה ראשונה מתוך ארבע - המוקדם מביניהם.
  • חובה בכל מימון: מודול ההלוואות יבקש מהמפעיל לבצע שיחת אישור למימון בכל בדיקת נאותות (בכל הלוואה).
  • לעולם לא: מנהל נוסף צריך לאשר את בדיקת הנאותות.
כמות אישורי מימון מונה שיחות אישור מול החייב, מתעדכן ע"י הייפר.
הוראה בלתי חוזרת קבועה חתומה מגדיר עבור הייפר האם קיים חוזה קבוע להסבת התשלומים של החייב ללקוח - אל חברת המימון (אתם).
במקרה כזה בכל בדיקת נאותות של הלוואה, הייפר לא תדרוש קובץ "המחאת זכות" אבל תדרוש אישור מול מנהל נוסף (שאכן יש חוזה בתוקף).

תיעוד לחצני הפעולות

רענן רשימה מבצע את השאילתה מחדש. רלוונטי כאשר יש אתר אינטרנט שמעדכן את הנתונים או כאשר מאשרים הלוואות (אשר מעדכנות שדות סטטיסטיים).
מסגרת אשראי דוח סיכום מסגרות אשראי וניצולן של החייב אל מול כלל הלקוחות. הדוח מסייע לנהל את סיכוני האשראי.
צור כרטיס לקוח לחייב כאשר קולטים ידנית (או מגיליון אלקטרוני) רק את שם החייב ומספר הזהות (ח.פ. / ח.צ.), הלחצן מבצע שאילתה האם כבר קיימת רשומת לקוח לחייב הזה ?
אם קיימת - אזי מקשר את השורה למספר הלקוח. ואם לא, הלחצן יוצר רשומת לקוח לחייב ומקשר אותה לשורה.
לתשומת ליבך: הלחצן יהיה זמין רק בשורות בהן השדה "מספר תיק חייב בהייפר" ריק !
הלוואה חדשה קיצור דרך להתחיל טופס הלוואה חדש עבור הלקוח אל מול החייב המסומן. אם אין חייב אבל הוזנה מסגרת אשראי ותנאים - הם יועתקו להלוואה.
יומן שינויים הצגת יומן שינויים עבור הלקוח (מבקש המימון) הזה.
יצא נתונים יצוא הטבלה לגיליון אלקטרוני.
הדבק רשימת חייבים (טבלה מ- clipboard) ההדרכה כאן תעודכן בהתאם לתבנית הסופית. הרעיון הוא שניתן להדביק גיליון שהלקוח ממלא.