ניהול הלוואות - לנותני אשראי

המודול נכתב עבור חברה המספקת הלוואות ללקוחות (משכנתה, מימון חשבונית, מימון המחאה דחויה, מימון רכב או הלוואה פרטית),
כאשר מקור ההון היינו עצמי ו/או משקיעים ו/או מסגרות אשראי בנקאיות.

והנה גם דוגמה לניכיון המחאות (אפשר גם חשבוניות "פקטורינג")

מבוא

פרק זה מיועד למשתמשים חדשים שלא מכירים את המודול.
נציין מראש שיכול להיות הבדל בין צילומי המסך במדריך לבין ההטמעה אצלך בארגון, שכן מנהל המערכת שולט בעיצוב המסכים, השדות ובהרשאות.

בכל מקום בו נציין "דיווח לרשויות", אנו מתכוונים אל "הרשות למניעת הלבנת הון" במשרד המשפטים וגם אל רשות המיסים בישראל (זוהי הדרכה בעברית).
הייפר הינה תוכנה בינ"ל ומכילה דוחות לרשויות בכל מדינה ולכן יש להתייחס אותו דבר לכל מדינה אחרת בה תרצו להפעיל את המודול.

פורטל הכניסה להלוואות

בעמוד הפורטל ניתן להפעיל חיפושים ומהם להיכנס לעמוד "ניהול הלוואה" (Back office) או ליצור הלוואה חדשה באמצעות "צור חדש".
להלן ההסבר על הלחצנים הכלולים בעמוד (כל אחד כפוף למערכת ההרשאות). דאבל קליק על שורה בטבלת התוצאות יפתח תמיד את עמוד ניהול ההלוואה.

חפש חיפוש מובנה של הלוואות באמצעות תיבת הטקסט (גם בלחיצה על Enter בתוך התיבה).
להלן תיאור הלוגיקה מאחורי החיפוש:
 • אם רשמת מספר שלם (integer) אזי הייפר תחפש גם הלוואה במספר הנ"ל. מספור הרשומות במודול מתחיל מ-1 וללא כללים / הגבלות אחרות.
 • אם המספר היינו מספר לקוח, אזי הייפר תציג את כל ההלוואות של הלקוח (בכל סטטוס).
 • חיפוש טקסט גמיש בתיאור ההלוואה או הנכס.
 • חיפוש טקסט גמיש בשדות שם הלקוח, שם החייב, שם עורך דין מלווה.

החיפוש בלוגיקת OR בין התנאים הנ"ל, לאחר מכן מתבצע מיון על פי מספר הלוואה (השדה 'Loan Number'), בסדר יורד.
ממתין לטיפול חיפוש מובנה של הלוואות בסטטוס טיפול מהצעה ועד להקמה. שימו לב שסטטוס "טיפול משפטי" אינו נכלל בשאילתה הזאת.
אשף חיפוש הפעלת אשף החיפוש לביצוע חתכים לפי צרכי המשתמש. האשף מאפשר לבצע הצלבות מול כלל הטבלאות בהייפר (למשל תראה הלוואות של לקוחות מהעיר X וכדומה).
צור חדש פותח טופס ריק של הלוואה. הפעולה מקבילה להתחלת הלוואה חדשה מתוך כרטיס לקוח... רק שכאן צריך לבחור את מבקש המימון ואת החייב (במקרה של מימון חשבונית/המחאה).

על מטמיע המערכת להגדיר מסננים לצרכי התפעול, על פי צורת העבודה: למשל "תקבולים מאחרים" או "מסב נכשל"...
להייפר יש דרכים רבות לפעול, לכן לא בנינו את המסננים במסגרת מוצר המדף.

מבנה עמוד ניהול הלוואה

העמוד מובנה מאזור שדות "כותרת" (נמצאים על המסך כל הזמן) ולחצני שליטה כלליים (שמירה, יציאה וכו').
מרבית שטח המסך מחולק ללשוניות:
פרטי ההלוואה בראש הלשונית נמצא אזור לחצנים (שורה) אשר יופיעו בהתאם לניהול התהליך. זה תקין שמרבית הלחצנים מוחבאים רוב הזמן.
בהמשך נמצא אזור שדות (על כל שטח המסך) המקושר לרשומה הראשית של ההלוואה.
בתוכנת המדף יישמנו את השדות הקשורים במסגרת האשראי, עמלות, סיכומים וחשבונות עו"ש בלשונית הזאת.
נכסים פיננסיים הלשונית רלוונטית ותופיע רק עבור מימון חשבונית או המחאה סחירה.
הלשונית מכילה את טבלת הנכסים למימון. מהטבלה הזאת נבנה לוח הסילוקין.
תשלומים בלשונית זו מופיעים השדות הקשורים לחישוב לוח הסילוקין: שיעורי ריבית, הצמדה למדד ואלגוריתם החישוב.
קראו בעיון את הפרק אודות לוח הסילוקין, שכן המשתמש יכול להתערב בו ולייצר פתרון מותאם אישית ללקוח כאשר הייפר מלווה ומחשבת את הריביות בהתאם.
ביטוח / שדות נוספים בראש נמצא אזור שדות המקושר לרשומה הראשית של ההלוואה. בתוכנת המדף יישמנו את השדות הקשורים בהערות, ביטחונות, חלוקת עמלות פנימית וחיצונית.
בהמשך נמצאת טבלת מעקב על פוליסות ביטוח לשמירה על ערך הנכס. הטבלה רלוונטית רק במימון נדל"ן / רכב, אך ניתנת לשימוש כל הזמן.
טבלת הביטוחים משמשת את הייפר רק למעקב ניהול סיכונים ואינה קשורה לחישובי עמלות / ריביות.
קבצים מצורפים טבלת קבצים מצורפים לקריאה בלבד. זהו אוגדן של כל האסמכתאות / החתמות לביצוע ההלוואה וכולל גם כלי אישור תוכן עבור קצין הציות.
להזכירכם, אם אתם רוצים לאחסן קובץ שינתן לעריכה ושמירה בהייפר (כמו עיבוד תמלילים / גיליון אלקטרוני) יש להשתמש בעץ הקבצים מתוך תיק הלקוח.
ניתן לקשר קובץ מהעץ של הלקוח, לרשימה בתוך תיק ההלוואה.
טיוטת תשלומים ארגז חול למשחקים, ממשק דומה לטבלת התשלומים האמיתית. ניתן להעתיק אותה לטיוטה ואז לערוך שינויים בכדי לתמחר אלטרנטיבות או לבחון פירעון מיידי.
האלגוריתמים זהים ואין סכנה לגרימת נזק. הטיוטה נשמרת אף היא במסד הנתונים וניתן להפיק אותה כ- PDF ללקוח ו/או לייצא גיליון אלקטרוני.

הוראות הפעלה

העמוד נפתח בשפה של המשתמש בהייפר. הממשק מסתיר לחצנים רבים וחושף אותם בהתאם לתהליך של העסקה. להלן לחצני הפעולה הקבועים בממשק:
ביטול סגירת העמוד ושחרור הנעילה הלוגית על הרשומה. במידה וישנם שינויים שלא נשמרו, יופיע דיאלוג אזהרה. הלחצן הזה הוא האפשרות היחידה לסגור את העמוד מבלי לשמור שינויים.
שמור לחצן שמירה (בלי לסגור את העמוד). בטרם השמירה מתבצעת בדיקת שדות חובה בכל הטבלאות (לשוניות).
שמור וסגור סגירה של העמוד לאחר שמירה מוצלחת.
יומן שינויים פותח חלון עם רשימת השינויים בארבעת הטבלאות - לאחר יצירת הרשומה (השמירה הראשונה של ההלוואה).
ניהול חשבון פותח את דוח הכרטסת של הלקוח (מבקש האשראי) בלי תנאים נוספים.
הדפס חוזה הלחצן מאפשר לכם להדפיס חוזה הלוואה מעודכן כולל לוח סילוקין בכל שלב.
מחק מוחק את ההלוואה מהספרים (אחסון deleted בשרת) וגם מבטל את פקודות היומן. הפעולה בלתי הפיכה דרך הממשק (DBA יכול להחזיר את העסקה).
יש לאפשר את הלחצן רק למנהל בכיר.
פעולת מחיקה מתועדת ביומן השינויים.
כל שדה המקשר אל ישות לקוח או ספק בהייפר, מכיל אייקון "ברק" בכותרת, לדוגמה שם הלקוח . לחיצה על הכותרת תפתח את כרטיס הלקוח / הספק.

הקמת הלוואה חדשה

בסעיף זה נסקור את רשימת הפעולות להקמת הלוואה בהייפר, באופן כללי בלבד. התעמקות בפרמטרים ובאלגוריתמים קיימת בעמודים הבאים (בעץ מצד ימין).
 1. בחירת הלקוח: המבקש לקבל את ההלוואה (מרשימת הלקוחות המוגדרים כ-"מבקש מימון").
  עבור עצמאים בחרו את הערך "עצמאי (קטן)" בשדה "לקוח עיסקי". עבור חברות חשוב לבחור איש קשר אשר מייצג את החברה (הלקוחה) מולכם.
  שימו לב שבחירת לקוח מאפסת את שדות "החייב" ואיש קשר ולכן זהו השלב הראשון בסדר הפעולות.
 2. בחירת מטרת ההלוואה: קריטי לבצע בהתחלה כי הלוגיקה של החישובים והממשק נקבעת בהתאם לשדה הזה.
  שימו לב שניתן לערוך את השדה הזה רק בשלב "הצעה להלוואה".
 3. בחירת חייב: עבור מימון חשבונית או המחאה סחירה, יש לבחור את החייב (משלם החשבונית / "המושך" בעל חשבון הבנק).
  אפשר שלא למלא כרטיס לקוח עבור החייב, אולם הדיווח לרשויות יהיה דל יחסית וגם מנגנון מסגרות/ביטוח האשראי לא יפעל בהלוואה זו.
  מבחינת ניהול סיכונים וחסכון בהקלדה, הגיוני שחברה תזין את פרטי החברות/אנשים אותם היא מוכנה לממן.
  אם נבחר חייב והוא חברה, אפשר לבחור גם איש קשר מטעם החייב במידה ובוצע מולו אישור מימון או חתימה על המחאת זכות.
 4. עבור מימון חשבונית או המחאה סחירה: עליך לעבור ללשונית "נכסים פיננסיים" ולמלא רשימת חשבוניות או המחאות למימון.
  בסיום חזרו ללשונית הראשונה.
 5. בחירת סוכן מכירות: אינה חובה אך דרושה להפקת דוחות והטלת אחריות על הסניף אליו משויך הסוכן.
  אם לא נבחר סוכן, ההלוואה תהיה משויכת לסניף של הלקוח.
 6. כעת עליך לקבוע את סכום ההלוואה המאושר (קרן), באמצעות "משחק בין כמה שדות": מהברוטו אל הנטו או נטו בלבד (מטמיע המערכת קובע את עיצוב הממשק).
  שם השדה תיאור
  תיאור ההלוואה או הנכס זהו שדה טקסט חופשי. במקרה של מימון נדלן / רכב יש לציין פרטים מזהים ככל שניתן.
  שווי ברוטו של הנכס במקרה של מימון נדלן / רכב יש לרשום שווי הוגן וכולל מעמ. תיתכן גם הלוואה פרטית למימון רכישת ציוד וכו'.
  השדה מסוג מספר שלם ואינו חובה למילוי.
  סכום מאושר - ברוטו במקרה של הלוואה כנגד נכס (קיים ערך בשדה הקודם), הייפר תעתיק את הסכום מהשדה הקודם והמשתמש ראשי לשנות אותו כלפי מטה (לדוגמה לאחר הערכת שמאי מטעמכם).
  במקרה של הלוואה פרטית ("לכל מטרה"), יש להזין את הסכום המבוקש על ידי הלקוח.
  השדה מסוג מספר שלם ואינו חובה למילוי.
  אחוז מימון מהברוטו זהו "שדה מחשבון" המשתמש רשאי לערוך את השדה (בטווח 1 עד 100). שדה ריק משמעו 100 אחוז (קרן = ברוטו).
  השדה מסוג מספר ממשי (אפשר שברי אחוז) ואינו חובה למילוי.
  סכום מאושר (קרן) זהו הסכום נטו שהלקוח יקבל. אפשרי להזנה ידנית או מחושב על פי שני השדות הקודמים - אם הוזנו.
  אפשר להטמיע את הייפר בלי השדות הקודמים ואז לרשום רק את הסכום הזה.
  מטבע כל הסכומים ברשומת ההלוואה ובטבלאות הנכסים ותשלומים - כולם תמיד במטבע אחד. זהו מטבע ביצוע העסקה.
  * במקרה ולאורך חיי ההלוואה, הלקוח משלם במטבע אחר, יש להפיק טופס קבלה ובו לממש המרת מטבע - אל המטבע של ההלוואה.
 7. יש להקפיד להזין את "תאריך ביצוע מימון", הייפר תנסה לחשב אותו בשלב "הצעת מחיר" רק פעם אחת.
  הסיבה לכך היא שהייפר תומכת גם בהזנת נתונים רטרו ולכן לא ניתן לקבוע שמתן הלוואה הינו רק "מהיום קדימה".
 8. לחישוב לוח הסילוקין, גשו ללשונית "תשלומים", ולחצו על בנה הלוואה.
  ניתן לשחק עם הפרמטרים השונים כגון שיעור ריבית, כמות תשלומים וכו' וללחוץ שוב על בניית הלוואה ללא הגבלה.
  הלחצן הזה מוחק את טבלת התשלומים ובונה אותה מחדש! בממשק קיימים 3 לחצנים לבניית הלוואה, אחד מהם ב-"סגנון חופשי".
 9. לאחר עיצוב לוח הסילוקין בהתאם לאלגוריתם של הייפר, כעת ניתן לערוך שינויים ידניים ואפילו לקבוע נקודות תשלום מיוחדות.
  טבלת התשלומים ניתנת לעריכה, הכלל החשוב הוא להשתמש רק בלחצן חשב הלוואה.
  כך שהייפר אינה דורסת את תאריכי התשלומים או את הסכומים שלהם ורק מחשבת מחדש את הריבית ואת השורה האחרונה שהיא ההתחשבנות הסופית מול הלקוח.

זהו רק תקציר סדר פעולות. עכשיו קראו בעיון את הפרקים הבאים בכדי להבין לעומק את המנגנונים השונים.

שדות הבחירה וקישור ישויות

בחלק זה נסקור את השדות המהווים קישור לישויות לקוח / ספק / משתמש הייפר. שימו לב להתניות בסגנון "את מי אפשר לבחור ומתי".
שם השדה תיאור
שם הלקוח בחירה מתוך טבלת הלקוחות, בתנאי שערך השדה "תפקיד במודול הלוואות" הינו "מבקש מימון" !
בחירת לקוח מאפסת את שדות "החייב", איש הקשר ושפת המסמך.
לקוח עיסקי ברשומת הלקוח של הייפר קיימת הבחנה בין אנשים פרטיים לבין חברות, אבל אין הגדרה האם מדובר באדם שהוא עצמאי.
בתחום ההלוואות קיימת הבחנה בין לקוח פרטי, לבין עוסק ולבין חברות. השדה מציג 3 ערכים לבחירה:
 • לא: הייפר תקבע את הערך כאשר הלקוח הנבחר הינו ממין זכר / נקבה.
 • עצמאי (קטן): ערך לבחירה ידנית על ידך, אם הלקוח הינו ממין זכר / נקבה. "עוסק זעיר" אינו נכלל בהגדרה זו.
 • חברה / עוסק גדול: כאשר מין הלקוח הנבחר הינו חברה (לא חשוב מאיזה סוג).
השדה משפיע על תכני ההדפסה השונים ועל ביקורת העלות האפקטיבית.
איש קשר בחירת איש קשר אפשרית רק לאחר שיש לקוח משוייך. איש הקשר צריך להיות בר דיווח לרשויות ולכן חייב להכיל את השדות הבאים:
מספר תעודת זהות, מין (זכר/נקבה) וסטטוס משפטי (נאמן ומעלה).
שם החייב בחירה מתוך טבלת הלקוחות, בתנאי שערך השדה "תפקיד במודול הלוואות" הינו "חייב (משלם)" או "מבקש מימון וגם חייב" !
עבור מימון חשבונית או המחאה סחירה, יש לבחור את החייב (משלם החשבונית / "המושך" בעל חשבון הבנק) - מתוך רשימת החייבים בכרטיס הלקוח !
השדה אינו חובה אבל שימוש בטבלת החייבים חוסכת הקלדה ומאפשרת ניהול חוזה מימון ומסגרות אשראי ביחסי "לקוח מול חייב".

כאשר הדיאלוג נפתח, הלחצן "ביטול" משאיר את המצב הקיים ללא שינוי (את החייב הקיים). הטריק לאיפוס חייב הוא בחירת הלקוח מחדש.
בעת בחירת חייב נדרסים השדות הבאים (על ידי ערכים מרשומת החייב אצל הלקוח):
רמת סיכון, מטבע ההלוואה, מזכר הערות!, ריבית שנתית, ריבית פיגורים, אחוזי עמלות (בהתאם לרבעון ופעילות קודמת).
איש קשר מטעם החייב אם החייב הוא ישות משפטית (שאינה אדם), זהו איש הקשר שמולו בוצע אישור המימון או חתימה על המחאת זכות.
סוכן מכירות השדה פותח דיאלוג בחירת משתמש של הייפר. אם נבחר רשומת ההלוואה תשוייך לסניף של הסוכן.
אם לא נבחר סוכן, ההלוואה תהיה משויכת לסניף של הלקוח.
בדיקת זהות הלקוח התבצעה על ידי עבור דיווח ונטילת אחריות מול הרשויות: השדה פותח דיאלוג בחירת משתמש של הייפר.
אם נבחר משתמש, אזי יאפס את ערך השדה הבא.
בדיקת זהות הלקוח התבצעה ע"י עו"ד עבור דיווח ונטילת אחריות מול הרשויות: השדה פותח דיאלוג בחירת ספק.
אם נבחר ספק, אזי ערך השדה הקודם יכיל את שם העורך דין והשדה הזה את מספר הספק שלו בהייפר.
שם עורך דין (מייצג את הלקוח) השדה פותח דיאלוג בחירת ספק.
עמלה למשווק חיצוני השדה פותח דיאלוג בחירת ספק מסוג מתווך / משווק.
נאמן / חברת נאמנות מאפשר לבחור ספק בתפקיד זה (Role=3). זהו החשבון שאליו יועבר סכום הכסף מהשדה "שירותי נאמנות" בפקודת יומן בעת מתן המימון הראשון ללקוח.

השדה "תפקיד במודול הלוואות" - ברשומת הלקוח

שימו לב בבקשה לשדה הזה בתיק הלקוח. השדה גורם לסינון הלקוחות במודול ההלוואות וקובע מי ניתן לבחירה ולאיזה תפקיד:
 • ללא: הלקוח אינו קשור למודול ההלוואות - זהו ערך ברירת המחדל של הייפר.
 • מבקש מימון: מבקש להלוות כסף. כאשר לוחצים על הלוואה חדשה מתוך תיק הלקוח, הייפר תקבע את ערך זה במידה והלקוח היה "ללא".
 • חייב (משלם): זוהי יישות אשר משלמת עבור סחורה / שירותים של "מבקש מימון".
 • מבקש מימון וגם חייב: לפעמים יתכן שילוב בין שני התפקידים. גם לווה כסף מכם וגם חייב ללקוח אחר שלכם.
 • משקיע: עבור ניהול לוחות סילוקין מול משקיעים (כיוון הפוך של הכסף). אם מטרת ההלוואה הינה "גיוס הון" אזי עליך לבחור לקוח מסוג משקיע.

ממשק למפות גוגל

בנוסף לכל שדות הטקסט (שכמובן ניתן להתאים לצרכיכם) הוספנו עוד שני שדות כתובת אשר פותחים ממשק למפות גוגל:
שם השדה תיאור
כתובת נכס ראשון (משכון)
Mortgage Property 1 Address
מילוי הכתובת (רצוי בעזרת אשף הכתובות של הייפר) פותח לשונית בשם Map 1 עם מפה מקושרת (מנהל המערכת יכול לקבוע את שם הלשונית).
כתובת נכס שני (משכון)
Mortgage Property 2 Address
מילוי הכתובת (רצוי בעזרת אשף הכתובות של הייפר) פותח לשונית בשם Map 2 עם מפה מקושרת (מנהל המערכת יכול לקבוע את שם הלשונית).

הנה דוגמה לממשק לאחר מילוי שני השדות (ראו שתי לשוניות מפה):

והנה מפה לדוגמה:

המשך למידה

ראשית עליך להיות משתמש מזוהה באתר, או ללחוץ על עזרה מתוך הייפר (מזהה אותך באתר באופן אוטומטי).
כעת עליך לקרוא את תתי העמודים בצד ימין על פי סידרם...   בהצלחה.