סליקת כרטיסי אשראי

תוכנת הייפר מאפשרת ביצוע סליקת כרטיסי אשראי באמצעות ספקים שונים. כל בקשות הסליקה נשמרות באופן מוצפן בטבלה SYE Clearing Credit Cards וממתינות לביצוע על ידי השרת.
לאחר ביצוע ניסיון הסליקה, מתקבלת מהשרת תשובה על ביצוע הפעולה או לחלופין על אי ביצוע והסיבה לסירוב.
בהתאם לחוקים בכל מדינה ולתקנות PCI DSS, סליקת כרטיסי האשראי מתבצעת בין שרת מאובטח של הייפר לבין שרתי ספקי הסליקה.
ניתן לחבר ריבוי ספקים לאותו מסד נתונים והייפר תבצע אגרגציה ביניהם (טוב גם לגיבוי אם הספק הראשי אינו פעיל בעקבות תקלה).

שירותי הסליקה הרלוונטיים לישראל

במדריך בשפה העברית, נתמקד בספקי הסליקה הרלוונטיים לשוק הישראלי. את ההגדרות יש לבצע בעמוד "Expansion Modules & Web Services" בתוכנת הלקוח של הייפר, בהרשאת מנהל מערכת ראשי.
נבהיר כי מדובר בסליקה מתוך תוכנת הייפר עצמה, הגדרת ספקי סליקה למודול אתרי האינטרנט של הייפר, מוסברת במדריך אחר.
תיאור השירות Hyper Service ID Username Password Terminal / ID Service Available Currencies
באילו מטבעות ניתן לסלוק
Payment Service Fee Percent
הגדרת עמלת סליקה באחוזים
סדרן (עדיפות)
סליקת כרטיסי אשראי דרך איזיקארד e-c.co.il נדרש נדרש ללא אם ריק, אזי כל המטבעות בהייפר מועברים למסוף.
תומך במטבעות ILS;USD;EUR
אפס
ספק טכנולוגיה אינו גובה עמלה מהעסקאות.
11
סליקת כרטיסי אשראי דרך פלאקארד pelecard.com נדרש נדרש מספר שלם Integer אם ריק, אזי כל המטבעות בהייפר מועברים למסוף.
תומך במטבעות ILS;USD;EUR;GBP
אפס
ספק טכנולוגיה אינו גובה עמלה מהעסקאות.
10
ספק וירטואלי לצורכי הדגמה ופיתוח ccsp.demo ריק או "Full Demo"
קרא הסבר בהמשך
ללא ללא אם ריק, אזי כל המטבעות בהייפר מועברים למסוף.
דוגמה למילוי ILS;USD
לצורך הניסיון כל ערך שתחפוץ. 999999
אחרון
* בשדה ההגדרה של המטבעות, יש להפריד ערכים באמצעות "נקודה-פסיק", לדוגמה ILS;USD;EUR ואין לשים פיסוק לאחר המטבע האחרון.
* סדר הפעלת ספקי הסליקה הינה לפי הערך בטור "סדרן", מהקטן לגדול ועל פי הגבלת סניף ומטבע.
* בכל שינוי שמבוצע בהגדרות הללו, חובה לאתחל את יישום האוטומציה. היישום בצד השרת בונה את רשימת הסולקים שלה רק פעם אחת בזמן האתחול !

Pelecard

ספק אמין ומורשה בישראל, תומך גם בסליקה לאתרים, קישור לאתר הספק
הסולק תומך במטבעות ILS,USD,EUR,GBP.
זמן הסליקה הממוצע עבור ספק זה היינו 2 שניות לעסקה.

יתרון בולט של הספק הוא האפשרות לקבלת מספר אישור מחברת האשראי ללא הצורך להזין בהייפר, על מנת למנוע הונאה.
מנגנון זה מבוצע על ידי הייפר, כאשר במסוף (ובחברת שבא) יש את ההרשאה לבצע "שריון מסגרת אשראי אוטומטית - J5".
  • אם קיימת ההרשאה במסוף שלך, עליך להזין את הערך J5 בשדה "Param1", עם רווח ממילים אחרות.
  • עבור מסוף אינטרנטי, יש לבחור מותגי אשראי נתמכים. עליך להזין רשימת מותגים מופרדים ברווח בשדה "Param3", מתוך הרשימה הבאה: visa, master, diners, amex, isra
  • אם המסוף שלך תומך בסליקה ללא CVV וללא תעודת זהות, עליך להזין את הערך NO-CVV בשדה "Param1", עם רווח ממילים אחרות.

Easycard

ספק אמין ומורשה בישראל, תומך גם בסליקה לאתרים, קישור לאתר הספק
הסולק תומך במטבעות ILS,USD,EUR.
זמן הסליקה הממוצע עבור ספק זה היינו 4 שניות לעסקה.

* כאשר מתחברים לספק השירות, יש לציין שאתם מחברים את תוכנת "הייפר" לממשק ה- web service שלהם, על כן עליהם לדאוג שלא תוחלף הסיסמה באופן אוטומטי.
* עבור ספק זה מבצעת הייפר שאילתה לפני כל עסקה, בכדי למנוע סליקה כפולה (אותו כרטיס + סכום זהה באותו מסמך קבלה) ב-4 השעות האחרונות. לכן זמן הסליקה ארוך מהרגיל. אנו פועלים בשיתוף עם הספק בכדי לקצר את הזמנים.

ספק וירטואלי לצורכי הדגמה ופיתוח

ספק זה מיועד לצורכי הדגמה ואינו מתחבר לחברת אשראי או בנק כל שהם !
כמשנה זהירות, הספק מחזיר תמיד סירוב לבקשת הסליקה, מותג האשראי תמיד יכתב DEMO - NO REAL MONEY.
במידה ועליכם לבצע בחינה של סליקה מוצלחת, הזינו את הטקסט Full Demo בשדה Username.
זהו מצב מסוכן ועליכם להסיר את הספק הווירטואלי מיד עם תום הבחינות בכדי למנוע מצב שבו העסק מפסיד כסף...

ריבוי שירותי סליקה וחלוקת מסופים לסניפים

עבור חברות שסולקות מטבעות רבים או לקוחות ממדינות שונות בעולם, מומלץ להגדיר מספר שירותי סליקה בו זמנית.
הייפר מתעדפת באופן אוטומטי את ספקי הסליקה, לפי מטבע העסקה ושדה הסניף של הלקוח !
אם השירות בעדיפות הראשונה נכשל, הייפר תנסה באופן אוטומטי לסלוק דרך הבא בתור (עד 3 כשלונות).
בממשק המשתמש בתוכנה, הספירה לאחור (40 שניות) תמשיך מבלי להודיע למשתמש על ביצוע אגרגציה.

הגבלת מסוף לסניף אחד (מוגבל עד 12 סניפים למסוף)

בכדי להגביל מסוף כך שיבצע סליקה של סניף מסויים (שמיש לחלוקה בין מדינות ו/או זכיינים), בשדה Param2 הזן ערכים בתבנית הבאה:
A1;A3;
.
המספר מייצג מספר סניף, על פי סדר הגדרת הסניפים בהייפר, כאשר הראשון מתחיל בערך 1.
בדוגמא הנ"ל, ספק הסליקה יופעל על הסניף הראשון והשלישי בלבד. להזכירך רשימת הסניפים בהייפר קשיחה ואין משנים את סדר הסניפים לאחר הפעלת המערכת בארגון.
חובה לפתוח כל ערך באות A ולסיים בסימן "נקודה-פסיק". הגדרת סניף בודד תיראה כך:
A2;

אם הלקוח מטמיע מספר מסופים אצל ספק זהה, יש להוסיף מספר כלשהו לסוף מחרוזת הזיהוי. לדוגמא: e-c.co.il ואחריו e-c.co.il2 ואחריו e-c.co.il3 וכך הלאה לפי הצורך.