Database Table "hyp_Trading Systems List"

תיאור הטבלה

טבלת הגדרות עבור פלטפורמות מסחר (חשיפה והתכסות) המחוברות להייפר.
לאחר שינוי הגדרה בטבלה זו, מומלץ לאתחל את האוטומציה הרלוונטית (דרך לקוח הייפר) בכדי לוודא שההגדרות הוטמעו באופן מלא.

אחסון רגיל/הווה (Normal)

כל המידע מאוחסן כאן

אחסון ארכיון (Archive)

לא בשימוש

פריטים שנמחקו (Deleted)

לא בשימוש
שם השדה תיאור והערות טיפוס אורך הטקסט
Data Source סימון מקור הנתונים ב-2 תווים. כל רשומה של עסקה או פקודה או מחיר נרשמת עם מקור הנתונים לזיהוי.
שדה לקריאה בלבד - ערכו נקבע על ידי ישום הממשק לפלטפורמה ומתעדכן אך ורק בזמן אתחול ישום הממשק ל-MT4.
String 2
TP Friendly Name שם ידידותי של הפלטפורמה ב-CRM וב-RMS String 15
System Purpose מטרת הפלטפורמה:
חשיפה אמיתית (מסחר אמיתי) / התכסות (ספק נזילות) / שרת הדגמה (לא מייבא עסקאות להייפר).
Status 0
Platform Type שדה לקריאה בלבד - טיפוס הפלטפורמה המחוברת: MT4 / MT5 ועוד.
לטיפוס M2M (שם גנרי) יש משמעות מיוחדת מבחינת איפיון דוחות רגולטורים וחישוב רווח/הפסד.
התיעוד נמצא בהדרכה של הדוחות הרלוונטיים. הכוונה למערכת שמבצעת Mark 2 Market על בסיס יומי גם לפוזיציות פתוחות.
String 3
Time Zone חשוב שהייפר תהיה מתואמת עם איזור הזמן של פלטפורמת המסחר (תיאום שעונים). אם אינך יודע את איזור הזמן של הפלטפורמה - בחר GMT/UTC. String 50
Mark to Market Hour UTC באיזו שעה מתבצע Mark to Market בשרת - לפי שעון אוניברסלי. שים לב שלא להגדיר בשעון המקומי של הפלטפורמה !
זהו שדה חובה - אם אינך יודע את ההגדרה בפלטפורמה. הגדר 22:00 או 21:00 בהתאם לבורסות איתן אתה עובד ושעון הקיץ.
השדה הזה קובע מתי הייפר תבצע "צילום" יומי של מצב החשבונות (יתרות ושווי תיק בשדות Balance, Equity וכו) ומצב העסקאות הפתוחות.
הדגימות הללו קריטיות למרבית הדוחות הרגולטוריים וגם לחישוב רווח / הפסד יומי ב-RMS לכן חשוב מאוד לדייק בשעה ולתחזק את ההגדרה במעבר לשעון קיץ / חורף.
Hour 0
Connected to Hyper Database שדה לקריאה בלבד - שם מסד הנתונים אליו הפלטפורמה מחוברת.
עבור פרויקטים מורכבים ניתן לשלב ב-RMS אחד מספר מסדי נתונים עם מספר פלטפורמות (ביחס של לפחות פלטפורמה אחת למסד נתונים).
String 40
Broadcast Realtime data on Channel # אם משתמשים במודול RMS, כל פלטפורמה מהווה "ערוץ מידע".
ניתן לקבוע ערוץ ממספר 1 עד 20.
ערך ברירת המחדל הינו אפס = ללא ניהול סיכונים.
Integer 0
Server URL כתובת השרת הראשי. ניתן להזין שתי כתובות עם "נקודה פסיק" ; ביניהן.
לדוגמא: real1.domain.com;212.210.208.206
String 80
Backup Server URL כתובת שרת הגיבוי. ניתן להזין שתי כתובות כפי שהוסבר בשדה לעיל. String 80
Integration App Username שדה לקריאה בלבד - שם המשתמש של יישום המסחר בשרת הייפר. String 30
Control Client Accounts שדה לקריאה בלבד - האם הייפר יכולה לנהל את חשבונות המסחר בפלטפורמה (ליצור חדש / לעדכן שדות). Bool 0
Control Balance Orders שדה לקריאה בלבד - האם הייפר יכולה להפקיד או למשוך כסף מחשבונות המסחר בפלטפורמה. Bool 0
Control Deals / Positions שדה לקריאה בלבד - האם הייפר יכולה ליצור או לערוך עסקאות (פוזיציות) בפלטפורמה. Bool 0
Copy Fields from CRM to TP אילו שדות מרשומת הלקוח יועתקו לרשומת הסוחר בפלטפורמה.
אם השדה נשאר ריק, אזי כל השדות האפשריים יועתקו.
String 150
Create New Real Accounts As Read Only האם ליצור חשבונות חדשים במצב Readonly - כלומר הלקוח יכול להפקיד אבל עדיין לא לסחור. Bool 0
Create Trading Account Convert Client to Real האם בעת יצירת לקוח חדש דרך הייפר, תועבר רשומת הלקוח לסטאטוס "לקוח אמיתי" (4) או שישאר במצב Lead בסטאטוס "מעקב מתקדם" (2). Bool 0
Default Account Currency שדה לקריאה בלבד - מטבע ברירת המחדל בפתיחת חשבון חדש. String 4
Default Account Group קבוצת סוחרים כברירת מחדל בפתיחת חשבון ללא בחירת קבוצה מראש. בחירת הערך בשדה הזה קובעת גם את המטבע בשדה הקודם. String 50
Default Account Leverage מינוף ברירת המחדל בפתיחת חשבון חדש. לדוגמה: הערך 100 יוצר חשבון במינוף פי 100 Integer 0
TP Next Login Value עבור פלטפורמות Meta Trader בלבד, אם ברצונך שהייפר תמספר את החשבונות בטווח עצמאי (נמוך מהמקסימום הקיים).
הזן כאן את מספר החשבון הבא שיפתח על ידי הייפר. מכן הערך כבר ינוהל אוטומטית.
Integer 0
Deposit for New DEMO Account סכום ההפקדה הוירטואלית, בעת פתיחת חשבון הדגמה או בעת "הטענת כסף". Integer 0
Block Accounts with EMail from Domain סינון חשבונות בכניסה להייפר. זהו שדה מסוג רשימה של דומיינים (כל אחד בשורה נפרדת).
חשבונות מהדומיינים הללו *לא* יקלטו בהייפר (בהתאם להגדרת ממשק CRM שבו הייפר עוקבת אחר הפלטפורמה).
String 150
Log Instruments Daily Events עבור הפקת דוחות ושמירת תיעוד לרגולטור, הגדרת Yes בשדה הזה, תגרום לשמירת מידע יומית בכל פעם שהממשק מאותחל.
הטבלאות שתוכנן תלוי בדגל הזה הינן: "hyp_TPM Instrument Daily Events", "hyp_TPM Settings Matrix Symbol vs Group"
בכל פעם שמבצעים שינוי הגדרות בסימבולים או בקבוצות במטה טריידר (בד"כ נעשה בסופ"ש כשאין מסחר) גם נהוג לאתחל את יישום הממשק.
בנוסף, אם מוגדר No בשדה הזה, אז תיאור הסימבול יועתק להייפר בכל אתחול (השדה Description בטבלה "hyp_Trading System Symbols").
Bool 0
Exposure must be Covered (Abook) הגדרה: האם החשיפה שנוצרת בפלטפורמה הזו צריכה להיות מכוסה במלואה על ידי ספק נזילות.
בהתאם להגדרה זו, תתקבל התראה בזמן אמת על ידי ה-RMS.
Bool 0
Filter Accounts by Groups סינון חשבונות בכניסה להייפר לפי הקבוצה שלהם.
בעקרון עדיף שהסינון יתרחש בהגדרות חשבון ה- manager בפלטפורמה (חוסך משאבים להייפר ולפלטפורמה).
כללי ההזנה דומים ל-MT4 ולשורת הפקודה של windows:
לדוגמה *usa* קולט את כל החשבונות שיש בהם את המחרוזת usa.
לדוגמה !*demo* מסנן (חוסם) את כל חשבונות שהקבוצה שלהם מכילה את המחרוזת demo.
בהמשך לדוגמה הקודמת !demo* מסנן רק את אלו המתחילים במחרוזת, אבל הקבוצה french_demo תיקלט.
יש להפריד בפסיק בין הגדרות (לא לרדת שורה).
String 200
Import New Symbols into "Deleted" storage הפונקציה הזו נחוצה להטמעות של שרתי מסחר תחת רגולציה. ערך YES חוסם את כניסתם של סימבולים חדשים אל הייפר ובמקום זאת שומר אותם באחסון המחוקים (Deleted).
כך שקציני הציות יכולים לשלוט במערכת ולהעביר סימבולים נחוצים ומאושרים מה-"מחוקים" אל ה-"רגילים" (אחסון Normal).
Bool 0
Analytics Currency ערך ברירת המחדל הינו USD. בעבר כל החישובים והשערוכים של העסקאות היו במטבע חשבון המסחר וגם לדולר בשדה נפרד.
לפי דרישות שהועלו מלקוחות, ניתן מעתה להחליף את מטבע השערוך הנוסף למטבע אחר ובלבד שקיימים צמדי מטבעות לביצוע ההמרה.
הנתונים יכנסו בהייפר לשדות השערוך ב-USD ולכן מטמיע המערכת צריך להחליף את השם הויזואלי של השדות הללו בהתאם להגדרה כאן.
String 4
Margin Level Alerts Under קובע את אחוז הביטחונות שממנו ומטה ישודרו התראות למסך RMS. Integer 0
Missing Feed Alerts האם להפעיל את מנגנון ההתראות על פידים חסרים במודול ה- RMS.
כאשר מופעל ולסימבול חסר פיד מעל [Alert Feed after # Seconds] שניות - ובשעות המסחר שלו !
תופיע התראה ב- RMS (ההתראה משודרת מיישום המסחר אל הייפר).
Bool 0
Alert when "Deleted" account open new trade זהו מנגנון העונה למקרה פרטי של לקוח שאולי עתיד לחזור אצל לקוחות נוספים.
כאשר נפתחת עסקה חדשה בחשבון אשר נמצא בלקוחות המחוקים ! (אחסון טבלה deleted)
אזי תיווצר רשומת failed עם פרטי החשבון בטבלה sye monitor.
Bool 0
קישור אל רשימת הטבלאות

Database Table "hyp_Trading System Symbols"

תיאור הטבלה

טבלה אחת לכלל המכשירים הפיננסיים העומדים לרשות הסוחרים (הלקוחות) בכלל מערכות המסחר המקושרות למסד הנתונים הנוכחי.

אחסון רגיל/הווה (Normal)

כל המכשירים הפעילים

אחסון ארכיון (Archive)

מכשירים שהיו פעילים בעבר

פריטים שנמחקו (Deleted)

מכשירים שאין ליבא אותם להייפר מאוחסנים כאן
שם השדה תיאור והערות טיפוס אורך הטקסט
Symbol Name שם המכשיר בתוכנת המסחר (חייב להיות זהה). String 25
Description תיאור המכשיר הפיננסי (בד"כ מיובא מתוכנת המסחר). String 100
Type טיפוס המכשיר (צמד מטבעות / סחורה / מדד / מניות וכו'). מבחינת התוכנה חשוב להבחין האם מדובר בצמד מטבעות או לא. Status 0
Contract Size ממיר מידה בין הכמות בפלטפורמת המסחר (TP Volume) לכמות האמיתית של הנכס A. Real 0
Tick Price Coefficient מקדם מחיר (הכפלה) Real 0
Primary עבור צמדי מטבעות, יש לסמן את הצמדים הראשיים שדרכם יבוצעו המרות מטבע בכל הדוחות ובניהול הסיכונים Bool 0
Exposure Symbol A שם ידידותי (אחיד לכל הארגון) של הנכס הנרכש במכשיר הפיננסי עבור דוחות חשבונאיים / רגולטוריים. String 15
Exposure Symbol B סימול בינ"ל של המטבע שבאמצעותו רוכשים את הנכס במכשיר הפיננסי. String 5
Bid מחיר מכירה אחרון של המכשיר. Real 0
Ask מחיר קנייה אחרון של המכשיר. Real 0
Last Update מועד עדכון המחירים בפעם האחרונה. FixDT 0
Trading Status מצב סחירות: פעיל / סגירת עסקאות בלבד / סגור Status 0
Created On מועד הקליטה (בד"כ האוטומטי) של המכשיר להייפר. FixDT 0
Swap Type שיטת חישוב הריבית בפלטפורמה Status 0
Swap Long defined by Type הגדרת סכום ריבית לעסקאות קנייה (long) Real 0
Swap Short defined by Type הגדרת סכום ריבית לעסקאות מכירה (short) Real 0
Alert Feed after # Seconds התראה על מכשיר שאינו מתעדכן לאחר # שניות ללא שינוי מחיר. Integer 0
Alert Feed Priority Integer 0
Follow TP יבוא הגדרות מהפלטפורמה ? (רלוונטי לריבוי פלטפורמות על מסד נתונים אחד) String 2
Exist on TP באילו פלטפורמות המכשיר הזה קיים String 30
Margin Currency מטבע משכון String 4
TP Types String 20
Regulation Trading Status סטטוס רגולציה Status 0
Bg Color Integer 0
קישור אל רשימת הטבלאות

Database Table "hyp_Trading System Symbols Translation"

תיאור הטבלה

טבלה אחת לכלל המכשירים הפיננסיים בהם הארגון סוחר אצל ברוקרים (או בנקים) חיצוניים.
המטרה הינה להתאים את הגדרות המכשירים הפיננסיים של הברוקר למערכת המושגים של הארגון בכדי לבצע חישובים מאוחדים.

שימוש נוסף בטבלה הוא להגדיר קידומות נפוצות של מכשירים חודשיים בכדי להתאים אותם להגדרות המשותפות.
לדוגמא: להפוך את CL-Apr14 ואת CL-May14 לשם CrudeOIL בנכס A ולטיפוס "סחורה".
כך כאשר מוסיפים מכשירים לפלטפורמה אין צורך לחזור להייפר להגדרות.

אחסון רגיל/הווה (Normal)

אחסון רגיל

אחסון ארכיון (Archive)

ללא שימוש

פריטים שנמחקו (Deleted)

ללא שימוש
שם השדה תיאור והערות טיפוס אורך הטקסט
System Name שם הברוקר שאליו מתחברים על פי הגדרת יישום המימשק או טבלת קידומות לפלטפורמה ( לדוגמא: MT4* ) String 20
S.N. Function באיזה אופן להמיר את שם הסימבול בעסקה לרשומת הגדרה בטבלה הזו. האפשרויות הינן: Same Text / Starting With / Contain Text Status 0
Symbol Name שם המכשיר בתוכנת המסחר (חייב להיות זהה), או רק חלק מהשם - תלוי בלוגיקת הניתוח מהשדה הקודם String 25
Type קביעת טיפוס המכשיר הפיננסי. אם לא נבחר (--) אזי מעתיק את הטיפוס מהמכשיר עצמו בזמן ריצה (מטבלת הטיפוסים). Status 0
Contract Size ממיר מידה בין יחידת המסחר Volume לכמות האמיתית של הנכס A. השאר ערך אפס ליבוא מתוכנת המסחר. Real 0
Exposure Symbol A שם ידידותי (אחיד לכל הארגון) של הנכס הנרכש במכשיר הפיננסי. String 15
Exposure Symbol B סימול בינ"ל של המטבע שבאמצעותו רוכשים את הנכס במכשיר הפיננסי. String 5
קישור אל רשימת הטבלאות