Database Table "hyp_Clients"

תיאור הטבלה

טבלת הלקוחות. זהו כרטיס הלקוח בהייפר, החל מסטטוס ליד חדש ועד ללקוח מוקפא. עקב שיקולים של אופטימיזציה, ניתן להעביר לקוחות ללא פעילות או תחת כל מיני קריטריונים לארכיון. החזרת לקוח מארכיון הנה פעולה ידנית פר כרטיס לקוח !

אחסון רגיל/הווה (Normal)

רגיל

אחסון ארכיון (Archive)

על פי החלטה של מנהל המערכת ועדיין ניתן לעדכון גם בארכיון !

פריטים שנמחקו (Deleted)

משתמשים בעלי הרשאות מנהלי CRM ומעלה יכולים למחוק כרטיס לקוח כולל כל תת הטבלאות שלו בתנאי שאין פגישות או הזמנות בכרטיס
שם השדה תיאור והערות טיפוס אורך הטקסט
Client Number מספר לקוח. מספר חד ערכי של תיק הלקוח בהייפר. Integer 0
Agency סניף. שם סניף החברה אליו משויך הלקוח. שדה בחירה המבוסס על טבלת הסניפים של הייפר. Status 0
Title תואר. תואר הלקוח. בחירה מתוך רשימה. String 15
Last Name שם משפחה / חברה. שם משפחה של הלקוח או לחלופין השם המסחרי הרשום של החברה. Name 50
First Name השם הפרטי של הלקוח. Name 40
3rd Optional Name שם אמצעי / כינוי. Name 40
Client Full Name שם הלקוח. השם המלא המורכב אוטומטית משדות "שם משפחה/חברה" ו"שם פרטי". String 135
Email תיבת דואר אלקטרוני. תיבת דואר אלקטרוני של הלקוח / החברה. כתובת הדוא"ל הראשית. String 100
Web Page כתובת ה URL של אתר הבית של הלקוח. String 60
1st Phone טלפון בעדיפות 1. מספר טלפון/סלולרי. שדה כאופציה ראשונה. Phone 20
2nd Phone טלפון בעדיפות 2. מספר טלפון/סלולרי. שדה כאופציה שניה. Phone 20
3rd Phone טלפון בעדיפות 3. מספר טלפון/סלולרי. שדה כאופציה שלישית. Phone 20
Fax פקס. Phone 20
VoIP Phone טלפון אינטרנטי. (משמש להתקשרות בתוכנת SKYPE וכדומה). String 40
Street Address רחוב ומספר. כתובת ברירת המחדל: רחוב ומספר. String 80
City כתובת ברירת המחדל: עיר. String 40
Region כתובת ברירת המחדל: אזור. String 40
Country מדינה. שדה בחירה מתוך רשימת מדינות נתונה. כברירת המחדל לכתובת. String 40
Zip Code מיקוד. ברירת המחדל לכתובת. String 15
Building / Apartment / Office Instructions הרחבה לכתובת (בניין/דירה/משרד) String 80
Use a Different Mailing Address השתמש בכתובת שונה למשלוח דואר String 160
Gender מין. בחירה מתוך רשימה. Status 0
Birthday תאריך לידה. תאריך לידה של הלקוח. שדה בחירה מתוך לוח שנה או מילוי חופשי. Date 0
ID Number מספר זהות / ח.פ. מספר זהות או דרכון של הלקוח / מספר ח.פ של החברה. שדה מספר זהות /ח.פ בוחן את תקינות המספר המוזן על פי מדינת הלקוח. אם המספר אינו עובר את בדיקת החוקיות של המדינה בה רשום הלקוח, תוקפץ הערה בתחתית העמוד. Serial 20
ID Doc Type סוג מסמך זהות. לבחירה מתוך רשימה. Status 0
ID Doc Valid Until תוקף תעודה מזהה Month 0
Country Issuing ID הארץ שהנפיקה את מסמך הזהות String 40
Docs & Forms Language שפת מסמכים וטפסים Status 0
Handling Status סטטוס הלקוח. שדה זה מתעדכן בהתאם לפעילות שבוצעה בכרטיס הלקוח בהייפר. Status 0
Locked Name & ID שדה נסתר. שדה בוליאני הנחתם כ- TRUE במועד הפיכת הלקוח לסטטוסים 4,5 (אמיתי, לקוח אמיתי + מועדון / חוזה). Bool 0
Created On מועד יצירה. שדה נחתם אוטומטי בעת היצירה. FixDT 0
Created By נוצר על ידי. שדה נחתם אוטומטי בעת היצירה. String 40
Parent Client Account כרטיס לקוח ההורה. שדה זה נחתם אוטומטית לאחר בחירת הלקוח בשדה "שם לקוח הורה". Integer 0
Parent Client Account Name שם לקוח הורה. שדה זה מציג את שם כרטיס לקוח ההורה. בשדה זה יש לבחור מתוך רשימת הלקוחות הקיימים את כרטיס הלקוח ובכך לייצר קישור לוגי לכרטיס ההורה. הקישור בין שני הכרטיסים משמש לצרכים שונים כגון חיוב כרטיס ההורה במידה וכך הוגדר. String 135
Assign Journal Entries to Parent נתב פקודות היומן לכרטיס ההורה - כופה על המערכת לשייך את כלל פקודות היומן שנוצרות אוטומטית בעת הפקת מסמכי מקור, לכרטיס ההורה (שנבחר מראש בשדה "שם כרטיס ההורה"), למרות שמסמכי המקור יופקו עם שם הכרטיס הנוכחי! Bool 0
Middleman Account מספר חשבון המתווך. מפתח חד ערכי של הספק - מספר הספק. נחתם אוטומטית לפי שם הספק הנבחר בשדה "שם המתווך ". Integer 0
Middleman Name שם המתווך. לבחירה מתוך רשימת הספקים. כאשר ספק מוגדר כמתווך, ניתן לקשר אותו לכרטיס לקוח ובהתאם להנחיות בכרטיס הספק, יקבל עמלות על הלקוחות המקושרים אליו. String 135
Use Currency by Default כברירת מחדל הדפס מסמכים במטבע. ברירת המחדל של המערכת היא המטבע המקומי, כפי שהוגדר ביסודות המערכת בענף Sales. עבור לקוחות המשלמים במטבע זר ניתן לבחור א ת המטבע מתוך רשימה. String 4
Committed to pay VAT מחויב לשלם מע"מ Bool 0
Produce International Documents by Default הפק מסמכים בינ"ל כברירת מחדל. ערך בוליאני. שדה בחיר ה דו ערכי וברירת המחדל שלו הנה "לא". אם הלקוח הנו ממדינה זרה, יש לשנות את ערך השדה ל"כן". במקרה זה הייפר תפיק את כל המסמכים באנגלית. Bool 0
Send Official Documents to Primary Email שלח מסמכים רשמיים לכתובת דוא"ל ראשית. זהו שדה בחירה. בשדה זה ניתן להגדיר שמסמכי המקור יישלחו בדוא"ל כמסמך ממוחשב או שישלח העתק לאחר הדפסת המקור. Bool 0
Print prices on delivery notes הדפס מחירים בתעודות משלוח. ערך בוליאני. רק בשפה המקומית (לא במסמכים בינ"ל) ניתן להגדיר הדפסת תעודת משלוח ללא מחירים. Bool 0
Default Payment Terms תנאי תשלום - ברירת מחדל. הגדרת תנאי התשלום המוסכמים עם הלקוח. בחירה מתוך רשימה. בבחירה בתשלום באשראי, יש למלא את שדות "חודשי אשראי" ו"ימי אשראי" בהתאם.
בחירה באפשרות לתשלום ב"תשלומים חודשיים" ניתן לבחור את כמות התשלומים בעת הפקת החשבונית. הזמנות שעבורן הוגדר אמצעי תשלום .כ"קונסיגנציה" או "ללא", לא יכללו בדוחות צפי ההכנסות החשבונאיים.
Status 0
Credit Months חודשי אשראי. השדה פעיל אם נבחר תשלום באשראי / אשראי שוטף / קונסיגנציה. Integer 0
Credit Days ימי אשראי. השדה פעיל אם נבחר תשלום באשראי / אשראי שוטף / קונסיגנציה. Integer 0
Export Account to 3rd party מספר חשבון בייצוא לתוכנה זרה. שדה מספר שלם. Integer 0
Gov Tax Authorities ID מזהה ברשויות המס String 20
Money Laundering הלבנת הון Status 0
SEC Regulation פיקוח רשות ניירות ערך Status 0
Industry Classification Code מספר ענף תעשייה Integer 0
Industry Classification ענף תעשייה String 100
Contract CID Counter שדה נסתר, מילוי על ידי המערכת. Integer 0
GIS Latitude GIS Latitude. קואורדינטות מיקום רוחב. Real 0
GIS Longitude GIS Longitude. קואורדינטות מיקום אורך. Real 0
Data Source מקור הרשומה. String 2
Website Password סיסמה לאתר של הייפר String 50
Website EMail Verification Status מצב וידוי כתובת דוא"ל ראשית Status 0
Website Phone Verification Status מצב וידוי טלפון (נייד) ראשי Status 0
Website Last Token Website Last Token String 10
Website Hidden Script Monetary Trans Auth Website Hidden Script Monetary Trans Auth String 1
Website Shop / TP Activity פעילות בחנות אינטרנטית / TP Status 0
Website Registration Flags String 5
Role for Loan Module תפקיד במודול הלוואות
ללא
מבקש מימון
חייב (משלם)
משקיע
Status 0
Default Sales Agent סוכן מכירות (ברירת מחדל). מתוך טבלת משתמשים. סוכן המכירות המוגדר ללקוח. הכניסה לכרטיס הנה בהתאם להרשאות. String 40
Default Relationship Manager מנהל תיק לקוח (ברירת מחדל). מתוך טבלת משתמשים. מנהל תיק הלקוח המוגדר ללקוח זה. הכניסה לכרטיס הנה בהתאם להרשאות. String 40
Spare Agent 1 Spare Agent 1. שם סוכן (עובד) לבחירה מתוך רשימת משתמשים / עובדים. String 40
Spare Agent 2 Spare Agent 2 . שם סוכן (עובד) לבחירה מתוך רשימת משתמשים / עובדים. String 40
Spare Agent 3 Spare Agent 3 . שם סוכן (עובד) לבחירה מתוך רשימת משתמשים / עובדים. String 40
Price List מחירון String 50
Accept Commercial Info by these channles מסכים לקבל מידע בערוצים הבאים. האם הלקוח מסכים לקבל מידע שיווקי מהארגון ובאילו ערוצים. בחירה מתוך רשימה. Status 0
Popup Serious Note הקפץ הודעה בכניסה לכרטיס הלקוח. עדכון טקסט חופשי שיקפוץ עם כניסה לכרטיס. String 160
Relationship Abstract תקציר האירועים האחרונים. שדה אוטומטי המציג את ההתקשרויות האחרונות עם הלקוח. String 1000
Last Phone call On מועד שיחת טלפון אחרונה. חתימה אוטומטית בהתאם לעדכון ההתקשרות האחרונה. FixDT 0
Last Phone call By שיחת טלפון אחרונה על ידי String 40
Last Phone call / Try to call Result סטטוס שיחת טלפון. Status 0
Next Phone call On מועד שיחת הטלפון הבאה. בחירה מתוך לוח השנה. FixDT 0
Next Phone call By שיחת הטלפון הבאה על ידי. בחירה מתוך רשימת העובדים. String 40
Last Contact On מועד המגע האחרון. חתימה אוטומטית של מועד ההתקשרות האחרונה שעודכנה עם הלקוח. FixDT 0
Last Meeting On מועד הפגישה האחרונה. חתימה אוטומטית של מועד הפגישה האחרונה שעודכנה עם הלקוח. FixDT 0
First Meeting On מועד הפגישה הראשונה. חתימה אוטומטית של מועד ההתקשרות הראשונה שעודכנה עם הלקוח. FixDT 0
First Price Quotation On מועד הצעת מחיר ראשונה Status 0
Became a Real Client On Date תאריך הפיכתו ללקוח אמיתי. חתימה אוטומטית לאחר אישור הלקוח. Date 0
Not Interested Reason מדוע הלקוח אינו מעוניין. בחירה מתוך רשימה. Status 0
Assigned by Wizard On מועד הקצאה אחרונה דרך האשף. חתימה אוטומטית של מועד הקצאת הלידים האחרונה. מתי לאחרונה בוצעה הקצאה של לקוח זה דרך אשף ההקצאות. FixDT 0
Lead Supplier מקור הלקוח. מהיכן הגיע הליד - בחירה מתוך רשימת מקורות אפשרית שהוגדרו. String 60
Lead Status סטטוס ליד Status 0
הצג רשימת טבלאות