טבלת נכסים פיננסים

הלשונית זמינה רק עבור מימון חשבוניות ("פקטורינג") והמחאות סחירות (בעלות אפשרות להסבה). מתוך הנתונים שבטבלה יבנה לוח הסילוקין (בלשונית "תשלומים").


 • עליכם להזין את פרטי החשבוניות או ההמחאות למימון, הייפר יכולה לחשב שילוב של חשבוניות והמחאות - אבל זה מקשה על הדיווח לרשויות.
 • העמודות בנק/סניף/חשבון/היסבים מיועדות רק להמחאות. העזרו באשף איתור הסניף עבור בנקים בישראל.
  בעת הוספת שורה, הייפר מעתיקה את פרטי הבנק ומעלה את מספר ההמחאה באחד (ניסיון לחסוך הקלדה).
 • כעת נסביר את "העמודות החשובות" למתן ההלוואה:
  שם השדה תיאור
  ערך ברוטו סכום החשבונית כולל מעמ או סכום ההמחאה.
  ערך הוגן מאושר על פי הערכת הסיכונים כאן ניתן להזין את השווי המוכר על ידכם. הערך המקסימלי הוא זה שהוזן בשדה הקודם (גם מועתק כברירת מחדל).
  בהמשך אנו מסבירים להיכן סיכום כל שדה עובר להלוואה הראשית.
  תאריך הפקה (אסמכתא) תאריך הפקת החשבונית או הדפסת (או כתיבת) ההמחאה. כאשר השדה הזה ריק - הוא מאפס את שאר התאריכים בשורה.
  תאריך פירעון תאריך הפירעון המוצהר של החשבונית או הכתוב על ההמחאה. תאריך הפירעון לא יכול להיות קטן מתאריך ההפקה.
  תאריך פירעון צפוי שדה מחושב לקריאה בלבד. זהו התאריך אשר מועתק לטבלת התשלומים (סילוקין) !
  כאן הייפר מנסה לקבוע באיזה יום יתבצע התשלום בפועל. ראשית על פי ימי העבודה (מתחשבת בסופש וחופשות חג) של הבנק הנפרע.
  אח"כ הייפר מוסיפה ימים תפעוליים קבועים אם הוגדרו כאן .
  במימון חשבונית הייפר מוסיפה גם את ימי האיחור הצפויים מטבלת החייבים בתיק הלקוח !
  ימי מימון שדה מחושב לקריאה בלבד. מכיל את כמות הימים מתאריך מתן ההלוואה לתאריך הפירעון הצפוי, גם לפי בסיס 360 או 365 בהתאם לכותרת ההלוואה.
  השדה חסר משמעות מבחינת הייפר ומשמש כלי עזר למנהל הסיכונים.
  מסמך קבלה השדה רלוונטי רק בניכיון המחאות, כאשר במסגרת תהליך מתן ההלוואה מפיקים קבלה על כל ההמחאות.
 • לאחר ההזנה, בעת מעבר ללשונית הראשית, תוכלו לראות סיכום של הנכסים הפיננסים את גובה ההלוואה האפשרי ללקוח.

  להלן תפקוד הממשק בעבודה עם נכסים פיננסיים:
  שם השדה תיאור
  תיאור ההלוואה או הנכס השדה לקריאה בלבד ומכיל את רשימת האסמכתאות מהטבלה.
  שווי ברוטו של הנכס השדה לקריאה בלבד ומסכם את העמודה "ערך ברוטו" מהטבלה.
  סכום מאושר - ברוטו השדה לקריאה בלבד ומסכם את העמודה "ערך הוגן מאושר" מהטבלה.
  ערך השדה הזה קובע את מסגרת האשראי בין הלקוח לחייב ומשפיע על מסגרות הביטוח.
  אחוז מימון מהברוטו בהתאם למערכת היחסים שהוגדרה בין הלקוח לחייב, הייפר תעתיק לכאן את אחוז המימון המאושר בין הצדדים.
  בהתאם להרשאות האישיות, המשתמש יכול לערוך את השדה (בטווח 0 עד 100). ערך קטן מ- 100 אחוז גורם לכך שהלקוח יקבל העברה בנקאית נוספת לאחר פירעון מוצלח.
  שימו לב: בניכיון המחאות מקובל להשאיר את השדה ריק או לקבוע 100 אחוז עבור ניכיון מלא במתן מימון אחד.
  סכום מאושר (קרן) זהו הסכום נטו שהלקוח יקבל. החישוב הוא אחוז מתוך "סכום מאושר ברוטו".
  עריכה ידנית של הסכום תגרום לחישוב אוטומטי של אחוז המימון.