הגדרת מאפייני שדות בתוכנת הייפר


על מנת לאפשר גמישות מקסימלית לתוכנת הייפר כך שתוכל להתאים למגוון רחב של עסקים, יצרנו בה את חלון הגדרת השדות מאפשרת לבצע שינויים
והגדרות שונות בשדות התוכנה, כך שיתאימו טוב יותר לצרכי העסק המשתמש בתוכנה.

הגדרת שדות בתוכנת הייפר


מטרת החלון

באמצעות חלון הגדרת השדות באפשרותך לבצע את הבאים:
 • לקבוע / לשנות את השמות הוויזואליים של השדות בממשק
 • לתרגם שמות שדות לשפות נוספות (עד 4 שפות)
 • לקבוע הרשאות צפיה ועריכה לשדות
 • לקבוע את ערכי הבחירה לשדות נבחרים
 • לקבוע את סוג ו/או התנהגות שדות ה- Spare


הבהרות מקדימות

סוגי השדות בתוכנה

לפני הכל חובה עליך ללמוד ולהבין אילו סוגי שדות ישנן בתוכנה.
הבנה זו תעזור לך לדעת מה ניתן ומותר להגדיר/לשנות, ומה אסור לעשות בשדות התוכנה.
 1. שדות מערכת
  הנן שדות בעלי יעוד ומשמעות, שהוצבו בתוכנה עם יעוד מוגדר מראש. ניתן לזהות שדות אלו מתוקף היותם בעלי שם עם משמעות בשפה האנגלית.
 2. שדות ספייר נוספים
  שדות נוספים ללא שם ויעוד מוגדר מראש אשר מטרתם לשמש כשדות הרחבה לצרכי העסק.
  ניתן לזהות שדות אלו על פי שמם המתחיל במילה Spare:
  * Spare ExtFld (Spare Extended Field) - שדה ספייר המיועד להכיל ערכים מספריים (מספר שלם/שבר עשרוני)
  * Spare StrFld (Spare String Field) - שדה ספייר המיועד להכיל ערכים טקסטואליים ללא ירידות שורה
  * Spare Group StrFld (Spare Group String Field) - שדה ספייר המיועד להכיל קבוצות ערכים טקסטואליים או טקסט ארוך הכולל ירידות שורה

המחשה ויזואלית לסוגי השדות ניתן לראות בתמונה לעיל. שים לב לשמות השדות המופיעים בטור "Field Name".
כאשר השדות "First Name" ו- "3rd Optional Name" הינם שדות מערכת והשדה "Spare Group StrFld 02" הינו שדה תוספת (Spare).

הרשאת גישה לחלון הגדרת השדות

גישה לחלון הגדרת השדות מתאפשרת רק למשתמשים שלהם ניתנה הרשאת מנהל מערכת.
כלומר במודול ניהול העובדים ומשתמשים, בשדה: "מורשה לערוך את יסודות המערכת" של אותו המשתמש הוגדר הערך "כן (מנהל ראשי)".

ביצוע הגדרות נקודתית

הגדרת השדות נעשית פר טבלה ועל פי המקום בו נפתח חלון הגדרת השדות.
כלומר, הפעלת חלון הגדרת השדות על ידי לחיצה ימנית על טבלה / אזור שדות המקושר לטבלת הלקוחות, יאפשר למשתמש
להגדיר את השדות הקשורים לטבלת הלקוחות בלבד.


הוראות הפעלה

פתיחת חלון ההגדרות עצמו מתבצע על ידי לחיצת עכבר ימנית באזור השדות הרצוי ולחיצה על לחצן
הגדר את מאפייני השדות, שדות רזרביים והרשאות

תיאור האלמנטים בחלון הגדרת השדות

חלון הגדרת השדות בנוי משני חלקים עקריים:
 1. טבלת / רשימת השדות
  בחלקו העליון של חלון הגדרת השדות קיימת טבלה / רשימת השדות שלהם נדרש שינוי או הגדרה.
  רק לשדות המופיעים בטבלה זו ניתן לבצע שינוי והגדרה.
 2. לשוניות ההגדרות
  בחלקו התחתון של חלון ההגדרת ישנן לשוניות אשר כל אחת מהן מכילה סט הגדרות יעודי המתיחס לשורות השדות שסומנו ברשימת השדות לעיל.
 3. חלון הגדרת השדות

טבלת / רשימת השדות

טבלה המכילה את רשימת השדות הנדרשים לעדכון ו/או שינוי.
שדה מערכת שאינו מופיע בטבלה זו ישאר בתצורתו המקורית.
שדה ספייר שאינו מופיע בטבלה זו לא יתאפשר לבחירה במסגרת סידור והצבת השדות בממשק (כל שדות הספייר חייבים לקבל לפחות הגדרת שם יעודי).

להלן טבלת הסבר אודות משמעות הטורים באזור הגדרת השדות (איזור 1 באיור לעיל).
טור הסבר
Index מספר השדה - נקבע מתוך קוד התוכנה
Field Name שם השדה כפי שנקבע עבורו בקוד התוכנה (שם קבוע)
Translation Visual Name שם השדה מתורגם לשפת המשתמש. מובנה מתוך קוד התוכנה עבור שם השדה, לא בהכרך שלכל השדות יהיה תרגום.
1st Lang הגדרת ממשק השפה לשדה (ימין לשמאל או להיפך)
Custom Visual Name שם ויזואלי הנקבע ע"י המשתמש (מבצע ההגדרה). שם זה רלוונטי עבור השפה שהוגדרה בשדה הקודם (1st Lang).
Duty קובע באם שדה זה יהיה חובה למילוי ע"י המשתמשים.
שים לב: בהגדרת שדה חובה יש לוודא שכל המשתמשים המורשים לגשת לאותו העמוד, יהיו בעלי הרשאת גישה גם לאותו השדה! אחרת הוא יתקע את השמירה של אותו העמוד.
Duty Group קובע שיוך לקבוצת שדות חובה. מילוי של אחד מהן ישחרר את כל השדות החברים באותה הקבוצה מחובת מילוי.
Local Lang קובע באם השדה המדובר יתנהג בהתאם להגדרת ממשק המשתמש של המשתמש המחובר.