סטטוס ישות הלקוח

רשומת הלקוח מכילה את השדה "סטטוס לקוח" ובו ערכים ייעודיים וקבועים.
סטטוס הלקוח מקודם אוטומטית על ידי התוכנה, בהתאם לשלב ולפעולה האחרונה שביצע המשתמש בתוכנה.
כך שלמעט מקרים בודדים, המשתמש לא יכול לקבוע את סטטוס הלקוח באופן ידני והוא נסמך על התוכנה לעשות זאת עבורו בהתאם לפעולה שהוא נוקט בתוכנה.
הדרך היחידה לשלוט ידנית בסטטוס הלקוח היא על ידי יישום קוד (SCRIPT) יעודי שמטרתו לשנות את סטטוס הלקוח, ואנו ממליצים ומזהירים שלא לעשות זאת!

להלן טבלה ערכי השדה "סטטוס לקוח".
ערך הסטטוס אייקון + שם ויזואלי
0   חדש
1   במעקב
2   מעקב + פגישה / הצעת מחיר
3   הלקוח אינו מעוניין
4   אמיתי
5   לקוח אמיתי + מועדון / חוזה
6   לקוח מוקפא

להלן טבלת פעולות המשפיעות על שינוי סטטוס הלקוח:
פעולות סטטוס חדש הערות
יצירת רשומת לקוח/ליד חדש - בכל אחד מהערוצים לעיל. קובע את הסטטוס: "חדש" סטטוס 0
  • תיעוד רשומת מגעים והתקשרויות (שיחת טלפון)
  • שליחת אימייל
  • הקמת רשומת יומן (פגישה)
קובע את הסטטוס: "במעקב" סטטוס 1
  • סיכום רשומת יומן (פגישה)
  • הפקת הצעת מחיר
קובע את הסטטוס: "מעקב + פגישה / הצעת מחיר" סטטוס 2
הכרזה על לקוח אינו מעוניין קובע את הסטטוס: "הלקוח אינו מעוניין" סטטוס 3
מחייב לבצע תיעוד במגעים והתקשרויות ולבחור ערך עבור השדה: מדוע הלקוח אינו מעוניין?
  • הפקת חשבונית מס / קבלה ראשונה
  • אישור הצעת מחיר/הזמנה לביצוע ראשונה
  • מילוי נתונים בטבלת Client Extra Properties (במידה והוגדרה) לראשונה
  • פתיחת חשבון מסחר מתוכנת הייפר
קובע את הסטטוס" "לקוח אמיתי" סטטוס 4
הזנת רשומת שירות חודשי בתשלום בטבלת ...Billing for Services קובע את הסטטוס: "לקוח אמיתי + מועדון / חוזה" סטטוס 5
לרבות אם הלקוח היה בסטטוס לא מעוניין
הכרזה על לקוח מוקפא קובע את הסטטוס: "לקוח מוקפא" סטטוס 6
הכרזה זו דורשת תיעוד בשדה "הודעה קופצת".
סטטוס זה רלוונטי רק עבור ללקוח שהיה אמיתי ואינו מוחק את רושמת הלקוח מתוקף היותו לקוח אמיתי (עם מסמכי מקור) ולכן יש לשומרו.
הכרזה על לקוח פיקטיבי העברת הלקוח למאגר המבוטלים ומחיקתו מטבלת הלקוחות הכרזה זו דורשת תיעוד רשומה במגעים וההתקשרויות + מילוי השדה "מדוע הלקוח פיקטיבי".
הלקוח שנמחק מועבר אל מאגר המחוקים והמידע שלו נשאר שם ולא באמת נמחק לצמיתות, לטובת שיחזור.
הקצאת ליד לשיווק ראשון/מחדש (אשף ההקצאה) החזרת הסטטוס ל: "חדש" סטטוס 0
בהפעלת האשף ניתן לבחור שלא לשחזר את סטטוס הלקוח לכדי חדש.