הפקת תצהירים לזירות סוחר

להייפר יש את האפשרות להפיק דוחות יומיים / חצי חודשיים וחודשיים לבעלי תיקי השקעה (מניות, CFD, קרנות גידור) מתוך מאגרי המידע שלה עצמה.
הדוחות מותאמים לרגולציות המקובלות באירופה ובישראל ויכולים להיות מופקים במספר שפות (לפי השפה של הלקוח).
הדוחות מכילים את הפרקים הבאים, לבחירת מנהל המערכת:
 • עסקאות שנסגרו.
 • פוזיציות פתוחות בסוף היום האחרון בדוח
 • הוראות עתידיות שעדיין לא נכנסו לשוק, בסוף היום האחרון בדוח
 • פעולות כספיות בחשבון - מתוך הנהלת החשבונות בהייפר
 • מצב יתרות בחשבון
 • פעולות כספיות בחשבון המסחר - מתוך טבלת TP Commands

דוגמא לתצהיר חודשי של הייפר

מיהם הלקוחות שמקבלים את התצהיר

להלן מצב השדות שנדרש בכדי שלקוח יקבל תצהיר (Query - Where):
 • השדה TP_Login חייב להכיל מספר חשבון מסחר.
 • השדה Locked Name & ID צריך להיות True. זהו דגל חבוי המצביע על לקוח אמיתי שהפקיד כסף.
 • השדה Handling Status שהינו סטטוס לקוח ברמת ה-CRM של הייפר צריך להיות בעל סטטוס 4 (לקוח אמיתי) או 5 (הפירוש לבחירת המטמיע).
  לקוחות בסטטוס Lead או מושהה (ערך 6) לא יקבלו תצהיר !
 • השדה SEC Regulation (פיקוח רשות ניירות ערך ) צריך להיות שווה 0 (רגיל).
בכדי שלקוח מהרשימה לעיל, יקבל תצהיר צריך שיהיו לו עסקאות ו/או פעולות כספיות בחשבון בתקופת הדוח.
במידה ואין הייפר בוחנת האם הלקוח מחזיק יתרה בחשבון המסחר, אם כן אזיי הלקוח יקבל דוח ריק (רק עם טבלת יתרות).

אנשי קשר שיהיו מכותבים לתצהיר בדואר אלקטרוני:

להלן מצב השדות שנדרש בכדי שאיש קשר יקבל תצהיר בדוא"ל (Query - Where), בנוסף לכתובת הדוא"ל הראשית:
 • השדה Legal Status (מעמד משפטי) צריך להיות אחד מהערכים: 2 (נאמן), 3 (בעל מניות), 6 (שותף בחשבון), 7 (נהנה בחשבון).
 • השדה Former - Disabled חייב להיות False. זהו שדה שמצהיר על איש קשר כ-"לשעבר".

התצהירים נשמרים גם בכרטיסי הלקוחות

קובץ ה-PDF שנשלח ללקוח נשמר במסד הנתונים של הייפר, ללא הגבלת זמן.
בכרטיס הלקוח - בלשונית "תצהירים / מכתבים אוטומטיים" ניתן לצפות בכל תצהיר שהופק, לשמור לדיסק המקומי או לשלוח שוב בדואר אלקטרוני.
הטבלה גם מכילה מידע אודות ניסיון השליחה במייל והצלחתו מול שרת הדואר.

עבור לקוחות שביקשו שלא לקבל את התצהיר בדוא"ל, יש להדפיס את תוכן ה-PDF באופן ידני ולשלוח אליהם בדואר.
חברה שיש לה ריבוי לקוחות כאלו מתבקשת לפנות ל-SYE יצרנית הייפר לקבלת פתרון הדפסה אוטומטי כולל מעטפות.

חיתוך הנתונים של הדוח

החיתוך מתבצע לפי ימים שלמים ולפי השעון של מערכות המסחר (אי אפשר לערבב מערכות בעלות אזורי זמן שונים).
הייפר מתבססת על השדה 'Close Time' בעסקאות סגורות וגם על 'Open Time' בעסקאות פתוחות. לקוח שמוצא כאן בעייתיות צריך לפנות למחלקת הפיתוח של הייפר שכן קיימים גם שדות מקבילים ב-UTC !

הפעלת מנוע התצהירים

הפעלת מנוע התצהירים נעשית באמצעות הגדרות בהייפר, במספר מוקדים. בפרק זה נפרט כל מוקד בכותרת נפרדת, חובה למלא את כולם בכדי שהמערכת תפעל כראוי.
שימו לב: יש למערכת מצב בחינה לפני שליחה ללקוחות, ראו הגדרת "Test Drive" בהמשך.

במודול יסודות המערכת בטאב "Server Side Tasks & webAPI"

עליך לשים לב לשישה שדות במסך הזה:
שם השדה הסבר
TP Module: Produce Statements זהו השדה הראשי שקובע האם בכלל יצאו תצהירים ואם כן, אז באיזה תזמון. להלן הסבר על הערכים האפשריים לבחירה:
 • Not at all
  ללא הפקה כלל.
 • Monthly
  רק דוח חודשי, ביום הראשון לכל חודש, על החודש הקודם.
 • Monthly & Mid-Month
  דוח חודשי בראשון לכל חודש ודוח אמצע חודש ב-16 לכל חודש על הימים 1-15.
 • Every Day (inc Monthly)
  דוח יומי וגם חודשי.
 • Monthly & Fortnightly
  דוח חודשי וגם דו שבועי בהפרש 14 ימים קלנדריים מאז הדוח הקודם.
 • Every Day & Fortnightly (inc Monthly)
  - בכל יום וגם "דו שבועי" (בכל 14 יום) וגם דוח חודשי. זהו הדיווח המקסימלי ללקוח ישראלי...
TP Module: Statements Features
 • Journal Entries
  האם להדפיס את פרק פקודות היומן.
 • TP Balance Commands
  האם להדפיס פרק ובו הפקדות ומשיכות בלבד, מתוך טבלת ההוראות לפלטפורמת המסחר.
 • TP Format 2
  פורמט נוסף של טבלאות העסקאות (הפתוחות והסגורות) שווה לבחון בזמן הטמעה חדשה.
 • Show Credit Line
  האם להציג את השדה "מסגרת אשראי" בדוחות (אשראי למשקיע אינו חוקי במדינות רבות).
 • "Test Drive"
  בנסיעת מבחן מופקים קבצי ה-PDF בתיקייה של האוטומציה בשרת, אך לא נשמרים למסד הנתונים ולא נשלחים ללקוחות.
  ההפקה מוגבלת ל-50 תצהירים ראשונים.
  זהו הכלי שאיתו בוחנים את הפקת התצהירים ותקינות הניסוחים, בהטמעה הראשונה של המודול.
TP Module: Custom Hour of Daily process (UTC) השעה שבה הייפר מסכמת את פעולות המסחר להנח"ש (קרא הסבר בעמוד של מודול החישובים), לאחר החישובים מופקים התצהירים.
Daily Statement Production התאריך האחרון בו הופק תצהיר יומי. ניתן להשתמש בשדה הזה בכדי לגרום להפקה חוזרת של תצהירים.
לאחר הפקה מוצלחת, הייפר תעדכן את ערך השדה ליום האחרון בו הופק תצהיר (לפי שעון UTC).
Fortnightly Statement Production התאריך האחרון בו הופק תצהיר דו שבועי או אמצע חודש. ניתן להשתמש בשדה הזה בכדי לגרום להפקה חוזרת של תצהירים.
לאחר הפקה מוצלחת, הייפר תעדכן את ערך השדה ליום האחרון בו הופק תצהיר (לפי שעון UTC).
השדה הזה יתעדכן בכל 14 יום או בכל חודש במקרה של דוח "Mid-Month".
Monthly Statement Production התאריך האחרון בו הופק תצהיר חודשי.
לאחר הפקה מוצלחת, הייפר תעדכן את ערך השדה ליום הראשון של החודש העוקב - לחודש האחרון עבורו הופק תצהיר.
שימו לב לגבי שלושת שדות תאריך ההפקה:
 • לאחר הפקת תצהירים מוצלחת, הייפר מעדכנת את שדה התאריך הרלוונטי ברשומת ההגדרות !
 • באפשרותך להגדיר תאריך ישן (עד חצי שנה) ולהפיק רטרו את כל התצהירים הרלוונטיים מאז, בהפעלה בודדה של המודול.
 • אם תחזיר אחורה את התאריך, לאחר הפקה ללקוחות, אזיי המודול יפיק שוב (בכפילות) את אותם התצהירים. לא מתבצעת בחינת כפילות לפני ההפקה !

הגדרות מלל הדוח

נשתמש במערכת ניהול התוכן Web API Static Text Elements בכדי לשלוט על פסקאות ההסבר ללקוח ועל הכותרות של כל פרק בדוח.
שדה הסבר
Content ID - מזהה העמוד באתר יש למלא לפי רשימת הפסקאות (אחרי הטבלה הזאת). כל תוכן מתחיל במילה Automation ומסתיים במזהה שפה לדוגמה Heb.
תיאור ידידותי רק עבור הייפר. רשמו כותרות שיהיה לכם קל לזהות.
מטרת התוכן יש לבחור רק את "פסקאות לתצהירים" ! אחרת התוכן לא יופיע בהדפסה.
Message Subject - נושא הודעת דוא"ל זוהי הכותרת לפסקה. חובה להזין כותרת. הייפר תדפיס אותה בגופן מודגש, גדול ועם קו תחתון.

להלן רשימת הפסקאות האפשריות בתצהירים:

אנו רושמים כאן את המזהים לפי השפה העברית, ניתן לשנות את המילה האחרונה ל- Eng עבור אנגלית וכך הלאה.
סדר הפסקאות כאן, כסדרן בהדפסת התצהיר ללקוח.
קוד תוכן
יש להעתיק להייפר
כותרת והסבר לפרק
Automation TP Stat Balance Heb תיעוד יתרות בפלטפורמת המסחר
Automation TP Closed Trades Heb עסקאות שנסגרו (מומשו) בתקופת הדוח
Automation TP Open Trades Heb פירוט עסקאות פתוחות בחצות
Automation TP Pending Trades Heb פירוט עסקאות מותנות שער
Automation TP Pending Footer Heb הערות בתחתית טבלת העסקאות. לקטע זה אין להזין כותרת והייפר תדפיס אותו רק אם היו עסקאות מותנות שער.
Automation TP Commands Heb פירוט תנועות כספיות בחשבון המסחר
Automation Client Journal Entries Heb פירוט תנועות (הנח"ש) כפי שנרשמו בחשבונך
Automation Daily Rep Footer Heb טקסט סיום של דוח יומי. הכותרת המומלצת היא "הערות והבהרות למסמך זה".
Automation Monthly Rep Footer Heb טקסט סיום של דוח חודשי. הכותרת המומלצת היא "הערות והבהרות למסמך זה".
Automation MidMonth Rep Footer Heb טקסט סיום של דוח אמצע חודש. הכותרת המומלצת היא "הערות והבהרות למסמך זה".
Automation Fortnightly Rep Footer Heb טקסט סיום של דוח דו-שבועי. הכותרת המומלצת היא "הערות והבהרות למסמך זה".
Automation TPM Statement Mail Body Heb טקסט תוכן (גוף) להודעת דואר אלקטרוני המכילה את ה- PDF עם התצהיר. יש לנסח טקסט כללי שמתאים לכל סוגי התצהירים.
כותרת ההודעה מכילה את סוג התצהיר, לדוגמא: "דוח מסחר חודשי".

הפעלת המנוע באופן ידני

אם למטרת בחינה (לא לשכוח הגדרת Test Drive) ואם להפקה אמיתית (בו ברגע), שלחו את ההודעה TPM_Manual_Statements_Trigger ליוזר ERP_Automaton...