חלון רישום עסקת ספוט

חלון רישום עסקת ספוט (טווח קצר) מיועד להכנסת עסקאות חדשות (לקוח / ספק נזילות) לספרים באופן מהיר.
סוגי העסקאות האפשריים לקליטה בחלון הזה: Spot, Same Day, Tomorrow, Forward.
החלון נפתח בקיצור Ctrl+P, מאפשר טעינה של עסקה קודמת (חסכון בהקלדה) ומשמש גם לעריכת העסקה רטרו על ידי מנהל המערכת.

חלון רישום עסקת ספוט (טווח קצר) בתוכנת הייפר

הוראות הפעלה

החלון נפתח בשפה האנגלית, בלי קשר לשפת המשתמש בהייפר. להלן לחצני הפעולה:
Clear ניקוי הרשומה לקליטה חדשה. אם בצעת שינויים ולא שמרת - תתקבל הודעת אזהרה.
Same Deal טוען את העסקה האחרונה שהזנת, במטרה להכניס עסקה דומה לספרים.
לאחר הטעינה עליך לעדכן את השדות הרלוונטיים (כולם ניתנים לעריכה) וללחוץ על Open Trade ליצירת עסקה חדשה.
במידה ורק נכנסת להייפר ועדיין לא הזנת עסקאות, תיפתח בפניך שאילתה של כלל העסקאות שנכנסו היום לספרים (על ידי כלל המשתמשים).
כעת עליך לבחור את העסקה שהכי מתאימה לצרכיך ולהמשיך כפי שהוסבר מקודם.
Cancel זהו הלחצן היחידי שסוגר את החלון. אם בצעת שינויים ולא שמרת - תתקבל הודעת אזהרה.
מכיוון שהחלון מיועד להזנת עסקאות ברציפות, הוחלט שלחצן הביטול ישמש גם לסגירתו.
Open Trade זהו לחצן השמירה היחידי. בהזנת עסקאות חדשות, לאחר שמירה מוצלחת הרשומה תאופס והחלון יישאר פתוח לקליטה נוספת.
במקרה של עריכה רטרו של עסקה שכבר נכנסה לספרים, החלון ייסגר לאחר השמירה.
בטרם השמירה מבוצעות בדיקות לוגיות וחישובים (מוסבר בהמשך בכותרת נפרדת). כל שגיאה עוצרת את תהליך השמירה והודעה מתאימה תוצג למשתמש.

ממשקים נוספים

 • בחלון קיימים לחצנים מסוג Radio Selection עבור בחירת סוג העסקה.
  לחיצה על סוג העסקה מחשבת מחדש ודורסת את הערכים של השדות: 'BK Entry Date', 'Cash Flow Date'
  לא מומלץ ליישם את השדה Trade Type באופן ויזואלי.
 • קליק כפול על צמד מטבעות בטבלה Pairs תגרום להשמת המטבעות בשדות ccy1 + ccy2 בהתאמה ולאיפוס Volume העסקה (כמו לאחר החלפת מטבע בשדה הרגיל).
  אם הטבלה ריקה - זה סימן שיש בעיה בהגדרת המכשירים הפיננסים אתם הייפר פועלת.
 • השדה Trading Account Name פותח חלון לבחירת החשבון שבו מבוצעת העסקה.
  באפשרותך לבחור בין לקוחות (מאושרים לפעילות) לבין ספקי נזילות (חשבונות פנימיים המקושרים למודול).
 • השדה Contact Person נועד לדיווחי הלבנת הון על לקוחות בלבד. פותח חלון לבחירת איש הקשר שנתן את ההוראה לביצוע העסקה.
 • במהלך עריכה של עסקה חדשה, יתכנו איפוסים של שדות כתגובה לשינויים.
  דוגמאות: איפוס שדות מקור הכסף ומטרתו לאחר החלפת לקוח/ספק נזילות. איפוס סכום עסקה לאחר שינוי אחד המטבעות.
 • הייפר מתריעה על הפרש מעל 2 אחוז בין השער הבסיס בעסקה לבין השער ב-Feed או השער היציג במקרה של הזנה רטרו.
  במקרה כזה יקפוץ חלון עם הודעה מתאימה.

לוגיקה לפני שמירת עסקה חדשה

בפרק זה נסביר את סדר התהליכים בעת הלחיצה על שמירה:
 1. נבדקים שדות חובה על פי הגדרות הטבלה בהייפר, במקרה שחסרים תהליך השמירה נעצר.
 2. איפוס שדות תהליך (אחרי שכפול), השמת שם המשתמש בשדה 'Created By' ועל פי אזור הזמן שלו ירשם מועד הפתיחה ('Open Time').
  במקרה על עריכת עסקה רטרו אקטיבית (על ידי מנהל), יאופסו שדות ניהול התהליך ויהיה צריך לשלוח ללקוח חוזה חדש.
 3. חישוב שדות לרבות רווחים וביטחונות, נוסחאות החישוב מתועדות בעמוד זה.
 4. הייפר מתריעה על הפרש מעל 5 אחוז בין השער הבסיס בעסקה לבין השער ב-Feed או השער היציג במקרה של הזנה רטרו.
  במקרה כזה יקפוץ חלון עם הודעה מתאימה ובקשת אישור להמשיך בשמירה !
 5. במידה והעסקה נערכת מול לקוח: נבדק השדה 'Market Rate' (חובת מילוי) ואם ערכו מייצג הפסד לדילר (לכם) אזי יקפוץ חלון עם בקשת אישור להמשיך בשמירה !
 6. במידה והעסקה נערכת מול לקוח: הייפר טוענת את רשומת הלקוח ובוחנת שהוא "מאושר לפעילות" וששדות הזהות מלאים.
  במידה והלקוח הוא תאגיד (חברה) נבדק האם מילאת את "שם איש הקשר" אשר ביקש לבצע את העסקה.
  עבור עסקת Fwd נבדק השדה 'חתום על נגזרים' מרשומת הלקוח.
  בכל כשלון בבדיקות הללו, תהליך השמירה נעצר עם הודעה מתאימה. ניתן לתקן את השדות ולנסות לשמור שוב.
 7. רגע לפני השמירה, מערכת התסריטים קוראת לפונקציה 'Confirm_To_Save_This_Trade' (אם זו קיימת).
  אם הפונקציה מחזירה False, אז תהליך השמירה עוצר. הודעת השגיאה באחריות כותב התסריט.
 8. מספור עסקה חדשה או שמירת עסקה קיימת (כולל יומן שינויים).