סטטוס ישות הלקוח

מלבד העובדה שכל בית עסק המשתמש בתוכנה רשאי ויכול לייצר לעצמו שדה סטטוס פנימי, המייצג את שלבי חיי הלקוח אצלו.
תוכנת הייפר מגיעה עם שדה "סטטוס לקוח" מובנה, המכיל מספר ערכים קבועים ומתעדכן אוטומטית בהתאם לפעולות ספציפיות המבוצעות בתוכנה בהקשר לאותו הלקוח.
כך שבמקרים מסוימים המשתמש יכול לקבוע את סטטוס הלקוח באופן ידני ובמקרים אחרים המשתמש נסמך על התוכנה לעשות זאת עבורו.
כעקרון התוכנה מקדמת אוטומטית את סטטוס הלקוח רק בכיוון אחד (כלפי מעלה), אבל אף פעם לא אחורה.


להלן ערכי השדה "סטטוס לקוח" ומשמעותם

הטבלאות שלהלן מציגות את אפשרויות הסטטוס הקיימות לשדה "סטטוס לקוח" ומשמעותם אל מול הייפר.
ערך הסטטוס אייקון + שם ויזואלי
0   חדש
1   מעקב
2   מעקב + פגישה / הצעת מחיר
3   הלקוח אינו מעוניין
4   לקוח מאושר
5   לקוח אמיתי
6   לקוח מוקפא (קרא הערות)

להלן טבלת פעולות המשפיעות על שינוי סטטוס הלקוח:

פעולות סטטוס חדש הערות
  • יצירת רשומת לקוח חדשה
קובע אוטומטית את הסטטוס: "חדש" סטטוס 0
  • תיעוד רשומת מגעים והתקשרויות (שיחת טלפון)
  • שליחת אימייל
  • הקמת רשומת יומן (פגישה)
קובע אוטומטית את הסטטוס: "במעקב" סטטוס 1
  • סיכום רשומת יומן (פגישה)
  • הפקת הצעת מחיר
קובע אוטומטית את הסטטוס: "מעקב + פגישה / הצעת מחיר" סטטוס 2
הכרזה על לקוח אינו מעוניין קובע את הסטטוס: "הלקוח אינו מעוניין" סטטוס 3
קביעה ידנית בלחיצת לחצן - מחייב לבצע תיעוד במגעים והתקשרויות ולבחור ערך עבור השדה: מדוע הלקוח אינו מעוניין?
  • הפקת חשבונית מס / קבלה ראשונה
  • אישור הצעת מחיר/הזמנה לביצוע ראשונה
  • מילוי נתונים בטבלת Client Extra Properties (במידה והוגדרה) לראשונה
  • פתיחת חשבון מסחר מתוכנת הייפר
קובע אוטומטית את הסטטוס" "לקוח אמיתי" סטטוס 4
הזנת רשומת שירות חודשי בתשלום בטבלת ...Billing for Services קובע את הסטטוס: "לקוח אמיתי + מועדון / חוזה" סטטוס 5
לרבות אם הלקוח היה בסטטוס לא מעוניין
הכרזה על לקוח מוקפא קובע את הסטטוס: "לקוח מוקפא" סטטוס 6
הכרזה ידנית בלחיצת לחצן - דורשת תיעוד בשדה "הודעה קופצת".
סטטוס זה רלוונטי רק עבור ללקוח שהיה אמיתי ואינו מוחק את רושמת הלקוח מתוקף היותו לקוח אמיתי (עם מסמכי מקור) ולכן יש לשומרו.
הכרזה על לקוח פיקטיבי העברת הלקוח למאגר המבוטלים ומחיקתו מטבלת הלקוחות הכרזה ידנית בלחיצת לחצן - דורשת תיעוד רשומה במגעים וההתקשרויות + מילוי השדה "מדוע הלקוח פיקטיבי".
הלקוח שנמחק מועבר אל מאגר המחוקים והמידע שלו נשאר שם ולא באמת נמחק לצמיתות, לטובת שיחזור.
הקצאת ליד לשיווק ראשון/מחדש (אשף ההקצאה) החזרת הסטטוס ל: "חדש" אוטומטית סטטוס 0
בהפעלת האשף ניתן לבחור שלא לשחזר את סטטוס הלקוח לכדי חדש.