הפקת חשבוניות אוטומטית

כלי זה מאפשר להפיק ולהדפיס חשבוניות ללקוחות בעלי שירות תקופתי מתחדש עבור שירותים ועבור חיובים ממערכות חיצוניות (כפי שמוגדר בתקנות בכרטיס הלקוח). מערכת הייפר סורקת את התקנות של הלקוחות ובודקת האם ישנו חיוב חודשי מתחדש פעיל. המערכת מרכזת את לקוחות אלה ומאפשרת הפקת חשבונית אוטומטית עבור השירותים הניתנים.

הפקת חשבוניות אוטומטית

הגדרת החשבונית

על מנת ליצור חשבוניות ללקוחות בעלי חיובים פתוחים על שירותים תקופתיים, יש למלא בראש העמוד את השדות הבאים:

שדה הסבר
הגש חשבון עד לתאריך בחירת מועד אחרון עבור החשבוניות. הטבלה במרכז העמוד תציג את כלל החשבוניות אותן יש להפיק, עד למועד זה.
מועד הפקת מקור עדכון תאריך הפקת החשבוניות באופן מרוכז, עבור החשבוניות אותן יש להפיק ומוצגות בעמוד זה (ניתן לבחור בתאריך עד שבועיים לאחור).

הפקת חשבונית

לאחר עדכון השדות, יש ללחוץ על לחצן חשב חשבונות לכלל הלקוחות. פעולה זו תרכז ותציג בטבלה את החשבונות הפתוחים שעבורם לא הוצאה חשבונית וממתינים לחיוב, בחלוקה לפי לקוחות ושיטת חיוב. בתחתית הטבלה יופיעו שדות מידע עם סיכום סך הלקוחות והחיובים המוצגים בטבלה הכוללים את השירותים המסומנים בשדה "תיאור". כמו כן, בראש הטבלה יופיע סיכום כמות המופעים של כל סטאטוס (שיטת חיוב) בטבלה.

באמצעות לחצן תצוגה מקדימה של החשבונית ניתן לראות ברצף תצוגה מקדימה של כל החשבוניות בחלוקה לעמודים, כפי שיודפסו בהפקתן.
שים לב - רק החשבוניות המסומנות בתיבת הבחירה בשדה "תיאור" מוצגות ומופקות. כברירת מחדל, כל החשבוניות מסומנות. עבור חיובים חודשיים מתחדשים, יבוצע חיוב יחסי עבור כמות הימים בחודש בהם ניתן השירות.

לאחר ווידוא הפרטים, ניתן ללחוץ על לחצן הפק חשבוניות אמיתיות, ולאשר את הפקתן. החשבוניות יודפסו ברצף. לחלופין, בהתאם להגדרות בכרטיס הלקוח (בשדה "שלח מסמכים רשמיים לכתובת דוא"ל ראשית"), יישלחו מסמכים דיגיטאליים ללקוח.