אשף יבוא פריטים לזיכוי

חלון זה ייפתח מלשונית החזרת מוצרים, בלחיצה על לחצן "אשף יבוא פריטים לזיכוי".

תעודת משלוח של מערכת ניהול לקוחות

בטבלה בעמוד זה, מוצעים למשתמש כלל הפריטים מתוך הטבלאות הבאות:

  • חשבונית מס
  • תעודת משלוח
  • הזמנות
יש לבחור בשורה החשבונית/תעודת משלוח/הזמנה הרצויה וללחוץ על אישור. בחלון שיפתח לאחר מכן יוצגו הפריטים המשוייכים לשורה הנבחרת ולצידם תיבת בחירה. יש לסמן את המוצרים להחזרה.