ממשק המשתמש של תוכנת הייפר


מבין יתרונותיה הרבים של תוכנת הייפר, אחד היתרונות הבולטים הוא ממשק המשתמש.
ממשק התוכנה תוכנן בקפידה לתמיכה בעבודה בריבוי שפות ולתצוגה נכונה של כיוון הממשק (מימין לשמאל או משמאל לימין).
הכרת יכולותיו של ממשק המשתמש היא קריטית בעבודה עם תוכנת הייפר ואנו ממליצים לקרוא פרק זה בעיון.

כיוון ממשק המשתמש

בניגוד לתוכנות אחרות, תוכנת הייפר מאפשרת ממשק משתמש התומך בשתי תצורות פריסה:
מימין לשמאל (עבור השפות עברית וערבית) ומשמאל לימין (לשאר השפות).
כיוון ממשק המשתמש מתבצע אוטומטית, ומתבסס על פי הגדרת השפה שבוצעה לאותו המשתמש.
כלומר, באם נבחר למשתמש שפת ממשק English, התוכנה תפתח עבורו בתצורת ממשק של שמאל לימין (LTR) אוטומטית והדבר ישליך
גם על כיוון ושפת מסמכי המערכת שיופקו על ידי אותו המשתמש.
לתשומת ליבך, כל המצויין לעיל נכון למעט בשלב הכניסה הראשונה לתוכנה, השלב בו עדיין לא הוגדרו משתמשים כלל. במקרה זה המערכת תציג את ממשק המשתמש בשפה האנגלית ומשמאל לימין.
להדרכה אודות הגדרת הממשק קרא פרק ניהול עובדים / משתמשים / ישויות והרשאות.

ממשק משתמש באנגלית - משמאל לימין   ממשק משתמש בעברית - מימין לשמאל

שפות הממשק ותמיכה בריבוי שפות

תוכנת הייפר פותחה במטרה להיות בין לאומית. לשם כך התוכנה תומכת בתצוגת ממשק במספר שפות והן:
  • אנגלית - השפה בה פותחה התוכנה
  • עברית - באמצעות תרגום אנושי
  • גרמנית - באמצעות תרגום מכונה (Google Translate)
  • ספרדית - באמצעות תרגום מכונה (Google Translate)
  • רוסית - באמצעות תרגום מכונה (Google Translate)
  • ערבית - באמצעות תרגום מכונה (Google Translate)
  • צרפתית - באמצעות תרגום מכונה (Google Translate)
  • מנדרינית (סינית) - באמצעות תרגום מכונה (Google Translate)
  • הודית - באמצעות תרגום מכונה (Google Translate)

הייפר מאפשרת למנהל המערכת לעדכן את התרגום והטרמינולוגיה של השדות, הלחצנים והלשוניות, והכל מתבצע מתוך ניהול ממשק התוכנה (ללא צורך בשינוי קוד התוכנה)
ושינויים אלו נשמרים בטבלאות שונות במסד הנתונים של התוכנה.

בנוסף לשפות ממשק המשתמש המצוינות לעיל, תוכנת הייפר מאפשרת לקלוט אליה נתונים בקידוד UTF-8 (קידוד המכיל את רוב השפות הקיימות).
משמעות הדבר היא, שבאפשרותך להפעיל את התוכנה בממשק משתמש המציג את ממשק התוכנה בשפה האנגלית ולקלוט אליה נתונים במנדרינית (סינית) או בכל שפה אחרת הכלולה בקידוד UTF-8.
יכולות אלו מאפשרות לתוכנת הייפר לתת מענה רחב לארגונים חוצי מדינות, אך מאידך במידה ויכולות אלו ימומשו לא נכון יתכן שיווצר בלגן ולכן באחריות הארגון ומנהל המערכת
לבחור את שיטת ההפעלה והישום הנכון ביותר של התוכנה בארגון.


תמיכה בהגדרות גודל וסוג גופן

ממשק המשתמש מוצג באופן קבוע בגופן Arial בגודל 12 יחסית לרזולוציית המסך.

בניגוד לגודלו הקבוע של הגופן בממשק המשתמש, באפשרותך לשנות את סוג וגודל הגופן המוצג בהדפסות מסמכי המערכת.
הגדרות אלו ניתנות לקביעה עבור כל סניף בנפרד וניתן לשנותם בעמוד "ההגדרות: סניפים".

שים לב: במערכת הפעלה Windows 8 ואילך, גודל הדפסת הגופן במסמכי המערכת מושפע באופן ישיר מהגדרת ה- ZOOM במערכת ההפעלה.
כלומר, משתמש שבמערכת ההפעלה שלו הוגדר ZOOM העולה מעל 100%, יבחין כי במסמכי המערכת שטח ההדפסה בפועל קטן יחסית לעומת שטח הדף בפועל.
הדבר נובע מכך שמערכת ההפעל WINDOWS מתערבת ללא שליטתנו באוביקט CANVAS עליו תוכנת הייפר מציירת את הפלט לפני שמירתו/הדפסתו.