תפריט האפשרויות (לחצן עכבר ימני)


באזורים השונים של תוכנת הייפר, ניתן להשתמש בלחצן העכבר הימני לפתיחת חלון קופץ, המציג תפריט פעולות.
חלון תפריט הפעולות יציג אפשרויות שונות בהתאם לאזור שבגינו הוא נלחץ / הופעל ובהתאם להרשאות המשתמש.להלן הסבר אודות כל הפעולות האפשריות לביצוע בחלון התפריט.

ערוך כותרת פריט (ריבוי שפות) פותח את חלון עריכת כותרת/שם הפריט בריבוי שפות.
אופציה זו רלוונטית לעץ התפריט (בעמוד הבית), ובתנאי והנך בעל הרשאת מנהל מערכת.
ערוך הרשאות פריט פותח את חלון עריכת הרשאות הגישה לפריט.
אופציה זו רלוונטית לעץ התפריט (בעמוד הבית), ובתנאי והנך בעל הרשאת מנהל מערכת.
שלח דואר אלקטרוני פותח את חלון שליחת הדוא"ל בהייפר ומצרף אליו את הכתובת שעליה בוצע לחיצת עכבר ימנית.
רלוונטי כאשר לוחצים על שדה או תא המיועד להכיל כתובת דוא"ל.
חייג אל המספר שולח פקודת חיוג אל מרכזיית הטלפוניה. אופציה זו מתקיימת כאשר:
א. יושמה הגדרת חיבור למרכזיית VOIP מול תוכנת הייפר.
ב. השדה/תא עליו נלחצה לחיצת העכבר הימנית מכיל ערך מספרי וגם הוא מסוג טלפון.
שלח מסרון (SMS) פותח את חלון שליחת המסרונים בצירוף מספר הטלפון של הנמען (לשליחה מהירה). אופציה זו מתקיימת כאשר:
א. יושמה הגדרת חיבור לספק שליחת מסרונים.
ב. השדה/תא עליו נלחצה לחיצת העכבר הימנית מכיל ערך מספרי וגם הוא מסוג טלפון.
שיחת WhatsApp פותח דפדפן ומפעיל את אתר המערכת WhatsApp Web. אופציה זו מתקיימת בתנאי
שהשדה/התא עליו נלחצה לחיצת העכבר הימנית מכיל ערך מספרי וגם הוא מסוג טלפון.
הוסף שורה חדשה (בתחתית) הוספת שורה חדשה בתחתית הטבלה.
הוסף שורה חדשה (במיקום הסמן) הוספת שורה חדשה מעל השורה המסומנת בטבלה. כל השורות הקיימות "ידחפו" שורה אחת למטה.
ערוך את ערך התא או הפעל קישור עריכת התא המסומן או הפעלת קישור הקיים בתא זה במידה וקיים.
בדוק איות לתוכן השדה/תא מושך את תוכן (ערך) השדה או התא ומריץ עבורו את חלון בדיקת האיות, גם אם מדובר בתוכן מרובה שורות.
מחק את השורות המסומנות מחיקת השורות המסומנות מהטבלה. בטבלאות מסוימות ניתן לסמן מספר שורות באמצעות לחיצת עכבר וגרירתו או באמצעות צמד המקשים Shift + Arrow Up/Down.
מיון מתקדם בחירה באפשרות זו תפתח את חלון המיון המתקדם. להדרכה אודות חלון המיון המתקדם לחץ כאן.
סמן / בטל את כולם פעולה זו זמינה אך ורק בטבלאות/אזורים בהן ישנן תיבות בחירה () ומאפשרות את סימון כלל התיבות ב- V או ביטול הסימון של כולם.
גזור גזירת הערך (CUT) אשר יישמר במחסנית הזכרון.
כאשר הנך במצב עריכה של תא פעולת הגזירה תתייחס לערך/תוכן התא. כאשר אינך המצב עריכת תא בטבלה, פעולת הגזירה תבוצע עבור שורה שלמה מהטבלה (כל עוד וקוד התוכנה מאפשר זאת).
העתק העתקת הערך (COPY) אל מחסנית הזכרון.
כאשר הנך במצב עריכה של תא פעולת ההעתקה תתייחס לערך/תוכן התא. כאשר אינך המצב עריכת תא בטבלה, פעולת ההעתקה תבוצע עבור כל ערכי השורה בטבלה (כל עוד וקוד התוכנה מאפשר זאת).
הדבק הדבקת ערכים ממחסנית הזכרון.
חיפוש שדה (טור) על פי שמו בחלון "חיפוש שדה" שיפתח יש לבחור מתוך הרשימה את העמודה הרלוונטית. התא בשורה המסומנת ובעמודה הנבחרת יסומן ברקע צהוב. פעולה זו שימושית בטבלאות מרובות עמודות.
חיפוש והחלפה בטור (וגם בתחום השורות שנבחרו - אם נבחרו) פעולה זו שימושית להחלפת ערך שדה במספר שורות לערך אחיד אחר.
הזז שורה למטה / למעלה הזזת השורה המסומנת שורה אחת למעלה / למטה..
השתמש בלחצן האמצעי בעכבר לגלילה אופקית פעולה זו תשנה את תפקיד הגלילה בעכבר לגלילה אופקית. לחיצה חוזרת תחזיר את פעולת הגלילה לגלילה אנכית.
סיכום סטטיסטי של השדה אפשרות זו תפתח חלון המסכם סטטיסטית את העמודה עליה בוצעה הפעולה. בחלון זה יוצגו נתוני ספירת רשומות, סיכום ערכים, ערכי מינימום / מקסימום וממוצע.
יצא נתונים יצוא נתוני הטבלה. אפשרות זו זמינה בלשונית הלקוחות, עבור טבלת התוצאות בעקבות שימוש באשף החיפוש. יצוא הנתונים מתאפשר בהתאם להרשאות הניתנות בהגדרת אשף החיפוש, בשדה "התר יצוא נתונים למשתמשים השייכים לקבוצות".
עצב את מיקומי השדות במסך בחירה באפשרות זו, תפתח את חלון "קביעת פריסת השדות". לפרטים אודות לחצן זה לחץ כאן.
הגדר את מאפייני השדות, שדות רזרביים והרשאות בחירה באפשרות זו, תפתח את חלון "הגדרות והרשאות עבור הטבלה". לפרטים אודות לחצן זה לחץ כאן.