המחאות להפקדה (שטל"ק)

אחד מתפקידי הנהלת החשבונות הינו ניהול ההמחאות המתקבלות בארגון. על מנת לנהל את ההמחאות באופן מסודר, יש לבצע מעקב אחר כל המחאה ולתעד את תנועת ההמחאות: קבלת המחאה, שליחת המחאה להפקדה, משיכת המחאות שחזרו / הופקדו וטיפול בהמחאות שנדחו. בעמוד זה מבוצע ניהול ההמחאות להפקדה של הארגון.

המחאות להפקדה (שטל

מבוא

בלשונית זו מוצגות תנועות ההמחאות בארגון. העמוד מחולק לשני אזורים:

  • שדות הסינון - הגדרות סינון נתונים עבור הדוח.
  • טבלת התוצאות - בהתאם להגדרות הסינון, מציגה הטבלה את כלל ההמחאות להפקדה ואת סטאטוס ההמחאות בארגון.
כמו כן, באמצעות לחצני הפעולה בעמוד זה, ניתן לעדכן ביצוע פעולות הנוגעות לכסף מזומן. למעבר לסעיף זה, לחץ כאן.

הפעלת הדוח

המערכת מאפשרת לבצע סינון על פי השדות הנמצאים בחלקו העליון של העמוד:

שדה הסבר
החל מתאריך / עד לתאריך טווח התאריכים עבור הדוח, בהם בוצעה הפקת ההמחאות.
החל מסכום / עד לסכום הגדרת טווח סכומי ההמחאות.
מטבע סינון על פי מטבע ההמחאה.
סטאטוס טיפול בחירת סטאטוס ההמחאות מתוך רשימה, עבור הסינון.
סניף בחירת סניף מסויים או כלל סניפי הארגון.
מספר קופה סינון על פי מספר הקופה בה בוצעה הפקדת ההמחאה.
שם לקוח / מספר לקוח סינון רשימת ההמחאות על פי פרטי לקוח.
מספר קבלה סינון על פי הקבלה שהופקה להמחאה.
פרטי בנק / חשבון סינון על פי פרטי הבנק ו/או החשבון, אליהם משוייכת ההמחאה.
מספר המחאה איתור המחאה על פי מספר ההמחאה (4 ספרות אחרונות).

לאחר מילוי ערכי השדות, יש ללחוץ על לחצן הפעל דוח (F5).

טבלת התוצאות

טבלת התוצאות מציגה את כלל ההמחאות העונות למסננים שהוגדרו בראש העמוד ומידע אודות המחאות אלה. ניתן להוסיף שדות מידע בהתאם לצרכי המשתמש ודרישות הארגון. לחיצה כפולה על אחת ההמחאות תפתח את הכרטיס המקושר להמחאה זו. בראש הטבלה מופיע סיכום של כמות ההמחאות בחלוקה לפי סטאטוס ההמחאה.

ביצוע פעולות

בראש העמוד מופיעים לחצני הפעולה הבאים (זמינותם הינה בהתאם לרשומת ההמחאה המסומנת בטבלה):

המחאות להפקדה לחצן זה יציג בטבלה את ההמחאות הממתינות להפקדה. כמו כן, תציג הטבלה המחאות להפקדה ליום המחרת או לאחר סוף השבוע (חמישי - שבת בישראל או שישי - ראשון בחו"ל).
שלח המחאות להפקדה סימון המחאות בטבלה ולחיצה על לחצן זה, יפתח חלון בו ניתן לבחור את החשבון הפנימי אליו תבוצע הפקדת ההמחאה. לאחר אישור הפעולה יופק פלט, אותו יש להדפיס ולצרף להמחאות. שים לב - לא ניתן להדפיס את פלט זה בשנית ועל כן מומלץ להקפיד ולהדפיסו בהזדמנות זו.
משוך המחאות שחזרו / הוחלפו לחצן הזמין לאחר סימון רשומה של המחאה בסטאטוס "נשלח להפקדה בבנק". לחצן זה יאפשר ביצוע משיכת המחאה, עבור המחאות שחזרו או הוחלפו. לאחר הלחיצה יפתח דוח להדפסה בו ההמחאות שחזרו / הוחלפו.
שים לב - ניתן להשתמש בלחצן זה במידה ונעשתה טעות ונשלח/ו המחאה/ות להפקדה, אך ההמחאה עדין לא יצאה מהארגון. פקודה זו תחזיר את ההמחאות למלאי המחאות בארגון, לשם הפקדה או החזרה ללקוח.
לדחות כאשר מעוניינים לדחות הפקדת המחאה לבנק, מכל סיבה שהיא, יש לסמן את ההמחאה הרצויה וללחוץ על הלחצן. נפתח חלון "לדחות" ובו יש לבחור את התאריך החדש בו מעוניינים להפקיד את ההמחאה בבנק. פעולה זו תגרע את ההמחאה/ות מתוך תוצאות החיפוש של לחצן "המחאות להפקדה".

מנהל מערכת

הגדרת חשבונות פנימיים

על מנת להוציא ולהכניס כספים מבעלים או קופה קטנה יש לבנות חשבונות פנימיים מתאימים - פנה למנהל חשבונות.