ממשק מערכת 1000 - האפשרות לסנכרן אישורי ניכוי מס באופן אלקטרוני

הממשק הזה מתאים לעד 1000 ישויות ברשות המיסים, ללא רישום מוקדם וללא תשלום. חברות בעלות פעילות ענפה יותר יכולות להפעיל את הממשק הזה מול הקבצים השוטפים המתקבלים מרשות המיסים.
הערה: מערכת 1000 צוברת את כל הספקים שנשלחו לגבי כל תיק ניכויים, בכל שנת המס בפני עצמה.
ההגבלה ל-1000 ספקים מתייחסת לסך הספקים ששודרו באותה השנה. אם משדרים קובץ שבו פחות מ-1000 ספקים, אך הספירה המצטברת עברה את המכסה של 1000 ספקים הקובץ לא ייקלט.

ממשק 1000 של תוכנת הייפר מול רשות המיסים בישראל

בממשק של הייפר קיימים שלושה לחצנים, יש להפעילם לפי הסדר המתואר כאן:

יצירת קובץ בקשה לשעם הלחצן הזה הינו הראשון בסדר העבודה. הלחצן שומר בדיסק המקומי את רשימת הישויות לעדכון ופותח את אתר רשות המיסים.
קיימים כאן שני מצבי הפעלה:
 1. כאשר לוחצים על הלחצן מבלי להפיק קודם דוח 856... הייפר תסנכרן רק את רשימת הספקים שלה.
  סינון הספקים יכלול רק את אלו בעלי מספר זהות מוזן (מספר עוסק מורשה כולל בתוכו גם חברות ושותפויות).
  וגם שדה המדינה (Country) צריך להיות ריק או Israel או לכלול Palestinian ! שהרי רשות המיסים תספק מידע רק על ישראלים ועל עוסקים ברש"פ (נכון לזמן כתיבת שורות אלה).
  וגם שהייתה פעילות חשבונאית (פקודות יומן) בשנת המס הנוכחית (או בחצי השנה האחרונה כאשר מפיקים את הדוח בחודשים ינואר עד יוני).
 2. אם מפעילים את מערכת 1000 לאחר הפקת 856, הייפר תציג את השאלה הבאה בחלון דיאלוג:
  "האם לסנכרן את רשימת הספקים והלקוחות מהדוח שהופק ?"
  אם תבחרו כן, אזי רשימת הישויות לבחינה תהיה זו מהלשונית הראשונה "ניכוי מס".
  אם תבחרו לא, אזי הייפר תפיק את רשימת הספקים כמתואר בסעיף הקודם.

לאחר שמירת הקובץ עליך להגיע לאתר רשות המיסים / מערכת 1000. הייפר תקפיץ את הדפדפן שלך עם הכתובת הידועה לנו כיום.
צילום מערכת 1000 מאתר רשות המיסים
קיצור דרך: הייפר כבר שמרה בשבילך את מספר תיק הניכויים במחסנית (ראה חץ אדום בצילום). אולם באתר חסמו את המקשים Ctrl+V לכן בצע קליק ימני בשדה ובחר Paste.
מלא את מספר הזיהוי מפנקס הניכויים האחרון שלך. אין חובה למלא כתובת דוא"ל.

לאחר הפקת הנתונים

האתר אמור להגיע לעמוד שנראה כך:
צילום מערכת 1000 מאתר רשות המיסים לאחר קבלת התוצאות
לחץ על הקישור "שמירה" רק עבור הרשומות התקינות. הייפר אינה קולטת את קובץ השגויים, התראות על חוסרים יתקבלו פשוט ללא קליטה.
כעת כשיש בידך את הקובץ "Takin" אתה יכול להמשיך ללחצן הבא...
קליטת קובץ תקינים מהשעם לחיצה כאן תפתח חלון פתיחת קובץ מקומי, שמו מתחיל במילה Takin ואחריו מספר תיק הניכויים שלך. בחר בקובץ ותראה את תכולתו בטבלה של הייפר.
אם תרצה להתעמק במבנה הנתונים, תוכל לקרוא אותו באתר רשות המיסים / מערכת 1000.
מבחינת המשתמש הרגיל... פשוט עבור ללחוץ על הלחצן האחרון "עדכון".
עדכון הנתונים מהקובץ שנקלט בתיקי הספקים והלקוחות הלחצן מפעיל סנכרון חכם אל מול הרשומות הקיימות בתיקי הספקים והלקוחות הרלוונטים.
רשומה חופפת (באותו פרק זמן) תידרס בהתאם לסעיף המיסוי.
עבור חברות ואזרחים להם "אין אישור ניהול ספרים", תיווצר רשומת אזהרה וגם יכתב להם 60 אחוז ניכוי במקור ! מנהל החשבונות יכול לערוך את הרשומה לאחר מכן.

הסבר על ספקים / לקוחות ללא אישור ניהול ספרים

ספק או לקוח (רווח הון = משקיע) אשר אין לו אישור לניהול ספרים מגיע מאופס בקובץ Takin.
הייפר תחפש שורה עם סטאטוס אזהרה על ניהול ספרים, אם אין רשומה כזאת, הייפר תיצור רשומה עם אזהרה וניכוי 60% ללא הגבלת תאריך.