דיאלוג (חלון) תשלום בהעברה בנקאית

חלון תשלום בהעברה בנקאית
 • הטבלה בחלק התחתון הינה רשימת החשבונות מתוך תיק הלקוח (אם הוזנו לשימוש חוזר). קליק כפול על שורה יעתיק את פרטי החשבון לשדות בחלק העליון.
 • שימו לב לשדה הסיכום בפינה הימנית, מציג את המאזן של הלקוח החל מיתרת החשבון ("כרטסת הנחש") ועד לתשלומים במסמך הנבנה כרגע.
 • צילום המסך מדגים חברה שמוטלת עליה חובת דיווח מפורטת לרשויות (מיסים + מניעת הלבנת הון) ולכן שדות זיהוי מקור הכסף הינם חובה.
  עבור חברות מסחריות "רגילות" או עוסקים קטנים השדות הינם רשות בלבד.
 • כעת נסקור את השדות אשר מאחוריהם עומדת לוגיקה בתוכנה:
  שם השדה תיאור
  תאריך פרעון אם התיעוד מתבצע ידנית לאחר ההעברה הבנקאית... טווח הבחירה יהיה עד היום. אבל אם בחרת ליצור הוראה לבנק, טווח התאריכים יהיה מהיום ועד 10 ימים קדימה לממשק API או מכתב רגיל.
  סכום ומטבע יש לתעד את התשלום כפי שיבוצע/בוצע בעו"ש במקור. שינוי מטבע מיישם שער המרה אוטומטי.
  שער המרה ניתן לבחור מטבע חוץ ולקבל שער אוטומטי (יציג עבור תאריכי עבר או רציף על פירעון היום ובהתאם להגדרות של הייפר).
  ניתן לערוך את השער באופן ידני (עם הגנה בטווח 90% עד 110% לעומת היציג/רציף במערכת).
  בכדי לחזור לערך האוטומטי פשוט הזינו אפס בשדה והייפר תשלים מחדש.
  בעל החשבון כאיש קשר (רגולציה) ניתן לבחור איש קשר מתיק הלקוח, בתנאי שהוזנו לו פרטי תעודה מזהה + מין + מעמד משפטי.
  בחירת איש קשר מעתיקה גם את המדינה בה הוא רשום לשדה הבא, בתנאי שהיה ריק.
  * לפי הצורך, באפשרותך לעדכן את אנשי הקשר, ללחוץ על "שמור" (של תיק הלקוח/ספק) ואז לחזור ללשונית הזאת ולבחור שוב.
  הארץ שממנה הכסף הגיע (רגולציה) בהתאם לערכו הייפר פותחת את רשימת הבנקים באותה הארץ (בשדות "בנק" ו- "סניף").
  אם יש לכם רשימה שאיננה כלולה בשרת ההפצה שלנו (של sye software) אתם מוזמנים לשלוח אלינו או להוסיף עצמאית למסד הנתונים שלכם.
  פורמט חשבון בנק הייפר צריכה להבין את מבנה החשבון המוזן (בשלושת השדות הבאים) בכדי לדווח לרשויות ולהפעיל נכון ממשקי תשלום אוטומטיים.
  הסבר מלא על מילוי חשבונות בנק נמצא בעמוד כספת לשמירת אמצעי תשלום .
  בנק שדה טקסט באורך עד 12 תווים. ממשק הזנה חופשי (edit) ביחד עם אשף (popup) לבחירת בנקים מהארץ ממנה הגיע הכסף (בהתאם לרשימות של הייפר).
  סניף / Swift שדה טקסט באורך עד 15 תווים. ממשק הזנה חופשי (edit) ביחד עם אשף (popup) לבחירת בנקים מהארץ ממנה הגיע הכסף (בהתאם לרשימות של הייפר).
  חשבון שדה טקסט באורך עד 34 תווים. ממשק הזנה חופשי (edit) בלבד.
  שם הבנק (רגולציה)
  כתובת הבנק (רגולציה)
  השדות נועדו בעיקר עבור דיווח לרשויות. בחירה מהאשף ממלאת גם את "שם הבנק" ו- "כתובת הבנק".
  הכסף יצא מחשבון
  הכסף יצא מחשבון מספר
  ניתן לבחור מול איזה חשבון (ראשי-עוש) תירשם פקודת היומן. אחרת הכסף ירשם מול "חשבון לניהול העברות בנקאיות (לא חובה)" המוגדר בעמוד חשבונות ראשיים .
  ניתן לכוון את הייפר כך שלא יווצרו פקודות יומן על העברה בנקאית (משאירים את החשבון הנ"ל ריק) ואז התנועה הכספית נוצרת רק ב יבוא דפי בנק להייפר.

  אם בחרת ליצור הוראה לבנק, חובה יהיה עליך לבחור חשבון נגדי, בכל מצב.
  אפשר לחייב מילוי גם בהזנת פעולה ידנית, באמצעות הגדרת מתג.
 • בלחיצה על אישור מתבצעת בדיקת כפילות מול המסמך הנבנה כעת. במידה ונמצאה העברה בעלת פרטים דומים, הייפר תבקש אישור להוסיף את השורה למסמך.
 • "צור הוראה לבנק (עד 10 ימים קדימה)":

  בין השדות לטבלת החשבונות נמצא ממשק עם לחצנים לבחירה (Radio Buttons).
  ניתן לבחור רק אפשרות אחת (לחצן אחד עם עיגול מלא).
  כעת נסביר את המשמעות של כל אפשרות:
  לא כאשר מזינים תיעוד ידני של העברה בנקאית שכבר בוצעה בחשבון העו"ש. השדה "תאריך פרעון" מוגבל לטווח של שנה אחורה ועד להיום.
  העברה בנקאית אלקטרונית לאחר הפקת מסמך מקור, הייפר תיצור רשומות תשלום בממשק העברה בנקאית (מס"ב בישראל).
  עבור בנקים (מחוץ לישראל) אשר קיים מולם ממשק ביצוע API אוטומטי, פקודת התשלום תועבר באופן אוטומטי!
  הדפס מכתב לבנק לאחר הפקת מסמך מקור, הייפר תיצור מכתב לבנק עבור כל שורת תשלום. הייפר תומכת בריבוי מטבעות וכרגע המכתבים הם בעברית ובאנגלית בלבד (לקוח שזקוק לשפה נוספת מוזמן לפנות אלינו).
  הדפס מכתב לבנק - בקש העברה מיידית כמו האפשרות הקודמת אך בניסוח של העברה מיידית. להלן צילום לדוגמה של מכתב העברת זה"ב בעברית:

  דוגמה למכתב לבנק בישראל - לבצע העברת זהב

דיאלוג (תשלום) בהמחאה שנכתבה ידנית

דיאלוג המחאה שנכתבה ידנית
 • ההדרכה לקליטת המחאות נסמכת על ההסברים בפרק הקודם (העברה בנקאית בראש עמוד זה).
 • הדיאלוג מיועד לתעד המחאה אחת או סדרת המחאות מאותו החשבון! עבור חשבונות בנק שונים יש להשתמש בדיאלוג מספר פעמים.
  הטבלה הראשונה בדיאלוג מכילה את רשימת חשבונות העו"ש של הארגון (ניתן לסנן חשבונות לפי השדה 'חיבור למודולים בהייפר' בעמוד חשבונות ראשיים).
  חשוב להצביע על השורה הנכונה לפי אישור הדיאלוג...
  פקודת היומן תירשם לחובת הלקוח ולזכות חשבון הבנק שנבחר בטבלה.
 • בטבלה התחתונה ניתן להזין רשימת המחאות אשר נכתבו לפקודת הלקוח. כל שורה בטבלה תתורגם לשורת תשלום במסמך.
  שם השדה תיאור
  סכום ומטבע יש לתעד את התקבול כפי שהתקבל בעו"ש במקור. שינוי מטבע מיישם שער המרה אוטומטי.
  שער המרה ניתן לבחור מטבע חוץ ולקבל שער אוטומטי (יציג עבור תאריכי עבר או רציף על פירעון היום ובהתאם להגדרות של הייפר).
  ניתן לערוך את השער באופן ידני (עם הגנה בטווח 90% עד 110% לעומת היציג/רציף במערכת).
  בכדי לחזור לערך האוטומטי פשוט הזינו אפס בשדה והייפר תשלים מחדש.
  תאריך פרעון ניתן להזין תאריך מהעבר (עד שנה אחורה) וכמובן לעתיד הרחוק (ללא הגבלה).
 • לאחר הזנת המחאה ראשונה בטבלה, ניתן ללחוץ על הוסף שיק עוקב להוספת שורה עם פרטי המחאה עוקבת, תאריך פירעון לאחר חודש קלנדרי וסכום זהה.
  פרטים אלו ניתנים לעריכה ידנית. ראו צילום מסך לעיל, שתי השורות התחתונות נוצאו באמצעות שתי לחיצות רצופות.
 • הייפר תומכת בסורקי שיקים. לחיצה על קרא נתונים מסורק פותחת דיאלוג ללכידת המידע מהסורק.
  אחרי הסריקה החלון יסגר והמידע יופיע כשורה בקבלה החדשה. פעולת הסריקה מחייבת לחיצה עבור כל המחאה.

החזרת שטר/בטוחה ללקוח


 • הדיאלוג המאפשר צפיה בכל המחאה של הלקוח או שטר ביטחון או המחאת זכות, אשר נמצא במלאי שלכם (בכספת/שיק שחזר).
  עליכם לסמן V בעמודה "סכום" בכל שורה (נכס) אשר אתם מבקשים להחזיר לידי הלקוח. ניתן לבחור מספר נכסים בו זמנית.
 • בעת הפקת מסמך מקור הייפר תיגרע את ההמחאות/שטרות מהמלאי.
 • כאשר מדובר בהמחאה רגילה אשר הייתה אמורה להיות מופקדת בעו"ש, הייפר תיצור פקודת יומן הפוכה (חיוב הלקוח).

מסירה או מכירה של שטר חליפין


 • מדובר בתחום די נדיר בימינו. למעשה המחאה היא שטר חליפין שבו הנמשך הוא הבנק שמשלם. אז במקרה שלנו גורם אחר מתחייב לשלם.
 • ניתן לבחור מול איזה חשבון (מסוג כללי / קופת תקבולים) תירשם פקודת היומן. אחרת הכסף ירשם מול "חשבון ב.מ. לקבלת שטרות חליפין / חוב / אחרים" המוגדר בעמוד חשבונות ראשיים .

מסירה או מכירה של המחאת נוסעים


 • עבור נותני שירותי מטבע... ניתן לקלוט ידנית "רכישה" של המחאות נוסעים. בד"כ יש לבצע את הפעולה דרך מודול נ.ש.מ...
 • כל שדות המידע הינם בגדר רשות אך חשובים לאיכות הדיווח לרשויות. הדוגמה המצולמת לעיל מדברת בעד עצמה.