מגעים והתקשרויות - משימות

לשונית זו מאפשרת ליצור משימה חדשה ולראות את כלל המשימות הקיימות המקושרות ללקוח/ספק/פרוייקט/פגישה (סגורות ופתוחות). חלון זה במערכת הייפר מאפשר יצירת משימות למשתמשים בודדים ולקבוצות. משימות אלו יכולות להיות מקושרות ללקוח/ספק/פרויקט/פגישה או משימות כלליות ללא קישור מסוים.

משימות של מערכת ניהול לקוחות

בטבלה במרכז עמוד זה מוצגות המשימות המקושרות ללקוח. כברירת מחדל מוצגות כל המשימות, אך באמצעות לחצני הפעולה בראש הטבלה, ניתן לצפות במשימות הפתוחות בלבד או ליצור מסנן באמצעות אשף החיפוש.

משימה חדשה

לחיצה על לחצן צור חדש, תפתח את חלון "צור משימה חדשה", ובו שתי הלשוניות הבאות:

נושא

בלשונית זו יש לפרט את תוכן המשימה ולמלא את הפרטים בהתאם לשדות השונים. שדות "סניף" ו"מחלקה" יהיו זמינים בהתאם להגדרת השדה "משימה משותפת". ניתן לחסום שינויים שיבוצעו על ידי נמען המשימה באמצעות סימון תיבת הבחירה "חסום שינויים על ידי הנמען" הנמצאת בתחתית החלון.

הסבר על השדות השונים ניתן למצוא בתחתית עמוד הדרכה זה.

לאחר שמירת המשימה, יופיעו לחצני הפעולה הבאים:
  • כתוב דוא"ל אודות המשימה - לחצן זה ייצור הודעת דוא"ל חדשה, המיועדת לנמען המשימה וכוללת את כל פרטיה.
  • קישורים - פתיחת תיק הלקוח/ספק המקושר למשימה זו.
  • מחק - מחיקת המשימה וביטולה.

משוב ומידע

לשונית זו משמשת למעקב אחר ההתקדמות בביצוע המשימה ואחר השינויים והעדכונים שבוצעו בה. ישנם שני שדות הניתנים לעריכה:
  • מצב - עדכון סטאטוס המשימה. בשדה בחירה זה ניתן להגדיר את מצב המשימה. בחירה בסטאטוסים "משימה הושלמה" או "אני מסרב לבצע" יהפכו את המשימה לסגורה מבחינת המערכת.
  • משוב / הערות - לאחר עדכון סטאטוס, יש לרשום פרטים לגבי הסטאטוס החדש ואופן התקדמות המשימה בשדה זה.

כל יתר השדות בחלון זה הינם אוטומטיים.

מעקב ביצוע משימות

לאחר יצירת משימה, היא תתווסף לרשימת המשימות. כמו כן, כל עוד המשימה לא הגיעה לסיומה, היא תופיע ברשימת התזכורות בסרגל הראשי של תוכנת הייפר, המסומנת ב - .

לשונית זו משמשת למעקב אחר ההתקדמות בביצוע המשימה ואחר השינויים והעדכונים שבוצעו בה.