שיחות מוקלטות

תוכנת הייפר מאפשרת לשמור שיחות טלפון מול לקוחות. הייפר לוקחת את מספר הטלפון ובוחנת האם הוא נמצא בתוך שדות הטלפון בכרטיס הלקוח תחת לשונית "פרטי התקשרות".

בעמוד זה מוצגות בטבלה כלל שיחות הטלפון המתועדות במערכת. האזנה לשיחות אלו מבוצעת באמצעות לחצני הפעולה הנמצאים בראש העמוד:

  • נגן - תחילת ניגון השיחה המסומנת בטבלה.
  • השהה - משהה את השמעת השיחה.
  • עצור - עצירת שמיעת ההקלטה.
  • דלג אחורה / קדימה - חזור / התקדם 10 שניות בהקלטה.
  • מיקום בניגון - מציג את מיקום הנגן בהקלטה ומאפשר תנועה על הרצף.
  • הוסף הקלטה מקובץ - העלאת קבצי שיחות באופן ידני להייפר כאשר הפעולה לא נעשית באופן אוטומטי.
  • הורד קובץ לדיסק המקומי - הורדת הקלטה שנשמרה בהייפר למחשב המקומי.
מנהל המערכת

שמירת הקלטות

שמירת הקלטות באופן אוטומטי ושיוכן לכרטיס לקוח / ספק פרוייקט בהייפר, ניתן בממשק נפרד מהמערכת הבסיסית. פנה לחברת SYE לקבלת מידע נוסף בנוגע לרכישת פונקציה זו.