ישויות בהייפר


לקוחות

ספקים

עובדים

חשבונות

פרויקטים

כללי

תוכנת הייפר הינה מערכת ניהול רחבה הכוללת מספר מודולי ניהול כגון: CRM, MARKETING, SALES, ACCOUNTING, HR ולכן מכילה מספר סוגי ישויות שונות.
בעמוד זה נסביר על חמשת סוגי הישויות העיקריות בתוכנה, מכיוון שלהם משמעות ומשקל כבד
וכל אחת מהן אוגדת נתונים שונים, ובאה לדי ביטוי בצורה שונה בתוכנה (גם מבחינה רגולטורית) ובספרי הנהלת החשבונות.

טווחי מספרים

לכל סוג ישות יש טווח מספרים יעודי משלו (מפתח חד ערכי) שלא חוזר על עצמו ולא מצטלב לעולם עם סוג ישות אחרת.

להלן טבלת טווחי המספרים של הישויות הנ"ל בהייפר.
שם הישות טווח מספרים ראשון טווח מספרים שני (הרחבה)
לקוחות 19,999,999 - 500,000 119,999,999 - 60,000,000
ספקים 499,999 - 10,000 59,999,999 - 55,000,000
חשבונות ראשיתיים 9,999 - 1 24,999,999 - 20,000,000
פרויקטים 54,999,999 - 25,000,000 ללא
שכירים ומשתמשים 129,999,999 - 120,000,000 ללא

הקצאת המספרים מתבצעת באחריות שרת הנתונים במעמד היצירה של אותה הישות, והיא שקופה למשתמשי התוכנה.
לתוכנת הקצה (הייפר) ו/או למערכות קצה חיצוניות כגון API אין יכולת קביעה או שינוי בנושא המספור.
המקום היחיד בו ניתן לגעת ולערוך את המספרים הוא מודול עריכת מסד הנתונים, הדורש מהמשתמש להיות בעל הרשאת מנהל מערכת ומצריך ידע מעמיק במערכת כולה ובפרט בקשרי טבלאות הנתונים !