ישויות בהייפר


לקוחות

ספקים

עובדים

חשבונות

פרויקטים

כללי

תוכנת הייפר הינה מערכת ניהול רחבה הכוללת מספר מודולי ניהול כגון: CRM, MARKETING, SALES, ACCOUNTING, HR ולכן מכילה מספר סוגי ישויות שונות.
בעמוד זה נסביר על חמשת סוגי הישויות העיקריות בתוכנה, מכיוון שלהם משמעות ומשקל כבד
וכל אחת מהן אוגדת נתונים שונים, ובאה לדי ביטוי בצורה שונה בתוכנה (גם מבחינה רגולטורית) ובספרי הנהלת החשבונות.

טווחי מספרים

לכל סוג ישות יש טווח מספרים יעודי משלו (מפתח חד ערכי) שלא חוזר על עצמו ולא מצטלב לעולם עם סוג ישות אחרת.

להלן טבלת טווחי המספרים של הישויות הנ"ל בהייפר.
שם הישות טווח מספרים ראשון טווח מספרים שני (הרחבה)
לקוחות 19,999,999 - 500,000 119,999,999 - 60,000,000
ספקים 499,999 - 10,000 59,999,999 - 55,000,000
חשבונות 9,999 - 1 24,999,999 - 20,000,000
עובדים ומשתמשים 129,999,999 - 120,000,000 ללא
פרויקטים 54,999,999 - 25,000,000 ללא

הקצאת המספרים מתבצעת באחריות שרת הנתונים במעמד היצירה של אותה הישות, והיא שקופה למשתמשי התוכנה.
לתוכנת הקצה (הייפר) ו/או למערכות קצה חיצוניות כגון API אין יכולת קביעה או שינוי בנושא המספור.
המקום היחיד בו ניתן לגעת ולערוך את המספרים הוא מודול עריכת מסד הנתונים, הדורש מהמשתמש להיות בעל הרשאת מנהל מערכת ומצריך ידע מעמיק במערכת כולה ובפרט בקשרי טבלאות הנתונים !

כספים מול ישויות

כמערכת כספים מסודרת עם "רישום כפול" בספרים, הייפר מתייחסת לכל אחת מהישויות הנ"ל בהתנהלות כספית שונה.
  • ישות לקוח תהה ישות המכניסה כסף (תזרים חיוב).
  • ישות ספק תהה ישות המוציאה כסף (תזרים שלילי).
  • ישות חשבון תהה הישות האוגדת מידע חשבונאי עם רישום כפול בריבוי מטבעות.
  • ישות פרויקט הנה ישות "צפה" אשר באפשרותה לקיים תזרים חיובי ו/או שלילי בהתנהלות החשבונאית.
  • ישות עובד הנה ישות המתקיימת בהנהלת החשבונות כצד המקבל כספים ומתבטא בדוחות הרלוונטיים.

דינאמיות בישויות

אחרי שהובהר כי ישות מסוג לקוח הינה ישות המייצגת הכנסות וישות מסוג ספק מייצגת הוצאות, נציין כי ניתן להסב את סוג הישות והמידע שהיא מכילה לכל דבר אחר המממש את אותו כיוון התזרים.
לדוגמה, ישות לקוח יכולה לעבור הסבה (במעמד ההטמעה) ולהפוך להיות דירה או נכס מניב המכניס כסף, ואותו העקרון עובד כלפי ישות ספק.
כאן באה לידי ביטוי הגמישות והדינאמיות של תוכנת הייפר.