אשף חיפוש הכתובות

הייפר מכילה מנגנון חיפוש כתובות המאפשר למשתמש לאתר ולאמת כתובת. מדובר באשף המתבסס על נתוני מאגרי מרשם האוכלוסין בישראל.
על מנת להפעיל את אשף חיפוש הכתובות נדרש להגדיר זאת בשדה "השתמש באשף כתובת" הנמצא ב "הגדרות הבסיס" שביסודות המערכת.

אשף חיפוש הכתובת מוזנק כאשר לוחצים על אחד משדות הכתובת: "רחוב ומספר" או "עיר", בכל אחת מהישויות בהן שדות אלו מתקיימים (לקוח / ספק / עובד / פרויקט)
ובעזרתו ניתן לאתר, לאמת ולשייך לאותה הישות את כתובתו המדויקת.

למה צריך את אשף הכתובות והאם הוא חובה?
השימוש באשף אינו חובה. באפשרותך להזין את שם הרחוב, מספר הדירה/בית והעיר באופן ידני. אבל, אם בית העסק נדרש להחזיק בכתובת נכונה ומדויקת
עבור ביצוע משלוחים ואספקה או עבור דוחות רגולטוריים, אזי שימוש באשף יצמצם טעויות הזנה של משתמשים ובאותה ההזדמנות יאמת את קיום הכתובת עוד בשלב הזנתה.

הוראות הפעלה

האשף מתחיל בחיפוש העיר במדינה אליה משתייכת אותה הישות.
במידה ובשדה ארץ/מדינה לא הוזן ערך, התוכנה תתבסס על המדינה שהוגדרה לסניף הלקוח (ובהגדרות התוכנה תמיד מוגדר מדינה לסניף).
בשלב זה יש להזין את שם העיר, לבצע חיפוש ולסמן את העיר הרצויה בלחיצת עכבר בודדת או כפולה.

אשף איתור והזנת כתובת שלב 1


לאחר מציאת הישוב הרלוונטית האשף יאפשר לחפש את שם הרחוב הרצוי ויציג רשימת שמות רחובות לבחירת המשתמש.
גם כאן על המשתמש לבחור בשורת הרחוב הרצוי בלחיצת עכבר בודדה או כפולה ולהתקדם לשלב הבא.

אשף איתור והזנת כתובת שלב 2


במסך האחרון באפשרות המשתמש להזין מידע כגון מספר בית, המיקוד ופרטים נוספים (כל אלו אינם חובה).
לחציה על שמירה מועברים נתוני הכתובות מהאשף לשדות המיועדים באותו חלון ישות.

אשף איתור והזנת כתובת שלב 3