מודול ניהול מגעים והתקשרויות


מודול ניהול המגעים וההתקשרויות מציג באופן מרוכז והיררכי את תיעוד המגעים מול הישות הרלוונטית בנושאים הבאים:

פגישות ושיחות טלפון     דוא"ל     משימות     קריאות שירות     מסרונים     שיחות מוקלטות     תיאום פגישה

המודול המגעים וההתקשרויות מרכז את המידע של כל אחד מהנושאים הנ"ל בלשוניות נפרדות.
ריכוז הנושאים במקום אחד מאפשר למשתמש לאתר את המידע הרלוונטי ואף לנהל אותו בזמן קצר,
ולמנהל המערכת הוא מאפשר לקבוע הרשאות גישה ו/או להסתיר תחומי נושאים שאינם נדרשים לשימוש העסק.

מודול המגעים וההתקשרויות כפי שמוצג בתמונה, מתארח באופן זהה בכל אחד מעמודי התוכנה הבאים:
* לקוחות
* ספקים
* פרויקטים
* משתמשים ועובדים
ועמודי נישה ייעודיים כגון אתרי בניה וכיו"ב.

המידע המוצג במודול משמש את צוותי הארגון השונים ובפרט את צוות השיווק והמכירות ומנהלי תיקי הלקוחות.

ניהול השיווק המגעים וההתקשרויות עם לקוח