מסרונים - SMS


לשונית זו מציגה בטבלה את היסטוריית שליחת המסרונים שנשלחו לאותה הישות (לקוח / ספק / פרויקט).

תיעוד הודעות מסרונים שנשלחו ללקוח


הוראות הפעלה

רוב הפעולות הניתנות לביצוע בעמוד זה מיוצגות על ידי לחצן. באפשרות מנהל המערכת לשלוט על הרשאות הגישה ללחצני הפעולות וכן על שמותיהם
(עבור מערכות בריבוי שפות) ולכן יתכן מצב ששם הלחצן המופיע אצלך היה שונה מהמופיע בצילום המסך לעיל.
כמו כן יתכן כי טבלת המידע המכילה את נתוני המגעים וההתקשרויות תהה שונה מזו המוצגת בתמונה לעיל וזה תקין, זאת מכיוון שכל ארגון רשאי
להתאים לעצמו את סוג ואופן המידע המוצג בטבלה זו בהתאם לצרכיו.

סנן רשומות סינון המסרונים על פי ערכי שדות החיפוש בראש העמוד.
הצג הכל הצגת כלל המסרונים שנשלחו לאותה הישות / הקיימים בטבלה.
הדפסה לחצן ההדפסה מאפשר את הבאים:
* הדפסת הטבלה כפי שהיא מוצגת במסך.
* שמירת הטבלה אל קובץ PDF.
* שליחת הטבלה כקובץ PDF בחלון הדוא"ל של הייפר.
מסרון חדש פותח את חלון כתיבת המסרון של הייפר.
לחצן זה זמין ופעיל כאשר הוזנו נכונה כל ההגדרות הנדרשות לטובת הפעלת מערכת המסרונים (מידע נוסף בהמשך).
להסבר אודות שליחת מסרון באמצעות תוכנת הייפר לחץ כאן.


התחברות לספקי מסרונים

שליחת המסרונים מתאפשרת באמצעות ממשקי API המחוברים אל לספקי מסרונים שונים בישראל ובעולם.
כיום ישנם מספר ספקים ספציפי דרכם הייפר יכולה לשלוח הודעות.
על מנת לחבר את הייפר לממשק שליחת מסרונים עליך לרכוש חבילת מסרונים אצל אחד הספקים המורשים
ולבצע את הגדרות המערכת הנדרשות בתוכנה. לעמוד הסבר והדרכה אודות הגדרות מערכת לחץ כאן.

במידה ואינך מצליח להגדיר וליישם את מערכת שליחת המסרונים צור קשר עם צוות התמיכה / המטמיע.