תיאום פגישה


לשונית זו מציגה את כלל תיאומי הפגישות שבוצעו מול כרטיס / ישות רלוונטית (לקוח / ספק / פרויקט).

רישום שינויי פגישות

כללי

מטרת הטבלה להציג את כלל העדכונים שבוצעו לרשומות היומן (לפגישות) השונות מול אותה הישות.
* לחיצת עכבר כפולה או הקשת ENTER על שורה מסוימת תפתח את חלון רשומת היומן (במידה וניתנה לאותו המשתמש ההרשאה לכך).

להלן הסבר אודות השדות המוצגים בטבלה:
שדה הסבר
מזהה הפגישה מפתח חד ערכי המזהה את רשומת היומן / הפגישה
מועד העדכון תאריך ושעת העדכון האחרון שבוצע עבור אותה פגישה
תואם על ידי שם המשתמש אשר ביצע את העדכון האחרון לאותה פגישה
עבור המשתמש שם המשתמש עבורו מיועדת הפגישה (מוביל הפגישה)
נושא/כותרת שורת הנושא של הפגישה
סטאטוס הפגישה מציג את סטאטוס הפגישה באותו העדכון
מועד התחלה תאריך ושעת התחלת הפגישה
מועד סיום תאריך ושעת סיום הפגישה
מקום הפגישה
רשימת מוזמנים (חלקית) מציג את רשימת הנמענים שצורפו לפגישה. שדה זה מוגבל לכ- 120 תווים ולכן נקראת "חלקית"
מספר העדכון מספר שלם רץ. גבוהה יותר = אחרון ביותר