שיחות מוקלטות

להייפר קיים ממשק חיבור למרכזיות מסוג Asterisk, המאפשר משיכת שיחות מוקלטות בצורה השקופה למשתמש.
העיקרון העומד מאחורי הממשק הוא ריכוז כל השיחות שבוצעו מול אותה הישות (לקוח / ספק / פרויקט) במקום אחד
על מנת שבמידת הצורך אפשר יהיה לגשת ולשמוע הקלטה שנערכה מול אותה הישות.

טבלת שיחות והקלטות


הקדמה

ממשק הקלטת השיחות הנו ממשק הפועל בצד השרת באופן אוטומטי וללא התערבות המשתמש.
ממשק זה הוא למעשה תוכנה ייעודית אשר מושכת וקוראת נתונים אודות שיחות שהתקיימו משרת הטלפוניה (Asterisk)
ודוחפת את המידע הנדרש והקלטות השיחות אל כרטיסי הישויות הרלוונטיים בהייפר.
הממשק תומך גם בחיבור לשרתים אישיים (שרת פר חברה) וגם בחיבור לשרתים משותפים המחזיקים מספר חברות.

כמו כן אין מגבלה באשר למיקום שרת הטלפוניה. באפשרותך להחזיק שרת טלפוניה בחוות שרתים או במשרדך והממשק ידע להתחבר לכתובת ה- IP שלו ולמשוך ממנו
את המידע והחומר הנדרש.

בכל מקרה, אנו ממליצים להיוועץ איתנו ולוודא את תאימות החיבור לשרת הטלפוניה.
לפרטים נוספים והדרכה אודות הגדרת החיבור לשרת טלפוניה Asterisk לחץ כאן.


הוראות הפעלה

כל פעולה הניתנת לביצוע בעמוד זה מיוצגת על ידי לחצן. באפשרות מנהל המערכת לשלוט על הרשאות הגישה ללחצני הפעולות השונות וגם על שמות הלחצנים
(עבור מערכות בריבוי שפות) ולכן יתכן מצב ששם הלחצן אצלך היה שונה מהמופיע בצילום המסך לעיל.
כמו כן יתכן כי טבלת המידע המכילה את נתוני המגעים וההתקשרויות תהה שונה מזו המוצגת בתמונה לעיל וזה תקין, מכיוון שכל ארגון רשאי להתאים לעצמו את סוג ואופן המידע המוצג בטבלה זו בהתאם לצרכיו.

האזנה לשיחה מוקלטת

כאשר מופיעה בטבלה שורת שיחה ובתוכה קיים הסמל "", משמע שלשורת שיחה זו קיים קובץ הקלטה במסד הנתונים של הייפר.
על מנת להאזין לשיחה ולהשתמש בלחצני הניגון עליך לסמן את השורה הרצויה בלחיצת עכבר ואז ללחוץ על אחד מהלחצנים הניגון הנדרש.
נגן מפעיל את הניגון
השהה עוצר ניגון קיים במקום לטובת המשך האזנה
עצור עוצר את הניגון ומחזיר את סמן ההתקדמות לתחילת הקובץ
דלג אחורה מקפיץ את סמן ההתקדמות (מיקום ההאזנה) כ- 10 שניות אחורה.
דלג קדימה מקפיץ את סמן ההתקדמות (מיקום ההאזנה) כ- 10 שניות קדימה.