דואר אלקטרוני - EMail

לשונית זו מציגה היסטוריית התכתבויות דוא"ל בין הישות הרלוונטית ו/או אנשי הקשר שלה לבין הארגון.


תיעוד התכתבויות דוא

מטרת הלשונית היא לרכז את כלל ההתכתבויות שבוצעו מול אותה הישות (לקוח/ספק/פרויקט וכ"ו) לכדי מקום אחד, ובכך לאפשר איתור
של כל התכתבות שבוצעה מול אותה הישות ללא תלות במבצע ההתכתבות ובזמן הביצוע.
טבלת ההודעות מציגה את המידע במיון אוטומטי ע"פ סדר תאריכים יורד.


הוראות הפעלה

רוב הפעולות הניתנות לביצוע בעמוד זה מיוצגות על ידי לחצן. באפשרות מנהל המערכת לשלוט על הרשאות הגישה ללחצני הפעולות וכן על שמותיהם
(עבור מערכות בריבוי שפות) ולכן יתכן מצב ששם הלחצן המופיע אצלך היה שונה מהמופיע בצילום המסך לעיל.
כמו כן יתכן כי טבלת המידע המכילה את נתוני המגעים וההתקשרויות תהה שונה מזו המוצגת בתמונה לעיל וזה תקין, זאת מכיוון שכל ארגון רשאי
להתאים לעצמו את סוג ואופן המידע המוצג בטבלה זו בהתאם לצרכיו.

סנן רשומות סינון הודעות דוא"ל על פי ערכי שדות החיפוש בראש העמוד.
הצג הכל הצגת כלל תכתובות הדוא"ל הקיימות בטבלה.
הדפסה לחצן ההדפסה מאפשר את הבאים:
* הדפסת הטבלה כפי שהיא מוצגת במסך.
* שמירת הטבלה אל קובץ PDF.
* שליחת הטבלה כקובץ PDF בחלון הדוא"ל של הייפר.
דוא"ל חדש פותח את חלון כתיבת הדוא"ל של הייפר.

פעולות נוספות:

 • לחיצת עכבר כפולה על השורה הרצויה או סימון השורה והקשת ENTER, תפתח את ההודעה בחלון עריכת הדוא"ל ותאפשר קריאה נוחה וביצוע כל שאר פעולות הדוא"ל הקיימות באותו החלון.
 • סימון שורה ולחיצה על לחצן DELETE תמחק את קישור הודעת הדוא"ל לאותה הישות / כרטיס בלבד, ההודעה עצמה תישאר קיימת במסד הנתונים ורק הקישור של התיוק לכרטיס ימחק.
  אפשרות זו זמינה רק לבעלי הרשאת "סגן (מנהל חלקי)" בשדה "הרשאה לערוך את יסודות המערכת" שבכרטיס המשתמש.


כיצד מתרחש התיוק אוטומטי של הודעות הדוא"ל

במסגרת שליחה וקליטת דוא"ל עוברת ההודעה מסלול מסודר המונה מספר שלבים בצד השרת.
אחד השלבים (גם בשליחה וגם בקבלה) עוסק באיתור שייכות ההודעה ותיוקה לכרטיסים הרלוונטיים ע"פ זהות השולח או הנמענים.
השיוך לכרטיס מתבצע על פי לוגיקה קבועה ומבוצע אוטומטית על ידי השרת כאשר אחד מהתנאים הבאים נמצא מתאים:
 1. כתובת הדוא"ל בשדה "כתובת דואר אלקטרונית" נמצאה תואמת במלואה לרשומה הראשית (כרטיס לקוח / ספק / פרויקט).
 2. כתובת הדוא"ל נמצאה תואמת במלואה אצל אחד מאנשי הקשר באותו הכרטיס.
 3. כתובת שם המתחם (הדומיין) של אחד הנמענים בהודעה קיים בשדה "עמוד הבית" ברשומה הראשית.
 4. כתובת שם המתחם (הדומיין) של אחד הנמענים בהודעה קיים בשדה "עמוד הבית" אצל אחד מאנשי הקשר.
  לדוגמה: נניח שכתובת השולח הוא billing@iec.co.il ובשדה "עמוד הבית" של כרטיס ספק בשם חברת החשמל מופיע הערך "iec.co.il",
  אזי המערכת תדע שהדוא"ל שהגיע/נשלח שייך לכרטיס הספק של חברת החשמל ותתייק אותו בתוכו ולא משנה מי היה השולח, זאת מכיוון שנמצאה התאמה ברמת שם הדומיין.