קריאות שירות - Service Calls


לשונית זו מרכזת את רצף קריאות השירות אליהם שויכה הישות הרלוונטית (לקוח / ספק / פרויקט).
ייעודו של מודול קריאות השירות הוא לרכז פניות לקוחות ממקורות שונים ובניהם גם פורטל השירות האינטרנטי של תוכנת הייפר.

קריאות שירות של לקוח


הוראות הפעלה

רוב הפעולות הניתנות לביצוע בעמוד זה מיוצגות על ידי לחצן. באפשרות מנהל המערכת לשלוט על הרשאות הגישה ללחצני הפעולות וכן על שמותיהם
(עבור מערכות בריבוי שפות) ולכן יתכן מצב ששם הלחצן המופיע אצלך היה שונה מהמופיע בצילום המסך לעיל.
כמו כן יתכן כי טבלת המידע המכילה את נתוני המגעים וההתקשרויות תהה שונה מזו המוצגת בתמונה לעיל וזה תקין, זאת מכיוון שכל ארגון רשאי
להתאים לעצמו את סוג ואופן המידע המוצג בטבלה זו בהתאם לצרכיו.

קריאות שירות פתוחות סינון והצגת קריאות השירות שלא סומנו כ"סגורות".
כל קריאות השירות הצגת כלל רשומות קריאות השירות השייכות לאותה הישות.
אשף החיפוש לחצן הפותח את אשף החיפוש ומציג פילטרים שהוגדרו עבור חיפוש קריאות שירות.
צור חדש פותח קריאת שירות חדשה ומשייך אליה אוטומטית את כרטיס הישות ממנו הופעל.
להדרכה אודות יצירת קריאת שירות לחץ כאן.

פתיחת קריאת שירות

ניתן לפתוח קריאת שירות על ידי לחיצת עכבר כפולה על השורה הרצויה או סימון השורה והקשת ENTER.
פתיחת חלון המשימה תאפשר את עריכתה בכל מצב.