משימות - Tasks


לשונית זו מרכזת את רשימת המשימות (פתוחות וסגורות) שנוצרו עבור אותו הכרטיס/ישות במערכת.
המשימות המוצגות בטבלה ממוינות ע"פ סדרת תאריכי יצירה עולה.

ניהול משימות משוייכות ללקוח, ספק, פרויק


הוראות הפעלה

רוב הפעולות הניתנות לביצוע בעמוד זה מיוצגות על ידי לחצן. באפשרות מנהל המערכת לשלוט על הרשאות הגישה ללחצני הפעולות וכן על שמותיהם
(עבור מערכות בריבוי שפות) ולכן יתכן מצב ששם הלחצן המופיע אצלך היה שונה מהמופיע בצילום המסך לעיל.
כמו כן יתכן כי טבלת המידע המכילה את נתוני המגעים וההתקשרויות תהה שונה מזו המוצגת בתמונה לעיל וזה תקין, זאת מכיוון שכל ארגון רשאי
להתאים לעצמו את סוג ואופן המידע המוצג בטבלה זו בהתאם לצרכיו.

משימות פתוחות סינון והצגת המשימות שלא סומנו כ"סגורות".
כל המשימות הצגת כלל המשימות הקיימות בטבלה.
אשף החיפוש לחצן הפותח את אשף החיפוש ומציג פילטרים שהוגדרו עבור חיפוש משימות.
צור חדש פותח משימה חדשה ומשייך אליה אוטומטית את כרטיס הישות ממנו הופעל.
להדרכה אודות יצירת משימה לחץ כאן.

פתיחת משימה

ניתן לפתוח משימה על ידי לחיצת עכבר כפולה על השורה הרצויה או סימון השורה והקשת ENTER.
פתיחת חלון המשימה תאפשר את עריכתה בכל מצב.


שדות המידע אודות המשימות:

השדות בחלון זה הינם אוטומטיים ומספקים מידע על סטאטוס המשימה וההתקדמות בביצועה. ומכילה את השדות הבאים:
שדה הסבר
מתחיל ב: מועד התחלת המשימה
עבור המשתמש (הנמען) שם המשתמש עבורו מיועדת המשימה
נושא / כותרת תוכן המשימה - תיאור מילולי
מצב סטאטוס המשימה
עדיפות דירוג העדיפות של המשימה
יעד לסיום / הגשה תאריך היעד לסיום המשימה