יבוא דפי בנק ואשראי (כפקודות יומן)

אשף זה מאפשר יבוא נתונים גמיש מגיליון אלקטרוני (אותו תורידי מאתר האינטרנט של הבנק / חברת האשראי) אל פקודות יומן בהייפר.
הפרקטיקה המומלצת לעבודה בהייפר היינה לייבא את שורות הבנק / כרטיס האשראי כמו שהן - "נאמן למקור" ואת התחזית לנהל בקופות (לדוגמה: שטל"ק / שטל"פ / הוצאות לשלם).
עם זאת הייפר תומכת גם ברישום ידני/אוטומטי של תנועות מול העו"ש ובאשף הזה לשפר את איכות הנתונים בעזרת יבוא רק של התיאור ומספר האסמכתא מדף העו"ש.
יבוא תנועות מגיליון מחייב שמירה ערנית על מבנה הנתונים הנקלט, אך מתגמל בקליטת מידע מפורט בהרבה מאשר "קובץ חשבשבת" בישראל וכו'.

האשף בנוי משלושה עמודים כאשר רק אחד מוצג בו בזמן:
בראשון מדביקים (paste) את הגיליון ובוחרים את הפרופיל (הגדרות) המתאים ליבוא התנועות.
בעמוד השני, הייפר מסייעת לקשר כל תנועה לחשבון נגדי, בודקת כפילויות ויוצרת רק פקודות יומן חדשות (מונעת כפילות).
העמוד השלישי, מיועד רק לחברות המחוללות מראש את התנועות הצפויות בחשבונות הבנק ואז מבקשות לוודא תקינות ולייבא פקודות בודדות באופן חצי ידני.

הוראות הפעלה לשלב הראשון

אשף יבוא דפי בנק בתוכנת הייפר
 1. עליך להדביק (paste) את הגיליון אותו הורדת מאתר הבנק / חברת האשראי, ההדבקה בטבלה העליונה באמצעות Ctrl+V או קליק ימני (פותח תפריט).
  אלא אם ברצונך לעבוד על גיליון קודם, אותו לא סיימת לעבד לפקודות יומן. במקרה זה אין צורך להדביק דבר.
 2. כעת עליך לבחור את פרופיל ההגדרות המתאים (בפעם הראשונה יש ליצור פרופיל לכל חשבון) ולוודא שהטורים נכונים.
 3. הלחצנים בתחתית העמוד פועלים מול רשומת ההגדרות (פרופיל) בלבד.
  צור חדש הלחצן מאפס את האשף (משחרר נעילה על פרופיל קודם) מבלי לפגוע בגיליון המודבק לעיל.
  טען הגדרות קודמות הלחצן פותח רשימת פרופילים לבחירה. לאחר בחירת פרופיל, יטענו טבלאות ההגדרה וגם גיליון העבודה הקודם (יבוא קודם שלא סיימת לעבד לפקודות יומן).
  במידה והיה גיליון קודם, הייפר תשאל האם תרצי לעבור ולעבוד עליו עכשיו.
  שמור שמירת רשומת ההגדרות בלבד (לא שומר את הגיליון המודבק לעיל).
  מחק מחיקת פרופיל לאחר שנטען בלחצן הטעינה (הלחצן הזה מוחק גם את ההגדרות מהשלב השני - של אותו הפרופיל).
 4. להלן הסבר על רשומת ההגדרה:
  שם השדה תיאור
  מפתח רשומה מספר רציף שהייפר נותנת. חסר משמעות מבחינת המשתמשת אלא אם נתתן את אותו הכינוי לשני פרופילים (זה אפשרי).
  כינוי ההגדרות כותרת לבחירתך, רצוי שתכיל את מספר החשבון.
  טיפוס השדה הזה קובע את האלגוריתם שיופעל לפענוח הקלט מהבנק או מחברת האשראי.
  • תנועות חשבון עו"ש: סכום שלילי = הוצאה = חיוב; סכום חיובי = הכנסה = זיכוי.
  • עסקאות בכרטיס אשראי: סכום שלילי = הכנסה = זיכוי; סכום חיובי = הוצאה = חיוב.
  • כ.א. רב מטבעי (עסקאות חו"ל): כמו האפשרות הקודמת, אך קולט סכום במטח וגם במטבע ניהול ספרים והייפר תרשום את שער ההמרה ביניהם בפקודת היומן.
  מספר חשבון בהייפר
  שם חשבון בהייפר
  כל השורות המיובאות ירשמו בין החשבון הנבחר כאן (ראשיתי מסוג עו"ש או כ"א בהתאם לשדה הקודם) - לבין חשבון אחר על פי זיהוי משדה התיאור.
  עמודת תאריך רישום בספרים
  עמודת תאריך תזרים
  עמודת תיאור מילולי
  עמודת אסמכתה
  עמודת סכום כסף לחובה
  עמודת סכום כסף לזכות
  עמודת מטבע
  בחרי את מספר העמודות בהתאם למספרים בטבלה העליונה במסך.
  אם הסכום מופיע בעמודה אחת (חיובי/שלילי) אזי בחרי את אותו מספר עמודה בשני השדות.
  אין חובה לבחור תאריך תזרים או מטבע (סביר שלא יהיה קיים במרבית הגיליונות).

  * קיים אפיון מורחב לקליטת פירוט של עסקאות מט"ח בכרטיס אשראי המומרות לשקלים. ראי פרק נפרד בסוף העמוד.
  מטבע החשבון מטבע ברירת המחדל ליבוא התנועות (אלא אם נכתב אחרת בעמודת המטבע).
  מסכת תאריך אמנם להייפר קיים מנגנון אוטומטי לזיהוי תאריכים, אבל לא נרצה לקחת סיכונים במודול הזה.
  • MM/DD/YYYY: חודש לפני יום.
  • DD/MM/YYYY: יום לפני חודש (מקובל בישראל).
  • YYYY-MM-DD: פורמט מקובל בממשקי מידע.
  יתכן המשך התיאור בשורות נוספות מתחת לרשומה מעט מאוד בנקים (כמו הפועלים בישראל) מושכים את התיאור לשורה נוספת (העמודות האחרות מגיעות ריקות בשורה השנייה).
  אם הגדרת "כן" בשדה הזה, הייפר תזהה שורות "ריקות" בהן יש רק תיאור ותחבר את המחרוזת לשורה הקודמת (בה היו תאריכים, סכומים וכו).
  שרשור עמודה 2 לתיאור מילולי
  שרשור עמודה 3 לתיאור מילולי
  חברות האשראי נוהגות להפריד בין עמודת שם בית העסק לבין עמודות מידע נוסף (כגון: חלוקה לתשלומים / המרת מטבע). בבנקים זה פחות נפוץ.
  הגדרת העמודות לשרשור תיקבע גם את סדר הטקסט כפי שיופיע בתיאור פקודת היומן בהייפר.
  אם התיאור עובר את כמות התווים בתיאור פקודת היומן (80 כדי שהכרטסת תישאר עניינית), אזי הוא ימשיך בשדה "הערה פנימית" (אורך 100 תווים נוספים).
  סה"כ אורך הקליטה 180 תווים. בסינון תווי מערכת, ירידות שורה וכו.
  עמודת שם הלקוח עבור חברות אשראי המפרטות את שם הלקוח / ספק בעמודה נפרדת. הייפר מבצעת שאילתה נפרדת על שם הלקוח בשלב השני (התאמת Soundex).
  עמודת מזהה לקוח
  השווה מזהה לקוח לשדה
  עבור בנקים המגישים פרט מזהה מטעם הלקוח (עבור חברות שקהל לקוחות מפקיד להן כסף עצמאית או עם שוברים), ניתן לבחור את העמודה ולקשר אותה לשדה מרשומת הלקוח.
 5. בכל פעם שאת מעתיקה גיליון חדש להייפר, בחני שוב את הגדרות הטורים. הבנקים וחברות האשראי מעדכנות את האתרים שלהם מעת לעת ויתכן כי מבנה העמודות ישתנה.
  אם הכל נראה תקין, לחצי על אחד מהלחצנים הבאים:
  המשך מעביר את המשתמשת לשלב השני באשף. יש ללחוץ על הלחצן הזה לאחר שהדבקת גיליון נתונים ובחרת פרופיל מתאים.
  בעת הלחיצה מתבצעות מספר בדיקות לוגיות (לדוגמה: קיום החשבון המוגדר בפרופיל, שדות חובה ועוד).
  השווה לפקודות יומן מעביר את המשתמשת לממשק השוואה בין הפקודות הקיימות בהייפר אל מול הגיליון שהודבק.

הוראות הפעלה לשלב השני

המסך שלפניך בנוי משתי טבלאות: העליונה היא גיליון העבודה לזיהוי ויבוא אל תוך הייפר.
הטבלה התחתונה מכילה רשימת כללים לשיוך שורה לחשבון נגדי, על פי טקסט חד ערכי.

אשף יבוא דפי בנק בתוכנת הייפר - שלב שני
 1. נתחיל את ההסבר דווקא בטבלה התחתונה "רשימת כללים עבור זיהוי אוטומטי של החשבונות הנגדיים" והלחצנים שסמוכים אליה:

  סיימתי / עצור לחיצה כאן תשמור שורות שעדיין לא הפכו להיות פקודות יומן (שורות עם פקודות ימחקו), כך שתוכלי לחזור בעתיד ולסיים את יבוא השורות.
  לאחר שמירה מוצלחת (אם הטבלה אינה ריקה), המודול יתאפס, יחזור לעמוד הראשון ויהיה מוכן לקליטה חדשה.
  שמור הגדרות במידה וערכת את רשימת הכללים (עבור זיהוי אוטומטי - בחלק התחתון של המסך), עליך ללחוץ על הלחצן הזה לשמירת הטבלה.
  רק באמצעות הלחצן הזה ניתן לשמור את טבלת הכללים.
  הגדל טבלה הלחצן מאפשר להגדיל את הטבלה התחתונה (של הכללים) לכדי 15 שורות בכדי לאפשר עריכה נוחה (מדובר בפעולה שמבצעים לעתים רחוקות).

  כעת נסביר את שדות ההגדרה:
  שם השדה תיאור
  פונקציית השוואה
  מחרוזת להשוואה
  כל הפונקציות מתייחסות למילים / חלקי מילים אותן מזינים בשדה "מחרוזת להשוואה" - בתוכן המילולי שהגיע מהבנק / חברת האשראי (העמודה "תיאור").
  להלן הסבר האלגוריתם מאחורי כל פונקציה:
  • כאשר התיאור מכיל את הטקסט: הייפר תחפש את המילים, באופן "קצת סלחני" ולאו דווקא על פי סידרן.
  • כאשר התיאור מתחיל בטקסט: הייפר תחפש את המחרוזת המדויקת בתחילת התיאור.
  • כאשר התיאור זהה לטקסט: הייפר תשווה את המחרוזת המדויקת לעמודת התיאור.
  • כאשר התיאור מכיל את המילה: הייפר תחפש את המילה המדויקת בתוכן המילולי. מילה = שיש לפניה ואחריה רווח או סימני פיסוק.
  • חיפוש התומך בשגיאות כתיב: הייפר תחפש את המילים באופן "סלחני מאוד", כולל טיפול באותיות ניקוד אותיות מקבילות (כמו ט/ת) ולאו דווקא על פי סידרן.
  • גם התיאור וגם האסמכתה כלולים: זוהי פונקציה מיוחדת עבור הוראות קבע. בבנקים מסויימים זיכוי הוראת קבע רשום עם טקסט קבוע וקצר ומספר האסמכתה חוזרת על עצמה מידי חודש.
   הרעיון הוא שאתם כותבים ב- "מחרוזת להשוואה" גם את הטקסט וגם את מספר הוראת הקבע (עם רווח ביניהם) והייפר תשייך את הוראת הקבע ללקוח הנכון.
  שם חשבון נגדי
  מספר חשבון נגדי
  עליך לבחור את החשבון הנגדי שישובץ בשורה - במידה והפונקציה הצליחה להתאים את התוכן המילולי.
  שימוש אחרון התאריך האחרון בו בוצע יבוא עם הכלל הזה. הטור הזה נשמר בעת יצירת פקודות יומן חדשות ובעת שמירת הטבלה של החוקים.
  מועד יצירה מתי הוספה השורה הזאת או מתי בוצע שינוי בכלל עצמו.
  ניתן לשנות את סדר השורות בטבלה וזה חשוב מאוד: הפונקציות נבחנות על פי סידרן בטבלה ("כל הקודם זוכה").

 2. כעת את מוכנה לקליטת התנועות להייפר. בהתחלה חשוב לוודא את תקינות הפענוח. הבנקים וחברות האשראי מעדכנים את האתרים שלהם מעת לעת ויתכן כי מבנה העמודות ישתנה.
  לפעמים משתנה המבנה המילולי ובקיצור תמיד צריך לבחון שגיליון העבודה שלפניך (הטבלה העליונה) תקין ובטווח התאריכים עליו תכננת לעבוד.
  במקרה שהנתונים שגויים, לחץ על סיימתי / עצור והתחל את השלב הראשון מהתחלה. הייפר תודיע כמובן שיש לה גיליון שמור להמשך טיפול אבל זהו בדיוק הגיליון השגוי שהופיע לפניך.
 3. בטבלה העליונה יש לבחור עבור כל תנועה את החשבון הנגדי באופן ידני או אוטומטי.
  לזיהוי אוטומטי (אותו ניתן לתקן/להשלים ידנית) לחצי על זהה אוטומטית ע"פ הכללים (F12).
  לבחירה ידנית עמדי על שורה אחת או סמני מספר שורות (בתיבות הסימון בעמודה "תאריך רישום") ולחצו על בחר חשבון ידנית (F11).
  שימי לב: הזיהוי האוטומטי פועל על כלל השורות (בלי קשר לתיבות הסימון) ודורס בחירות ידניות! אז עדיף להתחיל באוטומטי ואז להשלים ידנית.
 4. בכדי לבחון האם כבר נקלטו פקודות יומן לחשבון המטרה, לחצי על השווה לפקודות יומן .
  שורה שנמצאה לה פקודת יומן, תקבל את מספר הפקודה בעמודה "נמצאה פקודה" ביחד עם אייקון חץ כחול (התאמה מושלמת) או דגל אדום (כאשר התיאור או האסמכתה אינם תואמים).
  טיפ: הפעלה של ההשוואה לפני פענוח ובחירת חשבונות נגדיים עשויה לחסוך זמן, בטח כאשר יש מספר עובדות בצוות.
  אם נמצאו התאמות מלאות... הייפר תשאל האם להסיר אותן מהגיליון בכדי לאפשר להתמקד בחוסר ההתאמה. זוהי אפשרות לבחירתך מבלי לגרום לשינוי במסד הנתונים.
 5. לאחר שהקיימת לפחות שורה אחת עם חשבון נגדי, ניתן ללחוץ על יצירת תנועות חדשות (F6) בכדי ליצור פקודות יומן חדשות עבור השורות הללו.
  1. ראשית הייפר מריצה שאילתה ואלגוריתם לאיתור פקודות יומן המתאימות לשורות אותן אתם מבקשים לייבא = מנגנון מניעת כפילויות.
   אגב, זה בדיוק אותו מנגנון של הלחצן "השווה לפקודות יומן".
  2. במידה וקיימות שורות, ללא פקודה קיימת ועם חשבון נגדי, ייווצרו עבורן פקודות יומן חדשות.
  3. במידה וקיימות שורות בעלות דגל אדום, יופיע דיאלוג המבקש אישור:
   "האם ברצונך לייבא ולדרוס את שדה התיאור ברשומות עם דגל אדום ?"
   אם ענית "כן", אזי הייפר תעדכן את שלושת השדות הבאים: תיאור, הערות פנימיות (אם 80 תווים מהשדה הקודם אינם מספיקים) ואת מספר האסמכתה בפקודה.
  4. כעת מנגנון בחינת הכפילויות (המתואר בסעיף A לעיל), מופעל שוב והפעם מציג את המצב העדכני כולל הפקודות החדשות שנוצרו ואת ההתאמה של טקסט התיאור.
   כך שאם הפעלת את יצירת הפקודות וגם את ייבוא התיאור מחדש - התוצאה הצפויה היא אייקונים של חץ כחול המעידים על התאמה מלאה.
   חשוב להדגיש שאין חובה להתאים את המלל בתיאור באופן מושלם...
 6. הלחצן ניהול חשבון הינו קיצור דרך להצגת הכרטסת של חשבון הבנק / כ. אשראי שאליו מייבאים את התנועות.

מבנה פקודות היומן שהייפר יוצרת

כברירת מחדל יווצרו פקודות יומן פשוטות בעלות שורה אחת בצד החובה ואחת בצד הזכות. שתיהן באותו הסכום, המטבע ושער ההמרה. הסיווג יהיה "לא ידוע".
אם השורה מזכה את חשבון העו"ש אזי הבנק יהיה בצד החובה והצד הנגדי בצד הזכות. אותה לוגיקה רלוונטית גם לפירוט תשלומים בכרטיסי אשראי.
כעת נפרט מספר לוגיקות נוספות:

תשלום לספק

כאשר הצד הנגדי הוא (ישות) ספק, הייפר תסווג את הפקודה כ- "תשלום לספק".
לדוגמה תשלום 117 שח לספק:
שורות בצד החובה שורות בצד הזכות
117 ILS שאי תעשיות תוכנה בע"מ. 117 ILS חשבון עו"ש בנק לאומי או חשבון כרטיס ויזה 1234.

הוצאה קטנה עם הפרדת מע"מ

באם הצד הנגדי הנבחר הינו חשבון פנימי מסוג הוצאות ומקושר לחשבון מע"מ. הייפר תחשב הפרדת מע"מ על פי תאריך הפעולה ואחוזי המע"מ המוגדרים בחשבון ההוצאות (למשל 100 או 67 אחוז).
לדוגמה תשלום קבוע עבור חיבור לאינטרנט, בהוראת קבע מחשבון העו"ש בסך 500 שח + מע"מ בחודש:
הייפר תסווג את הפקודה כ- "חשבונית ספק".
שורות בצד החובה שורות בצד הזכות
500 ILS חשבון הוצאות תקשורת משרדית (מקושר לחשבון מע"מ תשומות אחרות). 585 ILS חשבון עו"ש בנק לאומי.
85 ILS חשבון מע"מ תשומות אחרות.

הוצאה קטנה ללא הפרדת מע"מ

באם הצד הנגדי הנבחר הינו חשבון פנימי מסוג הוצאות ואינו מקושר לחשבון מע"מ.
לדוגמה תשלום אקראי על אירוח / ארוחה בסך 300 ש"ח כולל מע"מ בכרטיס אשראי של מנהל:
הייפר תסווג את הפקודה כ- "חשבונית ספק".
שורות בצד החובה שורות בצד הזכות
300 ILS הוצאות אירוח. 300 ILS חשבון כרטיס ויזה 1234.

יבוא עסקאות חו"ל בכרטיס אשראי במטבע חוץ

להלן צילום מסך (עם הומור קל בחשבון הנגדי) המדגימה קלט של עסקאות חו"ל במטבע זר:
יבוא עסקאות חו
כאשר את מגדירה טיפוס = כ.א. רב מטבעי (עסקאות חו"ל) ישנה משמעות שונה לעמודות הבאות:
 • עמודת סכום כסף לחובה: עליך להגדיר את עמודת סכום החיוב במטבע ניהול ספרים (שקל).
  סכום חיובי משמעו עסקת חיוב וסכום שלילי משמעו עסקת זיכוי.
 • עמודת סכום כסף לזכות: עליך להגדיר את עמודת סכום החיוב במטבע זר (יכול להיות שקל אם הקלט מעורב).
  סכום חיובי משמעו עסקת חיוב וסכום שלילי משמעו עסקת זיכוי.

הייפר תפענח ותיישם את הסכום במטבע ניהול ספרים (שקל) בעמודה נפרדת בשם "ערך ILS" (בסוף הטבלה).
בעת יצירת פקודות היומן, הייפר תחשב את שער ההמרה בין הסכום השקלי לסכום במט"ח ובכך תייצג את השווי האמיתי אותו שילמת כולל עמלת המרה של חברת האשראי.

עמוד (שלישי) השוואת כרטסת קיימת לדף בנק מיובא

בצילום המסך הבא ניתן לראות השוואה בין הרשום בבנק (טבלה ימנית) לבין רישום ידני/אוטומטי בפקודות היומן על ידי החברה המפעילה את המערכת.
איננו יכולים לחשוף טקסטים ולכן הם אינם מצולמים, עם זאת בגיליון שהגיע מהבנק קיימים מספרי אסמכתה ותיאורים ואילו בפקודות היומן אין אסמכתאות והטקסט שונה לחלוטין.
אז מה עושים ?

כלי השוואת דף בנק לפקודות היומן בתוכנת הייפר
העמוד השלישי הזה הוא יישום שלנו בדומה למערכות הנחש אחרות בשוק. זהו כלי השוואה המאפשר לך התמצאות לפני שתעברי "לשלב השני" באמצעות הלחצן יבוא דפי בנק (כפקודות יומן) .
בכלי ההשוואה באפשרותך לראות כמה שורות כבר מתאימות "בול" ואולי יש ריבוי פקודות יומן ידניות כנגד שורה אחת בבנק.
זהו המקום לגבש אסטרטגיה לפני שעוברים לממשק היבוא של הייפר. להחליט על מה מדלגים (משאירים בגרסה הידנית) ולראות אילו שורות חדשות כדאי להוסיף להייפר (עמלות/ריביות בד"כ).
טיפ חשוב: כפי שמתואר בסעיף 10.C לעיל, הייפר יכולה רק לייבא את הטקסטים (תיאור) ואת שדה האסמכתה מהבנק! כלומר אפשר להגיע למצב שבו הפקודות הן ידניות/עצמאיות אבל האסמכתה היא של הבנק.
בחזון שלנו יבוא דפי הבנק להייפר מייצר העתק נאמן למקור לתנועות הרשומות בספרי הבנק.

אם החלטת לחזור לעמוד הראשון, לחצי על ביטול וחזרה אחורה .

* הממשק למשתמש בעמוד הזה הינו לקריאה בלבד, אפשר רק למיין ולסכום שורות.תודה לך ובהצלחה.