תת תפריט "ארגז כלים" - מודול כספים


בכדי להפוך את התפריט של הייפר למובן יותר, קיבצנו מספר כלים תחת ענף בשם "ארגז כלים".
המשותף לכולם הוא שאינם אמורים להיות בשימוש שוטף אלא כאשר חוקרים תקלה או מתפעלים מדד או מטבע שאינם מתעדכנים אוטומטית.
עבור כל פריט בתפריט, תמצאו פריט הסבר באינדקס מצד ימין.

נוהל סגירת שנת כספים

להלן המלצותינו לסגירת שנת כספים באופן קל ואמין. כמובן שלכל כלי עבודה שנמנה כאן, קיים עמוד עזרה נפרד.
 1. להפעיל את דוח "ביקורת פקודות יומן", מידי פעם ובעיקר בתחילת חודש ינואר (או סוף דצמבר).
  בד"כ הדוח יצא ריק והכל אמור להיות תקין (ככל שזה תלוי בהייפר), בחברות גדולות או כאלו שמפעילות API מולנו... יש צורך לוודא איזון חשבונאי.
 2. להפעיל את האשף "בצע התאמות אוטומטיות ותקן שבורות" לפחות פעם ברבעון (בד"כ בסיומו).
  האשף רק שולט על שדות ההתאמה (Bundle / קיבוץ) תנועות ואינו משפיע על היתרות / תנועות בחשבונות.
 3. לאחר שצוות החשבונאות אישר את דוח "רווח והפסד" וכל המספרים מותאמים בין הייפר לכל תוכנה מקצועית חיצונית...
  עליך להפעיל את האשף "העברת הצהרת רווח והפסד למאזן" אשר יפתח בפניך פקודה מורכבת עם כל היתרות של החשבונות התוצאתיים המשתתפים בדוח.
  לך נשאר רק לבחור את חשבון העודפים ולשמור את הפקודה.
 4. לאחר שצוות החשבונאות אישר את "דוח המאזן" וכל המספרים מותאמים בין הייפר לכל תוכנה מקצועית חיצונית...
  עליך להפעיל את האשף "העבר מאזן מבוקר לארכיון", אשר יעביר את פקודות היומן של שנת הכספים לארכיון של הייפר (הכל נגיש תמיד)
  וייצור פקודת יומן עם יתרות פתיחה "באחסון ההווה" עבור הפקת דוחות מהירה בעבודה השוטפת.