ביקורת פקודות יומן

זהו דוח שתפקידו להתריע בפני המשתמש על פקודות יומן "חשודות" במבנה שאינו תקין. כך שבהתאם להרשאות, יכול המשתמש לתקן ידנית או לבטל את פקודת היומן (תלוי בחומרת המקרה).
יצרנו את הדוח בכדי לעלות על טעויות אנוש, בהזנה ידנית או ביצירת פקודות אוטומטיות (גם דרך API). מיד נסביר את הלוגיקה מאחורי כל בחינה.

עמוד דוח ביקורת פקודות יומן

הוראות הפעלה

בראש העמוד נמצאים שדות לשליטה על חיתוך פקודות היומן (לבחינה) ואפשרות לבקש מבחנים נוספים ("מבחן לבחירה").
מיד מתחת לשדות נמצאים לחצני ההפעלה של הדוח.
בטבלה התחתונה יופיעו רק שגיאות אפשריות לבדיקתך. דוח ללא תוצאות הוא דוח תקין. באפשרותכם לעצב את טבלת התוצאות (כולל איזור השדות מתחתיה).

להלן רשימת השדות בראש העמוד:
שם השדה תיאור
החל מתאריך
ועד לתאריך
טווח התאריכים אותו נרצה לבחון. השדות הינם בגדר רשות ואם נשאיר אותם ריקים, אזי הייפר תסרוק את הפקודות מאז סגירת המאזן האחרונה.
שאילתה לפי מול איזה שדה ברשומת פקודת יומן, לבחון את טווח התאריכים ? אפשר לבחור אחד משלושה: רישום / תזרים / זמן היצירה של הפקודה.
בחן איזון מטח כמותי שדה בוליאני בוא אתם מחליטים האם להפעיל את מבחנים #5 + #6 (מוסברים בטבלה הבאה).   ערך ברירת מחדל הוא "לא" להפעיל את המבחנים.
המבחנים רלוונטים עבור חברות פיננסים המנהלות מודל דרך "חשבון המרה" ומלאי כמותי של מטח.
התראה על רישום פקודה באיחור מעל # ימים ערך גדול מאפס מפעיל את מבחן #7 (מוסבר בטבלה הבאה).   הפעלת המבחן חשובה עבור רוא"ח מבקר ואפילו עבור הדירקטוריון של החברה.

להלן רשימת לחצני ההפעלה:
הפעל דוח לחצן זה מבצע את השאילתה ואח"כ את הבחינות על פקודות היומן.
יצא נתונים יצוא טבלת התוצאות לגיליון אלקטרוני.

תיאור המבחנים וטבלת התוצאות

השדות הראשונים מועתקים מפקודת היומן עצמה ולכן לא דורשים הסבר. קליק כפול או Enter על שורה בטבלה תפתח את פקודת היומן...
לכל מבחן קיים שדה בוליאני (כן/לא). ערך "כן" = הפקודה נכשלה במבחן הספיציפי. בנוסף קיים טקסט חופשי המתאר את השגיאה.

שם השדה תיאור
רצף החל מפקודה
רצף עד לפקודה
צמד השדות הזה גם הוא מרשומת פקודת יומן, אבל נסביר אותם שוב: אם יש מספרים בשדות אזי מדובר בפקודה מורכבת הבנוייה ממספר רשומות ברצף.
תיאור התקלה שדה טקסט חופשי עם הודעות שונות מתוך המבחנים שהפקודה עברה.
חשבון חסר מבחן #1: הדוח מחפש כל חשבון הרשום בתנועה. חשבון שאינו קיים ירשם בתיאור התקלה.
חוסר איזון מבחן #2: הדוח מסכם את צד הזכות ואת צד החובה ומשווה ביניהם. הפרש מעל 0.02 (2 אגורות בישראל) מדווח כשגיאה.
מטבע זר לא מוגדר מבחן #3: האם המטבע המופיע בתנועה קיים ברשימת המטבעות של הייפר ?
בדקו שער המרה מבחן #4: אם שער ההמרה רחוק מהשער היציג במערכת ב-20 אחוז ומעלה, אזי הדוח מתריע.
שימו לב שמטבעות קריפטוגרפים ונכסים אחרים אינם משתתפים במבחן הזה. רק מטבעות פיאט אשר מוזנים לטבלת השערים היציגים.
מט"ח לתוך חשבון סטטי מבחן #5 לבחירתך: האם הוזנה תנועה במטח אל תוך חשבון שתמיד משוערך למטבע ניהול ספרים (כללי מקובע / הכנסות / הוצאות / מע"מ).
זאת אינה שגיאה מבחינת הייפר אבל עבור חברות פיננסים המנהלות מודל דרך "חשבון המרה" ומלאי כמותי של מטח - זוהי בחינה חשובה.
חוסר איזון כמותי במט"ח מבחן #6 לבחירתך: עבור כל מטבע בפקודת היומן, האם סך הסכומים חובה וזכות שווים ? חוסר איזון (הפרש) מעל 0.02 מדווח כשגיאה.
זאת אינה שגיאה מבחינת הייפר אבל עבור חברות פיננסים המנהלות מודל דרך "חשבון המרה" ומלאי כמותי של מטח - זוהי בחינה חשובה.
נרשם באיחור (שכתוב העבר) מבחן #7 לבחירתך: כאשר הפקודה נרשמה X ימים או יותר לעומת תאריך הרישום (אסמכתה) או תאריך התזרים (ערך), אזי הייפר תתריע.
המטרה היא לבקר ולמנוע את שכתוב העבר החשבונאי (Backdating).
חסרה הפרדת מע"מ מבחן #8: כל פקודת יומן מול חשבון תוצאתי (הכנסות / הוצאות) שיש לו חשבון מע"מ מקושר - ואין בפקודה הפרשה למע"מ, אזי תופיע התראה.
בכדי למנוע התראות שווא, אם בפקודה נמצא לקוח או ספק פטורים ממע"מ (חוץ לארץ / ביטוח וכו) אזי הייפר תוותר על ההתראה גם בסיכון לחוסר דיוק.
לאחר מכן, בפקודות יומן פשוטות נבחן אחוז הפרשת המע"מ (למשל 66% להוצאות רכב לעומת 100% לציוד משרדי מתכלה).