ניהול חשבון = כרטסת בהייפר

ממשק כרטסת רב מטבעי, עם כלים לביצוע התאמות בחשבון (קיבוץ תנועות לצרור אחד) וכלים לפתרון בעיות...

הוראות הפעלה

בראש העמוד תמצאי שדות אשר מגדירים את החשבון המוצג, טווח השאילתה ואת עיצוב ההדפסה (גם ל-PDF):
שם השדה תיאור
שם החשבון
מספר חשבון
ניתן לבחור חשבון אם הפעלת את המודול דרך התפריט הראשי בעמוד הבית. בכל מקרה אחר בו מודול בהייפר "קרא" לניהול חשבון, לא תוכלי לבחור חשבון אחר (הבחירה חסומה).
חשבי יתרת פתיחה שדה בוליאני (כן/לא) אשר קובע את אופן בניית הדוח, ביחד עם אפשרות לבחירת מיון התנועות. להלן רשימת הערכים:
 • כן, לפי תאריך רישום: זהו ערך ברירת המחדל. גורם לשאילתה של כל התנועות (מאחורי הקלעים), חישוב טור המאזן מראש ("יתרה מחושבת") עבור כל תנועה ואז הצגה של הטווח אותו ביקשת.
 • כן, לפי תאריך תזרים: כמו הקודם אבל מיון התנועות יהיה קודם לפי תאריך התזרים (אחר כך גם לפי תאריך רישום ומספר פקודה) ולכן טור המאזן יחושב בהתאם לסדר הזה.
 • לא: מבצע שאילתה ממוקדת (בד"כ פחות נתונים ולכן מהירה יותר), חישוב טור המאזן יהיה תאורטי על פי התנועות שעלו בשאילתה.
  שיטה זאת נכונה למטרות מחקר או מדידה של שינויים כספיים.
החל מ- תאריך רישום (אסמכתה)
עד ל- תאריך רישום (אסמכתה)
פלט פקודות יומן אשר הוזנו לספרים בטווח התאריכים הזה.
החל מ- תאריך תזרים (ערך)
עד ל- תאריך תזרים (ערך)
בדומה לצמד השדות הקודמים אך פועל על השדה תאריך תזרים. בפקודות יומן ללא תאריך תזרים יילקח תאריך הרישום במקומו.
שימי לב: כאשר את מטילה מגבלות על תאריך רישום ותזרים בו זמנית, את עלולה לאבד תצוגה של פקודות יומן שנרשמו רטרו (לדוגמה קבלה על תשלום מלפני יומיים).
לנקודת זמן פלט של כל פקודות היומן שנוצרו (נכנסו למסד הנתונים) מראשית ההיסטוריה ועד לנקודת הזמן שהזנת בשדה.
כך ניתן לצפות בתמונת מצב נכון לשעה מסוימת.
יוצאות מן הכלל הן פקודות שבוטלו, אשר לא יופיעו בכל מקרה גם אם מועד ביטולן היה לאחר נקודת הזמן המבוקשת.
מכיל טקסט בתיאור או בהערות מאפשר לך להציג רק פקודות יומן בעלות טקסט מסוים בשדה התיאור או בהערה פרטנית לתנועה.
החיפוש משתמש במנוע הטקסט של הייפר, לכן אין חשיבות לסדר המילים ואפשר להוסיף כוכבית בסוף השדה לגמישות שגיאות כתיב / הברות וכו'.

לאחר מילוי השדות, לחצי על הפעל דוח.   במקרה שהדוח חזר ריק (ללא תנועות), הממשק יישאר במצב זה ויאפשר לך לבצע שאילתה נוספת.
כאשר הדוח חוזר עם תנועות, יפתחו בפנייך לחצני פעולה נוספים בהתאם להרשאות ולנתונים בדוח. הלחצנים יוסברו בהמשך... כעת נלמד את הטבלאות בדוח.

טבלת התנועות

מקור הנתונים לטבלת התנועות הנו פקודות היומן (הטבלה hyp_Journal), לכן נדלג על השדות המועתקים ממנה.
להלן השדות המחושבים בדוח עצמו או שדורשים הדגשה מיוחדת:
שם השדה תיאור
מספר פקודה מכיוון שאותו החשבון יכול להירשם פעמיים באותה הפקודה, אז יתכן מצב שאותו מספר פקודה חוזר על עצמו בתנועות שונות (לדוגמה בהמרת מטבע).
במקרה של פקודה מורכבת, יופיע מספר הפקודה כפי שהוא במסד הנתונים, אך קליק כפול על השורה יפתח את הפקודה המורכבת בשלמותה (אז תראי מספר אחר בראש הפקודה).
מטבע מטבע התנועה מועתק מפקודת היומן, כמו גם שער ההמרה שנרשם בספרים.
חובה
זכות
רק אחד משני השדות הללו יכול להכיל ערך באותה השורה... לכאן יועתק הסכום מפקודת היומן.
יתרה מחושבת זהו שדה מחושב בזמן הפעלת הדוח, מכיל את היתרה לאחר התנועה ובמטבע שלה.
להלן אופן החישוב בהתאם לשדה "חשב יתרת פתיחה" (הוסבר לעיל):
 • בערך "כן": השדה מכיל את היתרה המצטברת לאחר התנועה בחשבון כולו, כלומר גם אם סיננת את הטווח, עדיין תראה את היתרה כפי שהיא בספרים.
  מקרה קיצוני יכול להיות בחיפוש תנועות לפי טקסט, אז בכלל אין קשר בין הסכומים בתנועות לבין השדה הזה - מכיוון שהייפר אינה מציגה את רצף התנועות בחשבון.
 • בערך "לא": השדה מכיל יתרה מצטברת תאורטית בהתאם לתנועות המוצגות על המסך, נהדר למטרות מחקר / חישוב תקופתי.
  לדוגמה אם ביקשת רק את חודש ספטמבר, אזי תראה את היתרות רק של החודש, בהתעלמות מוחלטת מההיסטוריה של החשבון.
חשבון נגדי תקציר חשבונות נגדיים מהפקודה המלאה, מוגבל ל-80 תווים סה"כ ול- 15 תווים לשם חשבון בודד.
בכדי למנוע הצפה (בטקסט), במקרה של פקודה מורכבת הייפר מציגה חשבונות משתי רשומות רציפות בלבד.

במידה ובחשבון קיימות תנועות ביותר ממטבע אחד, אזי יפתחו לשוניות נוספות - אחת לכל מטבע, עם עותק נוסף של התנועות באותו המטבע.
הלשונית הראשונה תיקרא "הכל / כולם" ותכיל את כל התנועות בכל המטבעות.
במידה ובחשבון קיימות תנועות במטבע אחד בלבד, אזי תהיה רק לשונית אחת ושמה יהיה המטבע הנ"ל.

שערוך סטטי למטבע ניהול ספרים

כאן מודדים ומבצעים שערוך הפרשי מטבע (ככל שנדרש).   ההדרכה היא בעברית ולכן מופיע ILS בשמות השדות ובצילום המסך, הכוונה היא למטבע ניהול ספרים.
שם השדה תיאור
חובה ILS
זכות ILS
רק אחד משני השדות הללו יכול להכיל ערך באותה השורה... ערכם הוא מכפלה של שדה סכום בשער ההמרה, כפי שנרשמו בפקודת היומן.
יתרה מחושבת ILS בדיוק כמו "יתרה מחושבת" שהוסבר לעיל אבל עבור כל המטבעות יחדיו, בשערוך למטבע ניהול ספרים.
פקודות הפרשי מטבע אמורות לאפס את היתרה בשדה הזה ולא את "יתרה מחושבת" הקודם.

טבלת סיכום היתרות בחשבון

הטבלה היא חלק מתוכן הלשונית הראשונה. הערכים שלה נקבעים לפי השדה "חשב יתרת פתיחה" בתנאי הפעלת הדוח (הוסבר לעיל).
שם השדה תיאור
מטבע כל מטבע בו נרשמה תנועה בחשבון מסוכם בשורה נפרדת בטבלה זו.
סה"כ תנועות כמות תנועות כספים בחשבון, במטבע השורה.
סה"כ חיובים סיכום הסכומים בצד החובה, במטבע השורה.
סה"כ זיכויים סיכום הסכומים בצד הזכות, במטבע השורה.
יתרה מחושבת על פי שני השדות האחרונים, היתרה היא [סה"כ זיכויים] מינוס [סה"כ חיובים].
שער המרה שער יציג ליום השערוך, על פי סדר העדיפות הבא:
 1. עד ל- תאריך רישום (אסמכתה)
 2. עד ל- תאריך תזרים (ערך)
 3. לנקודת זמן
 4. אם שלושת השדות ריקים, הייפר תשערך ליציג הידוע האחרון (שער של היום).
ערך רציף ILS [יתרה מחושבת] כפול [שער המרה].
ערך מקובע ILS סיכום התנועות הכספיות לפי שערי ההמרה הרשומים בפקודות = [סה"כ זיכויים] מינוס [סה"כ חיובים].

* הלחצן הגדל טבלה שולט על הגודל שלה... מגדיל / מקטין בהתאם לכמות השורות.

פעולות נוספות בממשק

 • קליק כפול או Enter על תנועה בטבלה, תפתח את פקודת היומן (בעמוד נפרד).
 • מחיקת תנועות (שורות) בטבלה, תגרום לחישוב מחדש של מאזן החשבון (הטור "יתרה מחושבת" וגם "טבלת סיכום היתרות").
  בחשבון בעל ריבוי מטבעות (ולכן גם ריבוי לשוניות), התוצאה תהיה זהה בכל טבלה/מטבע שתמחק בו שורות. המחיקה תשתקף גם בלשונית הראשונה ולהיפך.
 • לאחר הפעלה של הדוח ובתנאי שיש תנועות בטבלה, יופיעו בפניך הלחצנים הבאים (בהתאם להרשאות ולנתונים):

יצא נתונים אם לחצת כאשר הלשונית הראשונה בפוקוס, אז תקבל קובץ אחד עם שתי הטבלאות: תנועות רב מטבעי + טבלת סיכום יתרות.
אם לחצת כאשר לשונית של מטבע בפוקוס, אז תקבל קובץ עם טבלת התנועות במטבע הנבחר בלבד.
שים לב לכותרות של הטבלאות בתחתית הגיליון: אם רשום Draft זוהי התראה על יצוא חלקי (מטבע אחד) או מחיקה של שורות / משחק עם הנתונים.
הדפסה הדפסה חכמה בפורמט A4 של עד 1000 תנועות בדוח אחד. הלחצן יפתח בפניך חלון דיאלוג עם אפשרויות שונות לתוכן הדוח.
שים לב האם אתה לוחץ על הדפסה כאשר הלשונית הראשונה בפוקוס או לשונית של מטבע בפוקוס, זה יקבע את תוכן הדוח (חד מטבעי או רב מטבעי).
בנוסף הייפר מאפשרת שליחה ללקוח בקובץ PDF מוצפן עם סיסמה.
הסתר תנועות מאוגדות הלחצן מוחק מהתצוגה את כל הפקודות שעברו התאמה מלאה ומחשב מחדש את המאזן של החשבון (הטור "יתרה מחושבת" וגם "טבלת סיכום היתרות").
* זה המקום להזכיר כי ביצוע התאמות לתנועות מהארכיון צריכה להתבצע בשאילתה על טווח התאריכים הרצוי.
אשף איגוד תנועות (התאמות) * הדרכה אודות אשף האיגוד תעלה בקרוב לאתר.
העבר תנועות מסומנות לחשבון אחר
תיקון חודש דיווח PCN874