הגדרת חשבונות ראשיתיים

חשבון ראשיתי: תוצאתי או מאזני, היינו ישות בהייפר.   לכל חשבון מוגדרת המטרה שלו ובאילו מודולים עליו להופיע בממשקי הבחירה.
כהרחבה עבור דיווח לרשויות (הלבנת הון / מיסים) ועבור ממשקים מתקדמים, הוספנו לכל חשבון שדות המתארים את המוסד הפיננסי הקשור אליו. שדות אלו אינם חובה ולא מופיעים בעיצוב ברירת המחדל.

מבוא

בחלק העליון של העמוד (בטבלה) מופיעים בפניך כל החשבונות הראשיתיים המוגדרים בהייפר (גם כאלו ללא פעילות או חסומים).
בחלק התחתון נמצאים קישורים של חשבונות ברירת מחדל לרישום פקודות יומן על ידי המודולים השונים של הייפר.
לחצני העריכה זמינים רק למשתמש אחד בו זמנית (נעילה לוגית על עצם הכניסה לעמוד).
צילום המסך לעיל מספק לנו המחשה בסיסית על אופן ההגדרה של חברה מסחרית העוסקת באשראי חוץ בנקאי. שימו לב גם לקישור החשבונות לתפקידים בחלק התחתון.

סקירת השדות בטבלת החשבונות

החשבונות רשומים בטבלה hyp_Accounts, נחלק את השדות למספר קבוצות ונתחיל עם הבסיס:
שם השדה תיאור
מספר חשבון שדה לקריאה בלבד. ספרור רץ 9999-1 ואח"כ 24,999,999-20,000,000 באופן אוטומטי.
בהתאם למטרת החשבון, יתכן וחלק מהחשבונות ימוספרו מראש בטווח העליון (הכל מתועד בהמשך).
שם החשבון כותרת החשבון בשפה של ניהול הספרים (עברית בישראל).
מטרת החשבון קובע את התפקיד של החשבון והממשקים אליו, זהו טיפוס (Type) החשבון.
הייפר בוחרת אילו חשבונות להציג בדיאלוגים לבחירה ובדוחות כספיים שונים ראשית על פי השדה הזה (בהמשך נלמד על שדות נוספים).
 • כללי במטבע מקומי: חשבון מאזני אשר אינו מכיל מטבע חוץ.
  אם כותבים אליו פקודה במטח אזי בדוחות הכספיים (גם בכרטסת) יוצג השווי במטבע ניהול ספרים (סכום מטח X שער המרה בפקודה).
 • הכנסות (מטבע מקומי): חשבון תוצאתי ללא מטבע חוץ (כפי שהוסבר מקודם). בהמשך נסביר על שיוך החשבון לדוח רווח והפסד, או אפילו מיקומו במאזן.
  כל מנגנון רישום ההכנסות והפרדת מע"מ בגינן (כאשר צריך) מתבצע מול טיפוס חשבון זה.
 • הוצאות (מטבע מקומי): חשבון תוצאתי ללא מטבע חוץ (כפי שהוסבר מקודם). בהמשך נסביר על שיוך החשבון לדוח רווח והפסד, או שיוכו למאזן (רכוש קבוע וכ'ו).
  כל סוג של רכש יש לרשום כנגד חשבון זה: רכוש קבוע, ציוד וסחורה אשר מיועדים לחישוב פחת / ספירת מלאי, שירותים, קופה קטנה, דלק, דואר = הכל.
  כל מנגנון רישום חשבוניות ספקים והפרדת מע"מ תשומות בגינן (כאשר צריך) מתבצע מול טיפוס חשבון זה.
 • חשבון בנק (עו"ש): חשבון מאזני רב מטבעי. כאמור נועד לייצג כל סוג של חשבון בנק: עו"ש / פיקדונות / הלוואות.
 • קופת תקבולים במזומן: חשבון מאזני רב מטבעי. מומלץ להקים חשבון אחד לכל החברה, אך אפשר גם חשבון לכל סניף.
 • קופת תקבולים בהמחאות: חשבון מאזני רב מטבעי, (שטל"ק). מומלץ להקים חשבון אחד לכל החברה, אך אפשר גם חשבון לכל סניף.
  עבור נותני שירותי מטבע אפשר להקים חשבונות נוספים עבור שטרי חוב / נכסים חוזיים.
 • תקבולים באמצעים אלקטרוניים: חשבון מאזני רב מטבעי. זוהי קופת ההתחשבנות מול כל סליקה אלקטרונית.
  לכל ממשק סליקה ואח"כ לכל מותג כרטיס אשראי / ארנק / מועדון - ניתן להגדיר חשבון מטיפוס זה.
  כאשר הכסף מופקד לבנק שלכם, הפקודה תירשם כנגד החשבון הזה.
  קיזוז (תשלום) עמלות הסליקה ירשם בין חשבון זה לבין חשבון ספק המייצג את החברה המפעילה (לדוגמה: כ.א.ל / ישראכרט).
 • קופת תשלומים במזומן: חשבון מאזני רב מטבעי. כמות החשבונות תהיה בהתאם למבנה התפעולי של החברה (לדוגמה: "קופה קטנה").
 • קופת תשלומים בהמחאות: חשבון מאזני רב מטבעי, (שטל"פ). מבחינת הייפר מספיק להקים חשבון אחד לכל החברה, גם ממשק הדפסת ההמחאות פועל מול חשבון יחיד.
 • תשלומים באמצעים אלקטרוניים: חשבון מאזני רב מטבעי. זוהי קופת ההתחשבנות מול כל כרטיס אשראי / ארנק דיגיטלי וכ'ו אשר מוציאים בו כסף.
  כאשר חשבון הבנק שלכם מחויב בגין ריכוז העסקאות (תשלומים החוצה), הפקודה תירשם כנגד החשבון הזה.
 • חשבון מע"מ (מטבע מקומי): חשבון מאזני אשר אינו מכיל מטבע חוץ. בטיפוס זה יש לשים רק חשבונות אשר מופיעים בטפסי הדיווח הישיר לרשויות.
  בכל מדינה הכותרות הינן טקסט קבוע וקשיח ודוח המעמ של הייפר מזהה את הכותרות על פי המדינה בה מתנהלים הספרים.

  זוהי הדרכה בעברית אז להלן שלושת החשבונות שצריך להקים בנישום ישראלי: מע"מ עסקאות חייבות, מע"מ תשומות אחרות, מע"מ תשומות ציוד ונכסים.
 • מוסד / רשות: חשבון מאזני רב מטבעי. רק למטרת נוחות ובחירה קלה, מייצג רשויות ממשלתיות ועירוניות.
  דוגמאות טובות הן חשבון מע"מ חו"ז וחשבונות ניכוי מס במקור. נוח להגדיר עירייה כאן במקום לראות אותה ברשימת הספקים...
 • עובד שכיר: חשבון מאזני רב מטבעי. טכנית אין צורך בטיפוס הזה וגם מיקומו ברשימה נובע מגרסאות קודמות של הייפר.
  כל חשבון חדש שמוקם ישר מקבל מספר מהטווח הגבוה. הטיפוס הזה עדיין שימושי לייצוג שכירים שאינכם רוצים לראות אותם בטבלת העובדים / משתמשים של הייפר.
 • כללי רב מטבעי: חשבון מאזני רב מטבעי. כל חשבון שאינו מתאים לטיפוס אחר מהרשימה לעיל - יהיה מהטיפוס הזה.
הערה השדה מופיע בדיאלוגים לבחירת חשבון וזהו...
חשבון פעיל האם החשבון מאפשר קליטת פקודות חדשות אליו (האם מופיע בדיאלוגים) ?
שם חשבון מע"מ
מספר חשבון מע"מ
קישור לחשבון מעמ לצורך פיצול הכנסות / הוצאות בזמן הפקת מסמכים ועל ידי האשפים השונים.
אחוז מע"מ להעברה זהו אינו שיעור המס (להייפר יש טבלה נפרדת לכך), אלא אחוז מעמ להפרדה בתוך פקודת היומן בד"כ 100 אחוז.
הגדרת ההפרדה תבוצע על פי ההנחיות של רשות המיסים, לדוגמה 66 אחוז על הוצאות דלק / מוסך.
חיבור למודולים בהייפר באילו תתי מודולים החשבון הזה צריך להופיע ? אם ריק אזי יופיע בכולם.
זהו שדה המיון השני עבור בחירה ממוקדת בדיאלוגים, השדה הראשון היה "מטרת החשבון" והוסבר למעלה.
מועד יצירה
נוצר על ידי
תיעוד מועד היצירה של הרשומה.
כל השינויים אחרי היצירה נרשמים וניתן לצפות בהם ביומן השינויים.

דוחות כספיים

שם השדה תיאור
שם החשבון באנגלית כותרת החשבון בשפה האנגלית (עבור דוחות כספיים בינ"ל).
סעיף מאזן כאשר היתרה חיובית
סעיף מאזן כאשר היתרה שלילית
בעמוד ההדרכה הבא, נלמד כיצד מגדירים את מבנה הדוחות החשבונאיים. בסופו של דבר נבנה עץ של כותרות ותתי כותרות.
כל צומת (כותרת) מקבלת מספר סעיף חד ערכי ואנו יכולים לשבץ תחתיה חשבונות. השיבוץ מתבצע בממשק גראפי והתוצאה נשמרת בשני השדות הללו.

כל שדה מכיל את מספר הכותרת (צומת/סעיף) בדוח הכספי וכך נוצר קישור אם יתרת החשבון תהיה בזכות (חיובית) או בחובה (שלילית).
בד"כ הקישור הוא זהה בשני השדות, אבל קיימים חשבונות שצריכים להחליף מקום במאזן (נכסים / התחייבויות) בהתאם ליתרה שלהם.

חשוב להסביר גם כאן, שיכולים להיות חשבונות שאינם משתתפים בדוחות הכספיים (off balance) או כאלו המשויכים לפי הטיפוס הכללי שלהם (למשל כל הלקוחות עם יתרה חיובית).
סעיף בדוחות כספיים לאחר שיבוץ החשבון בדוחות הכספיים, השדה הזה מתעדכן אוטומטית באחד מהערכים הבאים:
אם ההצבה של החשבון מפוצלת (חיובי/שלילי), אזי ערך השדה יקבע על פי המאזן האחרון שהופק.
 • אינו משתתף בדוחות: חשבון off balance בהתאם לשיקולים של מנהל הכספים.
 • הכנסות (רווח והפסד): החשבון שייך לפרק ההכנסות (תוצאתי) בדוח רווח והפסד שנתי.
 • הוצאות (רווח והפסד): החשבון שייך לפרק ההוצאות (תוצאתי) בדוח רווח והפסד שנתי.
 • נכסים: החשבון שייך לפרק הנכסים במאזן.
 • התחייבויות: החשבון שייך לפרק ההתחייבויות במאזן.
 • הון עצמי: החשבון שייך לפרק הון עצמי במאזן.

הלבנת הון / קישור למוסדות כספיים

אם החשבון מייצג כסף השמור במוסד כספי (בנק / כרטיס אשראי / ארנק אלקטרוני / בורסה) והחברה שלך חייבת בדיווח למניעת הלבנת הון או כל דיווח מפורט אחר לרשויות,
אזי עליך למלא את השדות הללו - עבור המוסד המחזיק בכסף שלכם או שאתם מעבירים דרכו כסף החוצה.
איננו ממליצים לך ישר למלא כאן את כל המוסדות, אלא רק כאשר עולה הצורך בהתאם לדוחות או למודולים אותם אתם מפעילים.
שם השדה תיאור
הארץ שבא מוחזק הכסף או הנכס (רגולציה) באיזו מדינה נמצא הכסף = הסניף של הבנק.
שם הבנק (רגולציה)
כתובת הבנק (רגולציה)
השדות נועדו בעיקר עבור דיווח לרשויות וכפי שהסברנו לעיל, יש לציין את הסניף הספציפי שבו מתנהל החשבון / מוחזק הכסף.
קוד בנק / ניתוב
סניף / Swift
מספר חשבון מקומי / IBAN
פורמט חשבון בנק
כל השדות הללו מוסברים בהדרכה של הקבלות והמשיכות.
השימוש בהם הוא גם לדיווחים לרשויות אבל גם לממשקי ביצוע העברות כספים (מכתב לחתימה או API).
בלוק נמענים למכתב טקסט פנייה מלא להפקת מכתב עבור המוסד. לדוגמה:
לכבוד
בנק מזרחי
סניף 000 מחלקת עסקים
לידי שם / שם
שפה שפת הפנייה למוסד עבור מכתבים וממשקים API.

ממשקים לתוכנה זרה

שם השדה תיאור
מספר חשבון ביצוא לתוכנה זרה שדה זהה קיים בכל רשומת יישות אחרת (לקוח/ספק/שכיר/פרויקט). בהתאם לשם השדה מדובר בהתאמה בייצוא הנתונים החוצה.
חשבון בתוכנה קודמת שדה לקריאה בלבד, מספר (שלם) חשבון מתוכנה קודמת. שדה מידע לשימוש מטמיעים ללא השפעה על הפעילות השוטפת בתוכנה.
שם תוכנה קודמת שדה לקריאה בלבד, סימון תוכנה קודמת (עד 10 תווים).

חישוב מאזן בתוך הממשק הזה

מדובר בשני שדות זמניים, אינם חלק מטבלת החשבונות. סיבת קיומם היא לבחון תמונת מצב, רמת השימוש בכל חשבון והאם אפשר למחוק חשבון.
שם השדה תיאור
כמות תנועות מספר שלם עם כמות התנועות בכל המטבעות, אשר מקושרות לחשבון הזה.
יתרה יתרה משוערכת במטבע ניהול ספרים, מטח משוערך בהתאם לשער היציג האחרון.

הוראות הפעלה

צור חדש פותח דיאלוג עם שדות ראשוניים ליצירת חשבון חדש. הכל ניתן לעריכה ותיקון אח"כ.
ערוך את כותרת החשבון פותח דיאלוג עם סט השדות הבסיסיים כמו בטבלה הראשונה לעיל. אישור בדיאלוג גורם לשמירה.
שדות רגולטוריים שוב דיאלוג לעריכת רשומה, הפעם עם שדות המידע על המוסד הפיננסי ובלוק טקסט למכתבים.
ניהול חשבון (כרטסת) הלחצן פותח דוח כרטסת עבור החשבון המסומן בטבלה.
מאזן בוחן הלחצן מפעיל דוח מאזן בוחן מאחורי הקלעים ואז מציג את היתרה וכמות התנועות בטבלה העליונה.
מחק הלחצן מאפשר לך למחוק חשבון ראשיתי, בתנאי שלא רשומות עליו פקודות יומן ושהוא לא משוייך ברשימת החשבונות בחלק התחתון של העמוד.

שיוך חשבונות לתפקידים חשובים

איזור השדות בחלק התחתון של המסך מחובר לטבלה hyp_Global Definitions ומאפשר לך עריכה של שדות קישור חשבונות לתפקידים עיקריים.
כל החשבונות המוגדרים כאן הם ברירת המחדל לתפקיד, בכל מודול / מסמך ניתן לבחור ידנית חשבונות אחרים בהתאם לאיפיון.
שם השדה תיאור
חשבון הכנסות שוק מקומי (חייבות במע"מ)
חשבון הכנסות מייצוא (פטור ממע"מ)
הייפר בוחרת באחד החשבונות רק על פי המדינה בה רשום הלקוח.
אם השדה מדינה זהה לזו של ניהול הספרים או ריק, אזי מדובר בלקוח מקומי החייב במע"מ.
חשבון רווח/הפסד לקוחות (מודול TP) מודול פלטפורמות מסחר (כגון Meta Trader) ירשום פקודת רווח/הפסד יומית בין הלקוח לבין החשבון הזה.
מודול ניהול עסקאות במטבע זר ירשום פקודת רווח/הפסד על עסקת NDF בין הלקוח לבין החשבון הזה.
מודול הלוואות ירשום פקודת הכנסות מריבית פיגורים בין הלקוח לבין החשבון הזה.
חשבון גלגול חוזים (TPM) או הכנסות מריבית בהלוואות מודול פלטפורמות מסחר ירשום פקודת גלגול חוזה (Rollover) בין הלקוח לבין החשבון הזה (מדובר בתנועת Balance מול הפלטפורמה).
מודול הלוואות ירשום פקודת הכנסות מריבית (קבועה/משתנה) בין הלקוח לבין החשבון הזה.
מודול פיקדונות ירשום פקודת הוצאות תשלום ריבית ללקוח מאת החשבון הזה, ובמקביל הכנסות ריבית מספק (או צרכן) נזילות (בפקודות יומן נפרדות).
חשבון דיבידנד (TPM) או הצמדה של הקרן בהלוואות מודול פלטפורמות מסחר ירשום פקודת חלוקת דיבידנדבין הלקוח לבין החשבון הזה (מדובר בתנועת Balance מול הפלטפורמה).
מודול הלוואות ירשום פקודת הכנסות מהצמדה למדד סטטיסטי בין הלקוח לבין החשבון הזה.
מודול ניהול עסקאות במטבע זר ירשום פקודת חיוב/זיכוי על פרמיה של עסקת אופציה בין הלקוח לבין החשבון הזה.
חשבון עמלות (TPM) או עמלות שורה בהלוואות מודול פלטפורמות מסחר ירשום פקודה בגין כל עמלה ידנית בין הלקוח לבין החשבון הזה (מדובר בתנועת Balance מול הפלטפורמה, חיוב או זיכוי של עמלה).
מודול הלוואות ירשום פקודת הכנסות מעמלת שורה (אחת) בין הלקוח לבין החשבון הזה.
מודול ניהול עסקאות במטבע זר ירשום פקודת הכנסות מעמלת בנק (בד"כ העברה לצד שלישי) בין הלקוח לבין החשבון הזה.
חשבון תקבולים במזומן קופת מזומנים ברירת מחדל של כל החברה. הקופה מחוברת לקבלות ומשיכות ולמודול ניהול הפקדות / קופה קטנה.
על פי תקן ניהול ספרים: להייפר יש גם טבלת ניהול מזומנים נוספת, לפי סניף וקופה פיזית ולכן נחסך הצורך להקים חשבונות נפרדים לעמדות מכירה.
חשבון שטרות לקבל (המחאות) חשבון ברירת מחדל עבור קבלות ומשיכות (החזרה ללקוח), אלא אם במעמד הפקת המסמך המשתמש בחר חשבון קופה או עו"ש הנגדי.
חשבון לתקבולים בכרטיסי אשראי חשבון ברירת מחדל עבור קבלות ומשיכות (החזרה ללקוח), החשבון הזה יבחר כאשר מותג הסליקה לא נמצא בטבלת המותגים של הייפר (כל מותג מקושר לחשבון).
חשבון לניהול העברות בנקאיות (לא חובה) חשבון ברירת מחדל עבור קבלות ומשיכות (החזרה ללקוח), אלא אם במעמד הפקת המסמך המשתמש בחר חשבון עו"ש נגדי.
שימו לב שהייפר מאפשרת הפקת מסמכים ללא פקודות יומן מול עו"ש ולכן השדה הזה אינו חובה.
הרעיון הוא שמודולים אוטומטיים (כמו bank API) מייצרים את התנועות מראש או שהן מיובאות דרך אשף "יבוא דפי בנק".
חשבון ב.מ. לקבלת שטרות חליפין / חוב / אחרים חשבון ברירת מחדל עבור קבלות ומשיכות (החזרה ללקוח), אלא אם במעמד הפקת המסמך המשתמש בחר חשבון קופה או עו"ש הנגדי.
רלוונטי בעיקר לנותני שירותי מטבע!   או לעסקים אשר מקבלים תווי קניה שהונפקו על ידי מועדון לקוחות.
חשבון שטרות לפירעון (המחאות) חשבון ברירת מחדל להדפסת שיקים דרך הייפר או באשף תשלום לספקים (בבחירת שיק). כמובן שבמעמד ביצוע הפעולה אפשר לבחור חשבון נגדי...
חשבון ניכוי מס במקור על ידי לקוחות כאשר לקוח מנכה לכם מס במקור, יש להצהיר על כך בטופס הקבלה... הלחצן בממשק יפתח רק לאחר בחירת החשבון כאן.
תפקיד נוסף של החשבון עבור חברות פיננסיות המבצעות נ.מ.ב על רווחי לקוחותיהן (ממשק 867 בישראל).
חשבון ניכוי מס במקור מספקים בחר כאן חשבון בכדי לאפשר ביצוע נ.מ.ב ספקים, בממשקי התשלום אליהם (כולל בהדפסת שיקים).
חשבון ב.מ. להמרות מטבע חשבון המרות מטבע עבור מודולים מיוחדים (ברוקרים), מיועד בעיקר לנותני שירותי מטבע וחברות פיננסיות.
חברה אשר רוצה ללכוד את הפרשי השער בהמרות מט"ח בין ספקי הנזילות לבין הלקוחות / ספקים - מוזמנת לבחור כאן "חשבון מאזני כללי רב מטבעי".
חשבון ב.מ. לפיתוחים פרטיים מדובר בשדה רזרבי למודולים שאינם חלק ממוצר המדף של הייפר:
 • פיתוחים פרטיים של הלקוח דרך API של הייפר.
 • מודול ניהול פיקדונות: "חשבון חניה" לאורך חיי הפיקדונות.
 • מודול ניהול הלוואות: חשבון מעבר בעת פריסה מחדש של חוב.

הלחצנים מתחת לשדות שולטים רק על רשומת הקישורים ואינם משפיעים על טבלת החשבונות בחלק העליון של העמוד.
שחזר הגדרות הלחצן גורם לטעינה מחודשת של הקישורים ובכך מבטל את השינויים שנעשו מאז השמירה האחרונה.
שמור הגדרות הלחצן שומר רק את רשומת הקישורים.