דיאלוג (חלון) תקבול בהעברה בנקאית

חלון תקבול בהעברה בנקאית
 • הטבלה בחלק התחתון הינה רשימת החשבונות מתוך תיק הלקוח (אם הוזנו לשימוש חוזר). קליק כפול על שורה יעתיק את פרטי החשבון לשדות בחלק העליון.
 • שימו לב לשדה הסיכום בפינה הימנית, אם קיים יעד לגבייה השדה הזה מציג את המאזן של הלקוח אל מול התקבול.
  בצילום המסך הזה אנו מדגימים מצב ללא גביה ובצילום הבא (קליטת המחאה) בהמשך העמוד מודגם יעד גביה.
 • צילום המסך מדגים חברה שמוטלת עליה חובת דיווח מפורטת לרשויות (מיסים + מניעת הלבנת הון) ולכן שדות זיהוי מקור הכסף הינם חובה.
  עבור חברות מסחריות "רגילות" או עוסקים קטנים השדות הינם רשות בלבד.
 • כעת נסקור את השדות אשר מאחוריהם עומדת לוגיקה בתוכנה:
  שם השדה תיאור
  תאריך פרעון התיעוד מתבצע לאחר ההעברה הבנקאית ולכן טווח הבחירה היינו עד היום...
  סכום ומטבע יש לתעד את התקבול כפי שהתקבל בעו"ש במקור. שינוי מטבע מיישם שער המרה אוטומטי.
  שער המרה ניתן לבחור מטבע חוץ ולקבל שער אוטומטי (יציג עבור תאריכי עבר או רציף על פירעון היום ובהתאם להגדרות של הייפר).
  ניתן לערוך את השער באופן ידני (עם הגנה בטווח 90% עד 110% לעומת היציג/רציף במערכת).
  בכדי לחזור לערך האוטומטי פשוט הזינו אפס בשדה והייפר תשלים מחדש.
  בעל החשבון כאיש קשר (רגולציה) ניתן לבחור איש קשר מתיק הלקוח, בתנאי שהוזנו לו פרטי תעודה מזהה + מין + מעמד משפטי.
  בחירת איש קשר מעתיקה גם את המדינה בה הוא רשום לשדה הבא, בתנאי שהיה ריק.
  הארץ שממנה הכסף הגיע (רגולציה) בהתאם לערכו הייפר פותחת את רשימת הבנקים באותה הארץ (בשדות "בנק" ו- "סניף").
  אם יש לכם רשימה שאיננה כלולה בשרת ההפצה שלנו (של sye software) אתם מוזמנים לשלוח אלינו או להוסיף עצמאית למסד הנתונים שלכם.
  פורמט חשבון בנק הייפר צריכה להבין את מבנה החשבון המוזן (בשלושת השדות הבאים) בכדי לדווח לרשויות ולהפעיל נכון ממשקי תשלום אוטומטיים.
  • -unknown-: ערך ברירת המחדל. מבנה החשבון היינו מקומי או שאינו כלול ברשימה.
   שלושת השדות ניתנים לעריכה חופשית ובדוחות הייפר תחליט על פי השדה "ארץ" לעיל.
  • Swift + IBAN: השיטה הכי נפוצה בעולם כיום. השדה "בנק" יישאר ריק.
   בשדה "סניף" יש להזין קוד סוויפט (שהוא בעצם Bank Identifier Code) באורך 8 או 11 תווים.
   בשדה "חשבון" יש להזין מספר חשבון IBAN שלם (International Bank Account Number) כולל קוד מדינה, באורך כולל של עד 34 תווים.
  • SEPA + IBAN: מערכת אירופאית (חברות בה 36 מדינות) לביצוע העברות במטבע EURO בלבד. אותם שדות כמו בסעיף הקודם.
  • Swift + BSB: באוסטרליה בלבד.
   בשדה "בנק" יש להזין קוד Bank State Branch הבנוי מ-6 תווים.
   בשדה "סניף" יש להזין קוד סוויפט ובשדה "חשבון" יש להזין IBAN מלא או מספר חשבון מקומי.
  • ABA (US): עבור בנקים בארה"ב בלבד.
   השיטה הפנימית של American Bankers Association היא בעצם קוד ניתוב בן 9 ספרות (נקרא גם routing transit number – RTN).
   יש להזין את הקוד בשדה "בנק" ואת מספר החשבון בשדה "חשבון".
  • Swift + CNAPS: לביצוע תשלום בסין במטבע RMB בלבד.
   בשדה "בנק" יש להזין קוד China National Advanced Payments System הבנוי מ-12 ספרות.
   בשדה "סניף" יש להזין קוד סוויפט ובשדה "חשבון" יש להזין IBAN מלא או מספר חשבון מקומי.
  • Swift Hong Kong: בהונג קונג נהוגה שיטה פשוטה, ללא פורמט רשמי.
   בשדה "בנק" יש להזין קוד/כינוי בנק (למשל HSBC).
   בשדה "סניף" יש להזין קוד סוויפט רק עבור העברות מחו"ל לתוך הונג קונג, או להשאיר ריק.
   בשדה "חשבון" יש להזין IBAN או מספר חשבון מקומי אשר מכיל בתוכו את מספר הסניף (3 ספרות ראשונות).
  • Swift + IBAN + UK sort: עבור בריטניה בלבד.
   בשדה "בנק" אפשר להזין קוד מיון (כמו routing) בן 6 ספרות אשר מכיל את מספר הבנק (2) והסניף (4).
   בשדה "סניף" יש להזין קוד סוויפט רק עבור העברות מחו"ל לתוך בריטניה, או להשאיר ריק.
   בשדה "חשבון" יש להזין IBAN או מספר חשבון מקומי "מקוצר".
  בנק שדה טקסט באורך עד 12 תווים. ממשק הזנה חופשי (edit) ביחד עם אשף (popup) לבחירת בנקים מהארץ ממנה הגיע הכסף (בהתאם לרשימות של הייפר).
  סניף / Swift שדה טקסט באורך עד 15 תווים. ממשק הזנה חופשי (edit) ביחד עם אשף (popup) לבחירת בנקים מהארץ ממנה הגיע הכסף (בהתאם לרשימות של הייפר).
  חשבון שדה טקסט באורך עד 34 תווים. ממשק הזנה חופשי (edit) בלבד.
  שם הבנק (רגולציה)
  כתובת הבנק (רגולציה)
  השדות נועדו בעיקר עבור דיווח לרשויות. בחירה מהאשף ממלאת גם את "שם הבנק" ו- "כתובת הבנק".
  הכסף יכנס לחשבון
  הכסף יכנס לחשבון מספר
  ניתן לבחור מול איזה חשבון (ראשי-עוש) תירשם פקודת היומן. אחרת הכסף ירשם מול "חשבון לניהול העברות בנקאיות (לא חובה)" המוגדר בעמוד חשבונות ראשיים .
  ניתן לכוון את הייפר כך שלא יווצרו פקודות יומן על העברה בנקאית (משאירים את החשבון הנ"ל ריק) ואז התנועה הכספית נוצרת רק ב יבוא דפי בנק להייפר.
 • בלחיצה על אישור מתבצעת בדיקת כפילות מול הקבלה החדשה. במידה ונמצאה העברה בעלת פרטים דומים, הייפר תבקש אישור להוסיף את השורה לקבלה.

דיאלוג (חלון) תקבול בהמחאה


 • ההדרכה לקליטת המחאות נסמכת על ההסברים בפרק הקודם (העברה בנקאית בראש עמוד זה).
 • הדיאלוג מיועד לתעד המחאה אחת או סדרת המחאות מאותו החשבון! עבור חשבונות בנק שונים יש להשתמש בדיאלוג מספר פעמים.
  לחיצה על חשבונות הבנק של הישות תפתח דיאלוג עם רשימת החשבונות מתוך תיק הלקוח (אם הוזנו לשימוש חוזר). קליק כפול על שורה יעתיק את פרטי החשבון לשדות בחלק העליון.
 • שם השדה תיאור
  סכום ומטבע יש לתעד את התקבול כפי שהתקבל בעו"ש במקור. שינוי מטבע מיישם שער המרה אוטומטי.
  שער המרה ניתן לבחור מטבע חוץ ולקבל שער אוטומטי (יציג עבור תאריכי עבר או רציף על פירעון היום ובהתאם להגדרות של הייפר).
  ניתן לערוך את השער באופן ידני (עם הגנה בטווח 90% עד 110% לעומת היציג/רציף במערכת).
  בכדי לחזור לערך האוטומטי פשוט הזינו אפס בשדה והייפר תשלים מחדש.
  תאריך פרעון ניתן להזין תאריך מהעבר (עד שנה אחורה) וכמובן לעתיד הרחוק (ללא הגבלה).
  שטר ביטחון ערך "כן" הנו המחאה לביטחון בלבד (לא למימוש) והייפר לא תיצור פקודת יומן עבורה!
  אם מגיעים למצב בו מפקידים את ההמחאה, אזי תיווצר פקודת יומן מדפי הבנק.
 • לאחר הזנת המחאה ראשונה בטבלה, ניתן ללחוץ על הוסף שיק עוקב להוספת שורה עם פרטי המחאה עוקבת, תאריך פירעון לאחר חודש קלנדרי וסכום זהה.
  פרטים אלו ניתנים לעריכה ידנית. ראו צילום מסך לעיל, שתי השורות התחתונות נוצאו באמצעות שתי לחיצות רצופות.
 • הייפר תומכת בסורקי שיקים. לחיצה על קרא נתונים מסורק פותחת דיאלוג ללכידת המידע מהסורק.
  אחרי הסריקה החלון יסגר והמידע יופיע כשורה בקבלה החדשה. פעולת הסריקה מחייבת לחיצה עבור כל המחאה.
 • ניתן לבחור מול איזה חשבון (ראשי-עוש) תירשם פקודת היומן. אחרת הכסף ירשם מול "חשבון שטרות לקבל (המחאות)" המוגדר בעמוד חשבונות ראשיים .

תיעוד ניכוי מס במקור (הפחתה בתשלום)


עבור חברות / עוסקים חדשים אשר נקבע להם ניכוי מס במקור, הייפר מאפשרת לתעד את הניכיון כחלק ממסמך הקבלה אשר עותק ממנו יוצא ללקוח (המנכה).
מבחינת הנח"ש תירשם פקודת יומן המזכה את הלקוח ומחייבת את החשבון "חשבון ניכוי מס במקור על ידי לקוחות" המוגדר בעמוד חשבונות ראשיים .
בדוגמה המצולמת כאן, בוצע ניכוי של 3 אחוז מסכום כולל של 8240 ש"ח:

קליטת המחאת זכות


 • קליטת המחאת זכות דרושה רק לדיווחים עבור הרשויות, אינה יוצרת פקודת יומן ובד"כ תיווצר מתוך מודול מקצועי כמו הלוואות.
 • עבור השדות סכום, מטבע ושער עליך ללמוד מהפרק הראשון בעמוד - העברה בנקאית. שאר השדות מתנהגים אחרת ולכן נסביר אותם להלן:
  שם השדה תיאור
  תאריך פרעון התאריך הצפוי לתשלום מאת החייב.
  חייב כחשבון לקוח בהייפר הייפר תאפשר בחירת לקוח (אחר) אשר ערך השדה "תפקיד במודול הלוואות" הינו "חייב (משלם)". גם מספר הלקוח מועתק לצורך דיווח לרשויות.
  הארץ שממנה הכסף הגיע (רגולציה) בהתאם לבחירת החייב בשדה הקודם, יועתק לכאן ערך השדה "ארץ" מכרטיס הלקוח.
  פירוט שטרות
  מספר המחאה / 4 ספרות אחרונות
  שדות טקסט חופשי לתיעוד פנים, נכללים בדיווחים לרשויות בשדה הערות טקסט חופשי בלבד.

שימו לב שמבחינה חשבונאית, שטר חוב, שיק ביטחון והמחאת זכות אינם נספרים בסיכום המסמך וגם לא מופקת עבורם פקודת יומן.

קליטת שטר חליפין


 • מדובר בתחום די נדיר בימינו. למעשה המחאה היא שטר חליפין שבו הנמשך הוא הבנק שמשלם. אז במקרה שלנו גורם אחר מתחייב לשלם.
 • ניתן לבחור מול איזה חשבון (מסוג כללי / קופת תקבולים) תירשם פקודת היומן. אחרת הכסף ירשם מול "חשבון ב.מ. לקבלת שטרות חליפין / חוב / אחרים" המוגדר בעמוד חשבונות ראשיים .

קליטת המחאת נוסעים


 • עבור נותני שירותי מטבע... ניתן לקלוט ידנית "רכישה" של המחאות נוסעים. בד"כ יש לבצע את הפעולה דרך מודול נ.ש.מ...
 • כל שדות המידע הינם בגדר רשות אך חשובים לאיכות הדיווח לרשויות. הדוגמה המצולמת לעיל מדברת בעד עצמה.