העברה בנקאית

בחלון זה מתבצע תקבול מהעברה בנקאית המבוצעת על ידי הלקוח. פעולה זו מתבצעת תמיד לאחר ביצוע ההעברה הבנקאית ולכן תאריך הפירעון הנו תמיד היום הנוכחי או מועד שעבר.

1.חלון דיווח העברה בנקאית
העברה בנקאית

2.חלון דיווח העברה בנקאית עבור חברה בנקאית (כפופה לרגולציה)
העברה בנקאית

בחלון העברה בנקאית שנפתח, יש למלא את פרטי ההעברה הבנקאית הכוללים סכום, תאריך פירעון ופרטי הבנק הניתנים לבחירה מתוך רשימה באמצעות לחצן רשימת הבנקים . לאחר ביצוע העברה יש למלא את הפרטים הנדרשים בלשונית הערות עבור הרגולציה (לארגונים בהם קיימת דרישה זו) הכוללים: פרטי מזהה הלקוח עבור נותני שירותי מטבע, איש הקשר בחברה (אלא אם מדובר בלקוח פרטי) וכמו כן לוודא כי ישנה תמונת ת.ז במסמכי הלקוח.
שדה יתרת החשבון בתחתית העמוד, יציג את הפער בין סכום ההעברה הבנקאית לבין הערך בשדה "סכום יעד לגבייה בש"ח". אם לא עודכן ערך בשדה זה, יירשם בתחתית העמוד סכום התקבול.

מנהל חשבונות, שים לב: כאשר לא מעודכן חשבון לניהול העברות בנקאיות", לא תפתח פקודת יומן עבור קבלה שהופקה לפעולת העברה בנקאית. במצב זה, יש ליצור חשבונית בכרטיס הלקוח ומולה לעדכן טופס העברה באמצעות לשונית "יבוא דפי בנק (כפקודות יומן)", הנמצאת בארגז הכלים, במודול הנהלת החשבונות. לכן, על מנהל החשבונות להחליט באיזו משתי דרכי העבודה שמציעה המערכת לבחור, עבור טיפול בהעברות בנקאיות:

  • הפקת קבלה לאחר ביצוע העברה בנקאית לארגון. קבלה זו יוצרת פקודת יומן מכרטיס הלקוח אל חשבון ההעברות הבנקאיות שהוגדר ביסודות המערכת. בחשבון זה תבוצע ההתאמה בין הקבלה לייבוא דפי הבנק של ההעברה הבנקאית.
  • כאשר הקבלה על ביצוע העברה בנקאית לא תיצור פקודת יומן, במקרה שלא הוגדר חשבון לניהול העברות בנקאיות, יש לייבא את דפי הבנק של ביצוע ההעברה ולהתאימם מול ניהול חשבון הלקוח.

שים לב - שדות החובה עבור הרגולציה מתווספים לעמוד זה (תמונה 2), בעקבות הגדרת הארגון בשדה "החברה מפוקחת על ידי רגולציה", בענף Bookkeeping ביסודות המערכת. כמו כן, יש למלא את הפרטים הנדרשים בלשונית הערות עבור הרגולציה (לארגונים בהם קיימת דרישה זו).