החזרת מוצרים

תוכנת הייפר מאפשרת למשתמש לקבל חזרה מוצרים אשר נשלחו / נמסרו ללקוח.

החזרת מוצרים

מבוא

המערכת מאפשרת לארגון לקבל חזרה מוצרים מהלקוח.
עם פתיחת חלון החזרת מוצרים, יסומן רקע תחום העבודה במערכת בצבע ויכלול שדות ולחצנים הזמינים בהתאם לפעילות המשתמש ומאפשרים את הפעולות הבאות:
  • יצירת תעודת החזרה חדשה. ראה מידע נוסף בסעיף הבא.
  • הפקת תעודת החזרה. למעבר לסעיף זה לחץ כאן.
  • טעינת תעודת החזרה קיימת (תעודה שהונפקה / בוטלה בעבר). למעבר לסעיף זה לחץ כאן.
  • ביטול ושחזור מסמך. למעבר לסעיף זה לחץ כאן.

בראש העמוד מוצגים שדות אפיון תעודת ההחזרה. במרכז המסך, בחלון רשימת פריטים שהוחזרו, יוצגו כלל הפריטים הנבחרים עבור תעודת ההחזרה.

יצירת תעודת החזרה

על מנת ליצור תעודת החזרה, יש ללחוץ על לחצן צור חדש. פעולה זו תנקה את טבלת "פריטים שהוחזרו" מכל תוכן קודם.

השדות המוצגים בראש הטבלה משמשים להגדרת נמען תעודת ההחזרה. בשדה "איש קשר", ניתן לבחור על פי הצורך, איש קשר אשר יופיע על תעודת המשלוח בשורת "נא למסור לידי". אם הפנייה הינה עבור איש הקשר עצמו, יש לבחור באפשרות "איש קשר" בשדה "פנייה אל".

עדכון פריטי תעודת ההחזרה יבוצע בשתי הלשוניות הבאות:

פריטים שהוחזרו

הוספת פריטים חדשים מתאפשרת על ידי לחיצה על לחצן אשף יבוא פריטים לזיכוי, הנמצא בראש העמוד ובחירת המוצרים באשף החיפוש מתוך חשבוניות מס / תעודות משלוח / הזמנות. לאחר בחירת הפריטים הרצויים הם יצורפו לרשימת הפריטים בטבלת הפריטים שהוחזרו. ניתן לחזור על פעולה זו על מנת להוסיף פריטים נוספים.

הערות

לאחר בחירת הפריטים להחזרה, יכול המשתמש להוסיף הערות אשר יופיעו על גבי התעודה. בלשונית הערות, ניתן לרשום מידע רלוונטי שהמשתמש מעוניין להוסיף למסמך. כמו כן, יכול המשתמש לערוך את פרטי הלקוח (עבור מסמך זה בלבד).

עם סיום הוספת כל הפריטים, ניתן לפתוח תצוגה מקדימה טרם הפקת המסמך. על מנת להפיק את המסמך, יש ללחוץ על לחצן "הפק מקור". המשתמש יתבקש לאשר את תעודת ההחזרה בתצוגה מקדימה אשר תופיע טרם הפקתה.

הפקת תעודת החזרה

לאחר הוספת הפריטים להחזרה, ניתן להפיק את תעודת ההחזרה. טרם הפקת התעודה, ניתן להציג תצוגה מקדימה למטרת ביקורת ואימות פרטים באמצעות לחצן תצוגה מקדימה. לאחר אימות הפרטים ניתן להפיק את תעודת ההחזרה באמצעות לחצן הפק מקור.

טעינת מסמך קיים

באמצעות לחיצה על לחצן טען מסמך קיים, ניתן לפתוח תעודות החזרה שהופקו בעבר. בחלון שנפתח, יש לבחור את תעודת ההחזרה הרצויה. לאחר פתיחתה, יהפכו הלחצנים הבאים לזמינים:
הפק נאמן למקור באמצעותו יכול המשתמש להדפיס עותק של התעודה. כמו כן, בהתאם להגדרות בכרטיס הלקוח (בשדה "שלח מסמכים רשמיים לכתובת דוא"ל ראשית"), ניתן לשלוח עותק דיגיטלי חדש.
דפדוף לחצני "הרשומה הקודמת / הבאה" מאפשרים למשתמשים לדפדף בין תעודות ההחזרה שהופקו במערכת.

ביטול ושחזור מסמך

המערכת מאפשרת לבטל תעודת החזרה באופן הבא:
  1.  יש לטעון את תעודת ההחזרה באמצעות לחצן טען מסמך קיים.
  2.  יש ללחוץ על בטל מסמך. לחצן זה זמין בהתאם להרשאות.
  3.  יש למלא את סיבת הביטול בחלון שיקפוץ.
  4.  ניתן לשחזר את המסמך באמצעות לחצן שחזר מסמך הנמצא בצדו השמאלי של המסך.