מעקב ביצוע

לשונית זו משמשת לצרכי בקרה ומעקב אחר הזמנות אשר נשלחו לייצור. לאחר ייצור הפריטים, ניתן להגדירם כמוכנים לאספקה, פעולה אשר תאשר את המשך תהליך מסירת המוצר ללקוח הכוללת הנפקת תעודות משלוח וחשבוניות.

מעקב ביצוע הזמנות

הטבלה בעמוד זה מרכזת את כלל המוצרים מהזמנות אשר הסטאטוס שלהן הינו "נשלחה לייצור / ביצוע" ומציגה את פרטי המוצרים ואת ההזמנות אליהם הם משוייכים. כמו כן, עבור כל הזמנה, מוצגות הכמויות המוכנות לאספקה, הכמויות המוכנות למשלוח וכמות המוצרים שהועברו לחשבונית. הכמויות מסומנות באופן הבא:

 • - לא מוכנה / הועברה כלל.
 • - כמות מוכנה / הועברה במלואה. לצד הסימון תופיע כמות המוצרים עבורם נוצרה תעודת משלוח.
 • - כמות חלקית בלבד. לצד הכוכבית תופיע הכמות המוכנה.
 • - סימון הזמנה ששולמה מראש.

את הרשומות בטבלה זו ניתן לערוך באופן ידני ולעדכן את כמות המוצרים, הכמות המוכנה לאספקה, תאריך היעד לאספקה, כמות שהועברה לתעודות משלוח, כמות שהועברה לחשבוניות ומספר האסמכתא של תעודות המשלוח. לחצני הפעולה בראש הטבלה משמשים לעדכון ועריכת הרשומות והכמויות בטבלה.

הזמנות שעבורן הושלמו במלואם שלבי ההכנה לאספקה, העברה לתעודת משלוח והעברה לחשבונית, יוסרו באופן אוטומטי מטבלה זו.

עדכון רשומות בטבלת מעקב ביצוע

באמצעות לחצני הפעולה הנמצאים בראש החלון, ניתן לעדכן את הרשומות בטבלה באופן הבא:

אשר כמות מוכנה לאספקה אישור שורת המוצר המסומנת כמוכנה לאספקה בשלמותה. לחצן זה פעיל רק עבור שורות בהן הכמות אינה מוכנה כלל או מוכנה חלקית. כמו כן, ניתן לאשר את כל הכמות כמוכנה לאספקה על ידי לחיצה על הכוכבית האדומה/צהובה בשורת המוצר והפיכתה לירוקה. אישור כמות חלקית יבוצע באמצעות לחצן "ערוך את הרשומה באופן ידני".
ערוך את הרשומה באופן ידני עדכון מצב ההזמנה באופן ידני באמצעות השדות הבאים:
 • כמות בהזמנה - כמות המוצרים הנדרשת בהזמנה.
 • יעד לאספקה – תאריך האספקה המבוקש.
 • כמות מוכנה לאספקה – כמות יחידות המוצרים המוכנה לאספקה. ניתן לעדכן כמות חלקית / מלאה.
 • כמות שהועברה לתעודת משלוח – כמות המוצרים המוכנים שהועברו לתעודת המשלוח. כמות זו מתעדכנת באופן אוטומטי לאחר הוצאת תעודת משלוח.
 • כמות שהועברה לחשבוניות – כמות המוצרים המוכנים שהועברו לחשבוניות. כמות זו מתעדכנת באופן אוטומטי לאחר הנפקת חשבונית.
 • אסמכתא תעודת משלוח – בשדה זה יוצגו מספרי תעודות המשלוח (מסומנים באותיות DN) ומספרי חשבוניות (מסומנים באותיות TI) כאשר חשבונית הופקה עבור משלוח.
מחק רשומה מחק את השורה המסומנת מהטבלה. מחיקת שורה אינה מוחקת את ההזמנה או מסמכים המקושרים להזמנה זו.
מנהל מערכת

תוכניות אוטומטיות לטיפול בנתונים ותיקון שגיאות חריגות

מכיוון שהייפר הינה תוכנה "פתוחה" התומכת בקליטת מידע חיצוני וגם נשענת על תקשורת אינטרנטית (דבר שיכול לגרום לעתים רחוקות לשגיאות), נבנו מספר תוכניות לבחינת הקשר הלוגי בין המסמכים ותיקון תקלות ברישום.
בכל לילה בשעה 01:00, שרת הייפר מפעיל את התכניות הבאות:
 • Remove_Duplicated_Items_From_Client_Open_Billing_Or_Supply - איתור מצב בו נוצרה יותר מרשומת מעקב אחת עבור שורה בהזמנה.
 • Restore_Delivery_Notes_Logic_vs_Open_Billing_Or_Supply_and_Stock_Entries - שחזור מידע על פי תעודות משלוח שהופקו ביום הקודם וחסרות להן "פקודות יומן מלאי" או עדכון מספרי ברשומות האספקה. כמו כן, המערכת מבצעת גם "תיקון בכיוון ההפוך" כאשר מבטלים תעודת משלוח וצריך לחשב מחדש את כמויות בטבלת המעקב.