מודול מכירות

מערכת הייפר מותאמת לעולם העסקים העכשווי ומספקת פתרון פשוט גם לתהליכי מכירה וביצוע מורכבים.
מערכת הזמנות חדשנית המסוגלת לתמחר ולקבוע את אופן ייצור ההזמנה וללוות את תהליך המכירה על פי לוגיקה פרטית באמצעות כתיבת קוד (script) ישירות בכרטיס הפריט.
כלומר לכל מק"ט יש תיק עם מגוון המידע עליו (טבלאות) ואז גם קוד שיכול לגרום לכל חישוב / שינוי / תמחיר / שכפול / דיאלוגים עם המשתמש וכ'ו.
כל הזמנה יכולה להציג תהליך פרטי לביצוע שלה ("שרשרת אישורים") וככלל המודולים משולבים זה בזה ולכן קראנו לה R.A.P במקום ראשי התיבות המקובלים: E.R.P ו- C.R.M

Relationship → Accounting → Production
ככה עושים היום עסקים


הייפר מטפלת בריבוי שפות, אזורי זמן, ריבוי מטבעות ומע"מ דיפרנציאלי - בלי מאמץ

כותרת קצת "מפוצצת" אבל אמיתית לגמרי. בכל מסמך וטבלת פירוט תמצאו שדות שתפקידם לענות ולגשר על שלושת הצרכים הללו.

ריבוי שפות

לכל מסמך / פעולה יש שדה שפה נפרד עבורו.
לדוגמה: לקוח יכול להיכנס לאתר ולבצע סליקה ו/או רכישה בממשק בצרפתית ולקבל את החשבונית / קבלה בצרפתית (בהייפר ה-PDF ישמר בצרפתית).
אח"כ במחסן הלוגיסטי בישראל הניהול כולו בעברית ותעודת המשלוח (יצוא/בינ"ל) תצא באנגלית. והכל קורה מעצמו בלי מאמץ...
רשות המסים תוכל לקבל העתקים מלאים של המסמכים בעברית (כולל יחידות מידה) למעט תוכן מילולי שהוזן ידנית.

אזורי זמן

כפי שמתואר ביסודות המערכת, ניתן להגדיר אזור זמן לכל סניף (אתר פיזי / אינטרנטי). בטבלאות השונות שדות הזמנים יהיו לפי אזור הזמן של המשתמש (סניף).
לצידם תמצאו שדות זמן UTC (שם השדה זהה בתוספת UTC) שמכילים את זמן הפעולה בשעון אוניברסלי (Universal Time Coordinated) ובכך ניתן למיין ע"פ סדר כרונולוגי או לבנות דוחות עם המרת זמנים לאזור זמן מבוקש.

ריבוי מטבעות

בטבלאות של הייפר תמצאו תיעוד של סכום ומטבע הפעולה/תמחיר ← אח"כ שער המרה (רציף ויציג) ← אח"כ שדה סכום במטבע ניהול ספרים ← אח"כ שער המרה למטבע הרוכש (לקוח) ← ולסיום סכום במטבע הרוכש.
 • מטבע ניהול ספרים: מוגדר ביסודות המערכת (בהתאמה למדינה בה הארגון רשום), זהו המטבע שאליו חייבים לשערך כל פעולה ובו מתבצעים הדיווחים לרשויות.
  בזמן האתחול, הייפר משלבת את המטבע בשמות השדות בכל הטבלאות.
  לדוגמה: בישראל תראו שדות כגון 'סה"כ תקבולים ILS' וגם 'סה"כ כולל מע"מ ILS', מכיוון ש- ILS הוא מטבע ניהול ספרים (מתנצלים שלא כתוב ש"ח או הסימן ₪).
 • מטבע הרוכש (הלקוח): לקוחות מארצות אחרות צריכים לקבל את מסמכי המכירות במטבע ניהול הספרים או מטבע ביצוע הרכש - שלהם.
  מקרה נוסף הוא חברה מקומית (באותה ארץ כמוכם) - אבל (הלקוח) בשליטה של חברה זרה ולכן המדידה או האישורים הם במטבע חוץ.
  לכן ברשומת הלקוח וגם בכל מסמכי המכירות קיים השדה "מטבע הרוכש" ובשילוב עם השדה 'מסמך בינ"ל' נקבע פורמט ההדפסה של המסמך.
 • שערי המרה: בכל שורה בחשבונית / תעודת משלוח / הזמנה נמצאים סכום ומטבע התמחיר (וכמות והנחה שאינם רלוונטיים להסבר).
  בשלב הראשון הייפר תכפיל אותם בשדה "שער המרה" ותגיע ל- "סהכ במטבע ניהול ספרים" (לדוגמה: פריט 100 USD שער המרה 3.3 היינו 330 ש"ח).
  בשלב השני הייפר תכפיל את ערך השדה "סהכ במטבע ניהול ספרים" בשער המרה ל- "מטבע הרוכש" ותגיע לשווי "סהכ במטבע הרוכש" (המשך הדוגמה: 330 כפול 0.25 היינו 82.5 EUR).
  כמובן שאם המטבעות זהים, אזי שער ההמרה יהיה 1. שער המרה אינו יכול להיות אפס, אלא רק ברשומה ריקה.

מס ערך מוסף (מע"מ / VAT / GST) דיפרנציאלי ותמיכה בהאמנות מיסוי

כל פריט בהייפר יכול להיות מקושר לקבוצה המכתיבה רמת מיסוי שונה (למשל מזון באירופה).
פתרון נוסף הוא האפשרות לכפות סיווג אחר על המסמך כולו, לצורך עמידה בהאמנת מס בין שתי מדינות / טריטוריות.

המכנה המשותף של מסמכי המכירה - כותרות המסמכים

בכדי להבין איך הכל מתחבר, נסקור את רשימת השדות המשותפים לכל כותרות מסמכי המכירה בהייפר (הזמנות, חשבוניות, תעודות, קבלות והחזרים).
עמודי ההדרכה של המסמכים הנ"ל מקושרים בחזרה לפרק הזה.
שם השדה תיאור
סניף כל מסמך משויך לסניף על פי המשתמש היוצר או על פי רשומת הלקוח. ע"פ הגדרה ביסודות המערכת.
קוד קופה / תחנה / כספת לכל תחנה פיזית יש להגדיר מספר שלם חד ערכי, בכדי לזהות מהיכן בוצע המסמך ובעיקר בכדי "לספור קופה".
בכדי לחסוך עבודה מיותרת, אפשר לתת לכל העמדות המשרדיות (באותו הסניף) מספר זהה ובתנאי שאינן מקבלות כסף מזומן. (כי אפשר לאסוף שיקים באותו המשרד/אתר/סניף).
עבור כל אתר אינטרנט, מומלץ להקצות מספר קופה חד ערכי נפרד (כי גם קבלות על סליקה נדרשות למספר קופה).
סוכן מכירות ניתן לבחור סוכן עליו האחריות למכירה / החזרה...
הזדמנות מכירה קישור לרשומה אשר מכילה בתוכה את כל המידע השיווקי לרבות נתונים טכניים של הפרסום: ספק (Affiliate), ערוץ, קמפיין.
אין חובה לקשר, אבל עבודה מסודרת מייצרת דוחות איכותיים יותר.
שם הלקוח שם הלקוח / הספק עבורו נוצר הטופס (מאחורי הקלעים יש גם שדה קישור למספר ישות).
* השדה ניתן לעריכה בכפוף לכללים שיוסברו בהמשך.
איש קשר מתוך עץ אנשי הקשר של הלקוח/ספק - האדם אשר ביצע את הפעולה או שאליו ממוען המסמך.
כתובת לשדה הזה תועתק הכתובת מהרשומה הראשית, אלא אם בשדה הקודם נבחר איש קשר שהוא בעצם סניף / אתר פיזי (ראו שדה "מין" באנשי קשר) ואז תועתק הכתובת מרשומת איש הקשר.
* השדה ניתן לעריכה בכפוף לכללים שיוסברו בהמשך.
טלפון
דואר אלקטרוני
בדיוק כמו בשדה כתובת, יועתקו הפרטים מהרשומה הראשית או מרשומת איש הקשר (אם הוא סניף / אתר פיזי).
* השדות ניתנים לעריכה בכפוף לכללים שיוסברו בהמשך.
ת.ז. / ח.פ. מתוך 4 שדות של מסמך הזיהוי, מועתק למסמך המכירה רק שדה אחד מהרשומה הראשית של הלקוח/ספק (אין העתקה מאיש קשר).
* שימו לב שעל פי החוקים בארץ בה אתם רשומים, בד"כ נהוג שמעל סכום מסוים, חובה לזהות את הלקוח (הגדרה בהייפר ביסודות המערכת בשדה "דרוש ת.ז. / ע.מ. בעסקאות מעל #").
* השדה ניתן לעריכה בכפוף לכללים שיוסברו בהמשך.
שפת המסמך שפת המסמך נקבעת בדרך כלל "על פי המשתמש המחובר", אלא אם ברשומת הלקוח / ספק נבחרה שפה ספציפית.
מסמך בינ"ל כאשר הלקוח / ספק רשום בארץ שונה מהארץ בה הארגון שלך רשום לניהול ספרים = זהו מסמך בינ"ל.
הייפר מכילה לוגיקה פנימית בכל הקשור ליצוא / מיסים והיא מופעלת רק כאשר השדה הזה חיובי.
מכיוון שהתחום מורכב, החלטנו שלא לקבוע את הערך "סתם" על פי השוואת ארצות אלא יישמנו שדה "הפק מסמך בינל כברירת מחדל" ברשומות הלקוח והספק.
מועד הפקת מקור השדה אפשרי לעריכה בחלק מהמסמכים, מפורט בהדרכה אודות כל מסמך.
הופק על ידי שדה לקריאה בלבד, שם המשתמש אשר הפיק את המסמך (אם מדובר ביישום הייפר) או שם המשתמש של אתר אינטרנט או אוטומציה אחרת אשר דרכה הופק המסמך.
מסמך ממוחשב חשוב להבין את ערכי השדה גם בהקשר של לאחר הפקת מקור וגם בזמן יצירה (עריכה) של מסמך.
 • לא: מסמך מקור נשלח למדפסת (או מיועד להדפסה).
 • הופק ונשלח: המסמך נשלח ללקוח / לספק בדואר אלקטרוני המכיל קובץ PDF חתום דיגיטלית.
  על פי חוק שמירת מסמכים, הייפר שומרת כל מסמך ממוחשב בלשונית "מסמכים דיגיטליים" בתיק הלקוח / הספק.
 • ממתין בתור להפקה: המסמך ממתין בתור לשרת הייפר, אשר אמור להפיק ולשלוח אותו.
 • הפקה פנימית (ללא הדפסה): הסטטוס הזה קיים רק בטפסי קבלה והחזר (שהם גם הפקדה ומשיכה במקרה של ארגונים פיננסיים).
  הייפר מאפשרת יצירת מסמכי הפקדה ומשיכה מתוך המודולים האחרים שלה (למשל ניהול הלוואות) - אך מבלי לשלוח את המסמך למדפסת או ללקוח.
  הסיבה לכך היא שהפרטים המלאים אודות הנכסים הפיננסיים המועברים בין הצדדים - מתועדים רק בטבלאות של קבלות / החזרים!
  אם המשתמש רוצה להפיק עותק של המסמך "בעתיד", הוא יכול להפיקו כמסמך ממוחשב בלבד (ואז הסטטוס ישתנה ל- "הופק ונשלח").
הערות מזכר (מעבד תמלילים) המאפשר לכם להכניס תוכן כגון תנאים משפטיים, פרטי חשבון בנק ועוד. מזכר ההערות מודפס ללקוח כולל צבעים וסימנים גרפיים.
בהתחלת מסמך חדש או לאחר שינוי אחד מהשדות: שפה / מסמך בינ"ל / סניף - מתבצעת העתקה (דריסה) מאת הטבלה "הגדרת הערות ברירת מחדל למסמכים" (יסודות המערכת).
אז בכדי למנוע מפח נפש.... קודם הקפידו על שלושת השדות הנ"ל ורק אח"כ בצעו עריכה ידנית.
הערות פנימיות טקסט חופשי שלכם, לא מודפס ולא מועתק לשום מקום. נשאר רק ברשומה של המסמך ונגיש דרך מערכת הדוחות.
מנהל פעיל נקבע על פי הסניף אליו משויך המשתמש אשר הפעיל את התוכנה והפיק את המסמך. בלי קשר לבחירת הסניף במסמך!
מספר מסמך קודם
שם תוכנה קודמת
השדות שימושיים רק בהגירה להייפר מתוכנה קודמת. באחריות חברת האינטגרציה לדאוג למלא את השדות הללו. יישום הייפר אינו נוגע בהם.

מתי ניתן לערוך את פרטי הלקוח מתוך מסמך מכירה

אחת האפשרויות הנחמדות בהייפר (הוכיחה את עצמה לאורך השנים) היא האפשרות לערוך את פרטי הלקוח בכותרת מסמך מכירות - בלי קשר לפרטים ברשומת הלקוח/ספק.
הסיבות לכך מגוונות אבל העולם הופך יותר רגולטורי (מפוקח) ולכן עלינו לצמצם את האפשרות הזאת.
 • כל השדות פתוחים לעריכה בזמן שרשומת הלקוח / הספק אינה מכילה מספר זהות [ID Number] של אדם או ישות משפטית.
  דוגמה טובה היא חשבונות לקוחות מזדמנים כגון: "לקוחות שונים" / "לקוחות פרטיים סניף פתח תקווה", בוודאי כאשר משתמשים במודול POS.
 • כאשר מוזן מספר זהות ברשומת הלקוח / הספק, ברירת המחדל היא לנעול את השדות הבאים לעריכה: "שם הלקוח", "כתובת", "טלפון", "דואר אלקטרוני" וכמובן את "תז / חפ".
  אם ברצונך לעקוף את ההגבלה, הכנס לעמוד "הגדרות בסיס של הייפר" והגדר כן (V) בשדה "אפשר שינוי פרטי לקוח/ספק מזוהה, בכותרת מסמך מכירות".
 • במקרה והארגון מבקש להקצין את החסימה ולאפשר הזנת פרטים רק ברשומת הלקוח / הספק, מנהל המערכת יכול לחסום את השדות הללו לעריכה באופן גורף (דרך הרשאות הטבלה בכל מסמך בנפרד).
  החסימה הזאת יכולה להיות מיושמת למשל רק בחשבוניות, כאשר המנגנון המתואר לעיל עדיין פעיל בשאר המסמכים.

כמה ימי אשראי הלקוח מקבל ממועד האספקה / הייצור

השדות הבאים מייצגים הצהרה מול הלקוח, כמה ימי אשראי הוא מקבל (אם בכלל) וקובע את מדיניות הגביה (משפיע רק על דוח הגביה), במסמכים: הזמנה, חשבונית עסקה, תעודת משלוח וחשבונית מס.
שם השדה תיאור
תנאי תשלום להלן רשימת הערכים האפשריים לבחירה (אחד מתוך):
 • מזומן: על הלקוח לשלם באופן מיידי.
 • אשראי מיום המסמך: מאפשר להזין [חודשי אשראי] + [ימי אשראי] מתאריך החשבונית, או מוקדם יותר (לפי תאריך ייצור / אספקה ממודול המעקב).
 • אשראי שוטף פלוס: מאפשר להזין [חודשי אשראי] + [ימי אשראי] מיום האחרון בחודש בו הופקדה החשבונית.
  אם החשבונית מכילה שורות בעלות תאריך ייצור / אספקה ממודול המעקב, אזי החודש המוקדם מכולם יהווה את הבסיס לחישוב האשראי.
 • תשלומים חודשיים: מאפשר להזין [חודשי אשראי] לפריסה של תשלומים חודשיים שווים, החל מתאריך החשבונית, או מוקדם יותר (לפי תאריך ייצור / אספקה ממודול המעקב).
 • קונסיגנציה: מאפשר להזין [חודשי אשראי] + [ימי אשראי] בדיוק כמו "אשראי מיום המסמך" לעיל. ההבדל הוא רק בטופס המופק ללקוח ובדוחות הפנימיים של הייפר.
 • ללא: החשבונית הזאת אינה מציגה ללקוח מועד לתשלום ונספרת בנפרד בדוח הגביה. מבחינת "תאריך התזרים" בפקודת היומן ההתנהגות זהה ל- "מזומן".
חודשי אשראי
ימי אשראי
שדות מסוג מספר שלם, נפתחים לעריכה לפי השדה "תנאי תשלום".
תאריך גמר פרעון שדה מחושב לקריאה בלבד, ע"פ הערכים משלושת השדות הקודמים, מכיל את התאריך האחרון לגביה של החשבונית מאת הלקוח.

המכנה המשותף של טבלאות הפריטים

כפי שמתואר בסכמה בראש העמוד, להייפר מספר מסמכי מכירה וניתן לעבוד במערכת במספר תרשימי זרימה בו זמנית.
למסמכים: הזמנות, חשבונית עסקה, תעודת משלוח, תעודת החזרה, חשבונית מס וחשבונית מס זיכוי, יש שדות יעודיים המקשרים ביניהם למניעת כפילויות ומעקב אחרי ניהול התהליך...
אבל לכולם יש מכנה משותף בתיאור המוצר / השירות, מחיר, כמות, משקל ואחריות. השדות הללו מטופלים דרך קוד אחד משותף למען אחידות ויעילות.
כעת נסקור את השדות המשותפים מטבלאות הפריטים, עמודי ההדרכה של המסמכים הנ"ל מקושרים בחזרה לפרק הזה.

שם השדה תיאור
מק"ט קישור לרשומת מוצר וכך גם למחירון. אם השדה הזה ריק אז השורה היא ידנית לגמרי.
תיאור טקסט חופשי ניתן לעריכה תמיד. גם על גבי מוצר שנבחר מהקטלוג.
בכדי להוסיף טקסט חופשי באמצע מסמך, ניתן להזין כמה שורות טקסט "פריט" שצריך, בלי מקט וכמות אפס. בהדפסה / PDF הייפר תחבר אותן גראפית לכדי בלוק אחד.
להייפר מנוע HTML פנימי ולכן התיאור יכול לכלול הדגשות (B,I,U,S), צבעים (גופן/רקע) ותמונות (icons).

הכמות הנמכרת והמחירון ליחידת מידה אחת:

כמות השדה הזה הוא המכפיל של השורה. זאת הכמות לצורך תמחיר ורישום מלאי (מספר ממשי או שלם).
נושא מארזים / קרטונים מתואר בהמשך במספר שדות יעודיים, כולל הגבלת מכירה לפי מארזים שלמים.
יחידת מידה מתאר את הכמות מהשדה הקודם.
בהקמת מסד נתונים, מנהל המערכת צריך למלא רשימה של יחידות מידה למכירה / רכש / ייצור ובשפות הפעילות.
לצורך הלמידה נעסוק כאן ביחידות פשוטות כגון: שעה, ליטר, מטר, קילוגרם, יחידה, קריאת שירות.
ואז בשמות מארזים כגון: קרטון, מיכל, בקבוק, גליל, קופסא.
מחיר חייב במע"מ אם הקלדת מחיר ידנית כאן או שהמחירון מוגדר כ-"פלוס מעמ", אז זהו מחיר המוצר (לפני הנחה).
במקרה הזה "המחיר לצרכן" (בשדה הבא) יחושב על פי הנוסחא: [מחיר חייב במע"מ] * ([שיעור המע"מ במסמך/בשורה] + 1)
מחיר לצרכן כולל מע"מ אם הקלדת מחיר ידנית כאן או שהמחירון מוגדר כ-"כולל מעמ", אז זהו מחיר המוצר באופן סופי (לפני הנחה כמובן).
במקרה הזה "מחיר חייב במעמ" (בשדה הקודם) יחושב על פי הנוסחא: [מחיר לצרכן כולל מע"מ] / ([שיעור המע"מ במסמך/בשורה] + 1)
מטבע המכירה מחיר מוצר חייב להיות נקוב במטבע כלשהו... ברירת המחדל היא מטבע ניהול ספרים, להלן "מטבע מקומי".
שער המרה אם ב-"מטבע המכירה" מוזן מטבע חוץ, אזי כאן יופיע השער היציג הידוע האחרון או היסטורי על פי תאריך הפקת המסמך ("תאריך אסמכתא").
אחרת יופיע 1. שער ההמרה מייצג מכפלה של "מטבע המכירה" בכדי להגיע ל- "מטבע מקומי".
כך שאם מטבע החוץ חזק מהמטבע המקומי, שער ההמרה יהיה גדול מ-1 ואם הוא חלש ממנו, אז שער ההמרה יהיה קטן מ-1.

תמחיר השורה לאחר הכפלת הכמות במחיר ליחידה:

אחוז הנחה שדה להזנה ידנית אם המכירה התחילה במסמך הזה, אחרת הוא מועתק מה-"מסמך שהתחיל". טווח ערכים 0 עד 100.
סה"כ חייבים במע"מ ערך השדה במטבע ניהול ספרים = [מחיר חייב במע"מ] * [כמות] * ([אחוז הנחה] - 1)
סה"כ מע"מ ערך השדה במטבע ניהול ספרים = [סה"כ כולל מע"מ] - [סה"כ חייבים במע"מ]
כאן נכנס אלגוריתם עיגול עגורות בכל שורה! המטרה היא שבר עשרוני עד לספרה ה-2 בכל מספר ושסכימת המספרים בשורה תהיה מדוייקת.
סה"כ כולל מע"מ ערך השדה במטבע ניהול ספרים = [מחיר לצרכן כולל מע"מ] * [כמות] * ([אחוז הנחה] - 1)
סה"כ כולל מע"מ במטבע הלקוח אם הלקוח הינו מחוץ לארץ או ביקש שערוך למטבע נוסף, כאן יופיע השווי של השדה הקודם [סה"כ כולל מע"מ] כפול שער המרה מכותרת המסמך.

מע"מ משתנה (דיפרנציאלי):

חלק מהמדינות מנהיגות מדרגות מס ערך מוסף לפי קטגוריות של מוצרים ושירותים. לעיתים רחוקות שיעור המס אף תלוי בסכום החיוב.
סיווג מע"מ השדה מכיל קוד טקסט עד 3 תווים לתיאור סיווג מע"מ השונה מהשיעור המקובל במדינה בה העוסק רשום ("ניהול ספרים").
בהייפר אנו משתדלים ליישם קוד מדינה ISO בשני תווים + קבוצת מס (בד"כ ספרה אחת). מטמיע המערכת שולט לחלוטין ברשימת הקודים דרך טבלת המע"מ בהגדרות.
המחרוזת -0- מציינת פטור ממע"מ.
ערך ריק בשדה הזה הוא ברירת המחדל ומייצג מוצר/שירות בעל שיעור מס מהמדרגה הנפוצה ביותר במדינה.
השדה ניתן לעריכה בשורות בהן מוזן חיוב ידני (ללא מק"ט) וכאשר מוגדר בהייפר יותר מסיווג מע"מ אחד.
% מע"מ שדה לקריאה בלבד, אם השדה הקודם הינו ריק אזי כאן יופיע שיעור המע"מ מכותרת המסמך.
במידה ויש סיווג מע"מ בשורה, הייפר תעתיק את אחוז המס לשדה הזה, על פי תאריך הפקת המסמך ("תאריך אסמכתא").

ספירת מארזים ו/או משקל:

יחס המרה למארז שדה מספר ממשי, מועתק מקטלוג המוצרים או מוזן ידנית (בשורה ללא מקט).
כמות מארזים שדה מספר ממשי, ניתן לעריכה בתנאי שיש ערך בשדה הקודם.
 • כאשר המשתמש עורך את השדה "כמות" (בשורה הזאת), ערך השדה הזה יחושב = [כמות] / [יחס המרה למארז]. כמות המארזים אינה מעוגלת.
 • כאשר המשתמש עורך את השדה הזה (בשורה הזאת), ערך השדה "כמות" יחושב = [כמות מארזים] * [יחס המרה למארז].
 • מוצר שמגיע מהקטלוג מכיל הגדרה איך להזין את הכמות שלו.
  הוא יכול להגביל את העריכה בשורה לכמות מארזים בלבד (מספר שלם של מארזים) והוא יכול להגדיר שכמות היחידות תהיה מספר שלם.
מארז מתאר את כמות המארזים מהשדה הקודם, הבחירה היא מאותה רשימה כמו בשדה [יחידת מידה] רק הפעם נבחר יחידת מידה המתארת את המארז לדוגמה "קרטון".
בהקמת מסד נתונים, מנהל המערכת צריך למלא רשימה של יחידות מידה למכירה / רכש / ייצור ובשפות הפעילות.
משקל יחידה ק"ג שדה מספר ממשי, מועתק מקטלוג המוצרים או מוזן ידנית (בשורה ללא מקט). מייצג משקל ליחידה אחת מהשדה [כמות].
משקל מארז ק"ג משקל מצרפי לשורה = [השדה הקודם] * [כמות].

שדות מידע נוספים:

חודשי אחריות השדה עצמו הוא מספר ממשי, למרות שבד"כ מדובר בחודשים שלמים (מודפס ללא נקודה עשרונית).
הזמנת רכש שדה טקסט המאפשר הקלדה של מספר הזמנת הרכש של הלקוח.
שים לב: השדה נמצא בטבלת השורות ובד"כ תצטרך מספר הזמנה אחד על ריבוי שורות.
שיטת העבודה הנכונה והחסכונית היא קודם להזין את כל המוצרים ובסוף להשתמש בכלי ההחלפה (Ctrl + R) בטבלה לצורך יישום מספר הזמנת רכש בפעולה אחת.