תקבול במזומן

בחלון פרטי התקבול, ניתן לעדכן את הסכום שהתקבל במזומן. אופן רישום התקבולים הינו בהתאם להגדרה ביסודות המערכת.

תקבול במזומן

ניתן לעדכן את כמות השטרות / המטבעות שהתקבלה והסכום יחושב אוטומטית בשדה "סכום" בחלון זה. כמו כן, ניתן לרשום את סכום התקבול ישירות בשדה סכום. בתחתית החלון מופיעה יתרת חשבון / סכום התקבול של הלקוח באופן הבא:

  • בעמוד חשבונית מס, כאשר לקוח משלם עכשיו, יתרה זו מציגה את סך החוב של הלקוח עבור כל הפריטים בטבלת פריטי החשבונית. יתרת החוב מתעדכנת מיידית בהתאם לעדכון התקבולים בעמוד זה.
  • בעמוד קבלה, כאשר עודכן ערך בשדה "סכום יעד לגבייה בש"ח", יתרה זו מציגה את סך החוב של הלקוח בהתאם לערך זה. יתרת החוב מתעדכנת מיידית בהתאם לעדכון התקבולים בעמוד זה.
  • בעמוד קבלה, כאשר לא עודכן ערך בשדה "סכום יעד לגבייה בש"ח", יופיע בתחתית החלון "סכום התקבול בש"ח", המציג את סך התקבולים שמעודכנים בעמוד זה.
  • בעמוד החזר כספי, יופיע בתחתית המסך שדה "סה"כ החזרים בש"ח", המציג את סך ההחזרים שעודכנו בחלון זה.

כאשר הוגדרה אפשרות לעדכון התקבול הן ברישום כמות שטרות/מטבעות והן ברישום סכום סופי, יש לעדכן באמצעות אחת מהאפשרויות. מרגע עדכון כמות שטרות / מטבעות בטבלה, שדה "סכום" יהפוך ללא זמין לעריכה.
מנהל מערכת

תשלום במזומן

ניתן להגדיר את אופן עדכון קבלת התשלום במזומן, בענף Bookkeeping, בשדה "ממשק מזומן בקבלות והחזרים". רישום כמות השטרות/מטבעות מכל סוג שהתקבלו, רישום סכום סופי מלא שהתקבל או שתי האפשרויות גם יחד.