סידור ועריכת לחצנים בממשק

הייפר מאפשרת למנהל המערכת לשנות את הרשאות הגישה, המיקום, ושם הלחצנים בממשק המשתמש.
מטרת החלון היא לאפשר למנהלי המערכת לשנות את אופן תצוגת ממשק התוכנה כך שתתאים עד כמה שניתן לצרכי הארגון/עסק.הוראות הפעלה

סידור והגדרת הלחצנים מתבצע פר אזור!
על מנת להציג את חלון הגדרת הלחצנים, יש לגשת אל החלון הרלוונטי בתוכנה וללחוץ לחיצת עכבר ימנית על אחד הלחצנים באזור המתבקש לטיפול.
להלן מספר נקודות שחשוב לדעת טרם ביצוע השינויים:
 • חלון ההגדרות מוצג אך ורק בשפה האנגלית ולמשתמשים בעלי הרשאת "מנהלי מערכת"
 • שינויים ויזואליים שיבוצעו בחלון זה ישתקפו לכלל משתמשי המערכת
 • לאחר ביצוע שינוי, יש להודיע למשתמשים הרלוונטיים לטעון מחדש את הגדרות המערכת, או להיכנס מחדש לתוכנה

עריכת סדר הלחצנים בממשק

חלון העריכה מציג טבלה המייצגת את פריסת הלחצנים במסך התוכנה, כאשר כל שורה בטבלה הינה לחצן בתוכנה.
סדר הופעת הלחצנים בממשק המשתמש יהיה ע"פ סדר שמות הלחצנים מלמעלה למטה בטבלת ההגדרות.
באפשרותך לסמן שורה (לחצן) בטבלה בקליק עכבר ולהזיזה למיקום הרצוי באמצעות לחצן עכבר ימני או באמצעות צמדי המקשים:
CTRL+↑ או CTRL+↓


הסתרת לחצנים

מנהל מערכת המבקש להציג אך ורק את הלחצנים הרלוונטיים לפעילות הארגון שלו, רשאי להחביא לחצנים שאינם מתוכננים להיות בשימוש.
הסתרת לחצנים יתבצע ע"י שיוכן לקבוצת הרשאה ייעודית, אשר אינה מיועדת לשימוש ואינה משויכת למשתמשים.
לדוגמה: נייצר קבוצת הרשאה בשם "תוכן חבוי" ואליה נשייך את הלחצנים ו/או הלשוניות המיותרות.

שינוי שם לחצן / תרגום לחצן

שינוי שם לחצן רלוונטי במיוחד כאשר משתמשים בלחצן ייעודי בעמודי התוכנה המציגים טבלאות ספייר, או במקרים שבו מעוניינים להוסיף תרגום נוסף ללחצן במערכת.
שכן אז באפשרות מנהל המערכת לקבע את שם הלחצן בהתאם למשימה אותה הוא משרת.
הייפר מאפשרת לקבוע שם אחד עבור השפה המקומית ולתרגמו לעוד 3 שפות שונות בנוסף.
על מנת לקבוע שם ללחצן, יש להזין את השם הרצוי לשדה "New Caption" בטבלת ההגדרות.

להלן הנחיות השימוש בשדות השמות בחלון ההגדרות:
שדה הסבר
New Caption הגדרת שם ויזואלי ללחצן עבור "השפה המקומית".
במקרה שבו הייפר מוגדרת לפעול בשפה יחידה (אנגלית/עברית) קביעת השם בשדה זה מספיקה ולא נדרש למלא שדות נוספים.
2nd + 3rd + 4th Lang קביעת השפה לתרגום שם הלחצן.
נדרש למילוי רק כאשר רוצים לקבוע שם ויזואלי אחר עבור שפה שאינה השפה הראשית (להייפר המופעלת בסניף המתנהל בשפה אחרת).
2nd + 3rd + 4th Lang Caption שם ויזואלי ללחצן בשפה שנבחרה.
ערך זה יוצג למשתמשים שהוגדר להם לפעול באותה השפה.

דוגמה ליישום:
נניח שהגדרת השפה הראשית של הייפר היא עברית, אבל לארגון יש סניף נוסף הפועל באירופה.
במקרה כזה כאשר משנים שם של לחצן או לשונית, השינוי בשדה "New Caption" יהיה עבור המשתמשים שלהם הוגדר ממשק משתמש בעברית, ובנוסף
ניתן להגדיר את "2nd Lang" = "English", ולהזין בשדה "2nd Lang Caption" את התרגום לאנגלית עבור המשתמשים להם הוגדר ממשק עבודה באנגלית.
הרשאות גישה ללחצן

ככלל ממשק הייפר מגיע פתוח ונגיש למשתמשים, ומנהל המערכת מתבקש לחסום גישה באופן יזום ללחצנים בהתאם לדרישות העבודה בארגון.

בדומה לקביעת הרשאת הגישה ללשוניות גם כאן באפשרות מנהל המערכת לקבוע בפני אילו קבוצות ו/או משתמשים יוצג הלחצן הרלוונטי
ומשתמש שאין לו גישה ללחצן לא רואה אותו כלל. משמע, חסימת גישה ללחצן מתאפשרת רק על ידי הסתרתו - אין להייפר לחצנים מנוטרלים (אפורים)!

על מנת לקבוע הרשאת גישה או חסימה ללחצן יש לבצע את הבאים:
 1. לחץ בשורת הלחצן הרלוונטי לחץ על אחד השדות: "Enabled to Users" או "Enabled to Groups"
 2. בראש חלון ההרשאות קבע את סוג ההרשאה ("Allowed" / "Blocked")
 3. הזן לחלון ההרשאות את המשתמשים ו/או הקבוצות המותרות גישה לאותו הלחצן.
  יובהר כי יש להקים את קבוצות ההרשאה והמשתמשים טרם קביעת ההרשאות
  שכן חלון הבחירה נשען על שמות קבוצות ומשתמשים שהוגדרו מבעוד מועד בהייפר.
 4. שמור את השינויים