סידור מיקומי השדות במסך

תוכנת הייפר מאפשרת למנהל המערכת לקבוע את התצורה בה יוצגו שדות הנתונים במסכיה השונים.
קביעת תצורת השדות בעמודי התוכנה
על מנת להיכנס לחלון עריכת פריסת השדות במסך, יש ללחוץ לחיצת עכבר ימנית על אזור השדות הרצוי ולבחור באופציה "עצב את מיקומי השדות במסך".
לתשומת ליבך, רק למשתמשים בעלי הרשאה של מנהלי מערכת מופיעה אפשרות זו.


הוראות הפעלה

חלון העריכה מציג טבלה המייצגת את הפריסה של השדות במסך התוכנה. לכן כל שעליך לעשות הוא לבחור את שם השדה הנדרש בתא הנדרש.
להלן הסבר אודות הלחצנים המופיעים בחלון העיצוב ומשמעותם.
Align to Column 0 מצמצם אזורים ריקים באותה השורה ומבצע יישור של כל השדות (על ידי "דחיפתם") לכיוון טור 0.
Push Columns by Cursor מאפשר לחשוף שדות (באותו האזור של הממשק) במידה וכבר חשופים במקום אחר. עריכת ערך השדה תהה זמינה עבור כל ההופעות של השדה.
Allow all fields מאפשר לחשוף שדות (באותו האזור של הממשק) במידה וכבר חשופים במקום אחר. עריכת ערך השדה תהה זמינה עבור כל ההופעות של השדה.
Cancel ביטול הפעולות שנעשו ללא שמירה.
Save Settings שמירת ההגדרות והשינויים שבוצעו.


הצבת שדה חדש בממשק

 • לחצץ לחיצת עכבר כפולה על תא ריק
 • בחר את שם השדה הרצוי מתוך רשימת השדות
  במידה והשדה הרצוי לא מופיע ברשימה יתכן שהוא כבר קיים בתא אחר. במידה ולא, צא מעריכת התא ובחר באופציה "Allow all fields" וחזור על הפעולה.


הסרה / שינוי מיקום של שדה קיים

על מנת להסיר שדה מהממשק, יש לאפס את התא בו הוא נמצא (לחיצת עכבר כפולה ובחירת ערך ריק).
על מנת לשנות את מיקומו של שדה בממשק, יש לערוך ולהסיר את שם השדה הרצוי מהתא בו הוא נמצא (ע"י השמת ערך ריק), ולבחור אותו מחדש בתא הרצוי.


שינוי/הזזת מיקום של שורת שדות

על מנת להזיז שורת שדות שלמה (לא משנה אם היא ריקה), יש לסמן בלחיצת עכבר את אחד התאים באותה השורה (לא להיות במצב עריכה - רק סמן כחול)
וללחוץ על צמד המקשים SHIFT+ARROW UP או SHIFT+ARROW DOWN.

הוספה/מחיקה של שורות

הוספת שורות ריקות מתאפשרת באמצעות רצף המקשים:
* CTRL+ENTER הוספת שורה בתחתית
* SHIFT+ENTER הוספת שורה מעל מקום הסמן.
או בלחיצת עכבר ימנית על אזור השדות ובחירה באחד הערכים של הוספת שורה.

מחיקה של שורת שדות שלמה תתבצע באמצעות לחצן ה- DELETE או לחיצת עכבר ימנית על השורה המסומנת.
שים לב שאינך נמצא במצב עריכה של תא.


הוספת שורת הפרדה/כותרת

על מנת לייצר מרווח בין אזורי שדות באפשרותך להוסיף שורות הפרדה המייצרות באופן הבא:
 1. בחלון עצוב השדות סמן/בחר את השורה הנדרשת לריווח.
 2. הוסף מעל השורה שנבחרה שורה ריקה ובחר בטור "Group Title" את הערך "ReGroup + Space"
  * חזור על הפעולה כמה פעמים שנדרש עד לקבלת הרווח הרצוי.

על מנת לייצר כותרת הפרדה בין אזורי שדות באפשרותך להוסיף שורות הפרדה המייצרות ריווח ולקבוע כי אחת השורות תוצג ככותרת באופן הבא:
 1. בחלון עצוב השדות סמן/בחר את השורה הנדרשת לריווח.
 2. הוסף מעל השורה שנבחרה שורה ריקה ובחר בטור "Group Title" את הערך "ReGroup + Space"
  * חזור על הפעולה כמה פעמים שנדרש עד לקבלת הרווח הרצוי.
 3. בשורת הריווח התחתונה ביותר, ערוך את הערך בטור "Group Title" ותן שם לכותרת (עד 30 תוים) באפשרותך לתת צבע רקע וצבע הגופן לכותרת שורת הפרדה כמתואר בפרק "".