ניכוי מס במקור על רווחי הון או מכשירים פיננסיים - טופס 867

המודול מיועד לחישוב, גביה או החזר של מס מלקוחות הסוחרים בחוזים, ניירות ערך ודומיהם, על גבי פלטפורמה ממוחשבת, בהתאם לחוקי המדינה בה מתנהלים הספרים.
במדינת ישראל הייפר מפיקה גם תצהירים אישיים בסוף שנה (ידועים כטופס 867) וגם קובץ דיווחים (שנתי) לרשות המסים.
המודול מכיל כלים ליצירת פקודות יומן בגין הנ.מ.ב. ואפשרות לחייב או לזכות את חשבונות הלקוחות בפלטפורמות מסחר חיצוניות.
המדריך בשפה העברית מתמקד בעיקר בשוק הישראלי.

אופן הפעלת הדוח

בראש המסך קיימים 6 שדות הגדרה להפעלת הדוח (יוסברו מיד). לאחר המילוי לחץ על "הפעל דוח" לביצוע החישוב והצגתו על המסך.
עצם הפעלת הדוח אינה גורמת לשינוי כל שהוא במסד הנתונים, למעט שמירה של הפרמטרים איתם הפקת את הדוח בפעם האחרונה (לשימוש חוזר).
אז כעת נסביר את ההגדרות האפשריות להפעלה ואח"כ אודות לחצני הפעולה:
שדה הסבר
עבור חודש בחר את החודש שעליו יחושב הדוח.
עבור דוח שנתי, השדה הזה מצביע על שנת הדיווח (לא חשוב איזה חודש נבחר).
דוח שנתי האם להפיק דוח שנתי ?
דוח שנתי מאפשר הפקה של אישורים ללקוחות (תחליף טופס 867) וקובץ דיווח לרשות המסים.
* רק דוח חודשי מאפשר חיוב/זיכוי מס חודשי בחשבונות הלקוחות (גמר התחשבנות מתבצע בדוח חודשי על דצמבר).
מיזוג כל חשבונות המסחר לפי חוקי המס במרבית המדינות, יש לקבץ את כלל הפעילות (חשבונות) של אותה ישות משפטית (אדם / חברה) ולחשב בעבורה רווח או הפסד.
השדה הזה מאפשר לך גם "לשחק" ולצפות בחישוב עבור כל חשבון בנפרד, למרות שזה אסור מבחינת חוקי המס.
אפשרות נוספת ופחות טובה, היא לקבץ חשבונות לפי כתובת דואר אלקטרוני (בתור מזהה לקוח חד ערכי).
נדגיש שוב: בישראל יש להגדיר "על ידי מספר זהות / ח.פ.", הגדרה זו מכסה גם מספרי דרכון וכיו במידת הצורך.
עבור לקוח בודד אם ברצונך להפיק את הדוח בעבור לקוח בודד, בחר בו בשדה זה. הערך אפס בשדה מפעיל את הדוח על כלל הלקוחות שהייתה להם פעילות.
הפונקציה הזו שימושית בעיקר להפקת דוח שנתי ללקוח בודד, בד"כ לפי בקשה מיוחדת.
התראת ביטחונות מתחת לאחוז באפשרותך להפעיל את הדוח על החודש הנוכחי, בימיו האחרונים ובכך לקבל צפי על גביית המס הצפויה על ידי המודול האוטומטי.
בחיבור עם מצב החשבון, ניתן לקבוע אל מי לטלפן ולבקש הפקדה נוספת למניעת מצב של מחסור בביטחונות לאחר גביית המסים.
שים לב: ניתן לשנות את ערך השדה הזה ולקבל חיווי מידי בתוצאות הדוח, מבלי "להפעיל את הדוח" מחדש !
אפשרויות נוספות ניתן לבחור אפשרויות שונות לשיטת החישוב, חשוב לשמור על אחידות, יש לקבוע נהלים לחברה לכל שנת מס.
 • ללא החזרי מס: זוהי שיטה שאינה מקובלת בישראל.
  לקוח שהפסיד כסף לאחר שהרוויח, זכאי להחזר מס עד לגובה המס שנוכה לו באותה השנה.
  אם תבחר באפשרות הזאת, הייפר עדיין תחשב "מגן מס" אבל לא תחזיר כסף ללקוחות. מצד שני הייפר תגבה מס מתי שצריך (בעצם מבחינת ניהול החשבון רק לוקחים מהלקוח מסים אבל לא מחזירים לו).
 • התבסס על מטבע חשבון המסחר: זוהי שיטה שאינה מקובלת בישראל.
  לפי החוק, סיכום הרווח או הפסד היומי (לפי עסקאות שנסגרו ביום מסוים) משוערך לשקלים בכל יום וכך מצטבר לתוצאה חודשית.
  אם תבחר באפשרות הזאת, הייפר תבצע את כלל החישובים במטבע ניהול החשבון (ללא המרה לשקלים) - בדוח החודשי בלבד.
  בדוח שנתי הייפר תיקח את הסיכומים ותשערך אותם לשקלים באמצעות השערים היציגים ב-31 לדצמבר - כלומר כל הסכומים במסך ובטפסים יהיו כבר בשקלים.
 • ללא תצהירים דיגיטליים: באפשרותך למנוע שליחה של תצהירים חתומים דיגיטלית (בדוא"ל). אפשרות זו שימושית בשלבי לימוד התוכנה, בחינות מבקר פנים וכו'
* שינוי כל אחד מהשדות הללו, למעט השדה "התראת ביטחונות מתחת לאחוז", יגרום לאיפוס תוצאות הדוח בכדי למנוע מצג שווא.

להלן ההסבר על לחצני ההפעלה במודול:
הפעל דוח לחיצה כאן תגרום לביצוע שאילתה על טבלאות העסקאות הסגורות, הפעולות הכספיות, פקודות היומן והלקוחות.
לאחר מכן תוצאות החישוב יוצגו על המסך. לחצן זה אינו גורם לשינוי כל שהוא במסד הנתונים.
יצא נתונים יצוא הנתונים המחושבים לגיליון אלקטרוני. מאוד שימושי בביקורת רו"ח.
הדפסה הדפסת דוח מרכז. בדוח חודשי מדובר באסמכתה לתיעוד ביחד עם ספח הדיווח.
בדוח שנתי הייפר מפיקה טופס "נספח לדוח 867 המקוון" אותו מומלץ לשלוח ביחד עם קובץ הדיווח וגם לשמור בקלסר השנתי.
הדפס אישורים שנתיים לחצן זה מפיק אישור שנתי ללקוח בודד או לכלל הלקוחות, בשפה ובהתאם לחוקי המדינה בה החברה רשומה. קרא עוד בתחתית העמוד.
יצא קובץ לרשות המסים בהתאם למדינה בה מתבצע הדיווח יפתח ממשק לשמירת קובץ.
בישראל נהוג להגיש קובץ 856 בלבד ואנו שוקלים לפתח ממשק שמוסיף רשומות לקובץ 856 קיים.

אלגוריתם החישוב של המס - לפי חוקי המדינה בה החברה רשומה

 1. הדוח מופק על עסקאות (פוזיציות) שמועד סגירתן הנו בטווח התאריכים של הדוח, מיום ה-1 לינואר בשנת הדיווח ועד ליום האחרון של חודש חישוב הדוח, אם מדובר בדוח שנתי אזי עד ל-31 בדצמבר של שנת הדיווח.
  מלבד העסקאות (מהטבלה hyp_TPM Closed Positions) נלקחות גם פעולות כספיות בחשבון (מהטבלה hyp_TPM Commands) שמשמעותן היא רווח או הפסד ללקוח:
  • בונוס
  • תיקון תקלה/טעות
  • ביטחונות
  • עמלה
  • ריבית
  • דיבידנד
  • שמיטת חוב
  • גלגול חוזה
  • עמלת ניהול חשבון
 2. בכל יום בו ארע מימוש (סגירת) פוזיציה או ביצוע פעולה כספית (דיבידנד, ריבית, גלגול וכו'), מתבצעת ההכרה במס והמרת מטבע לפי שערים יציגים בלבד !
  לכל יום יש את סכום המס המצטבר שלו (חיובי לתשלום או שלילי לזיכוי) במטבע ניהול הספרים.
  אם בחרת באפשרות "התבסס על מטבע חשבון המסחר" אזי כל הסכומים בדוח יהיו במטבע ניהול החשבון (התוכנה תומכת בריבוי מטבעות בין חשבונות שונים).
 3. הייפר ערוכה לפטור חלקי/מוחלט מניכוי מס, לפי האישורים של כל לקוח, לטווח תאריכים מוגדר.
  כל ההחרגות של הלקוחות בתקופת הדיווח, מופיעות בלשונית "הגדרות מס חריגות".
  בכדי לאפשר גמישות מרבית, טבלת ההחרגות של כל חשבון משפיעה רק על החשבון עצמו - גם במקרה של איחוד לפי שדה מפתח !
  כלומר: אם ללקוח (אותו ת.ז. / ח.פ.) יש מספר חשבונות, כולם צריכים להכיל את נתוני הפטור או מיסוי השונה מברירת המחדל.
  עבור מקרים מסובכים של השקעות מתחומים שונים, הייפר אינה מאחדת את הטבלאות לפי שדה המפתח אלא מחשבת מיסוי לכל כרטיס לקוח בנפרד. כך שתיתכן ישות משפטית זהה עם מיסוי שונה.
 4. העמודה "מס על פי חוק" מציגה את הסכום אותו יש לגבות מהלקוח בעבור המס (סכום חיובי = גביה) או הסכום לזיכוי (סכום שלילי), חישוב הנ.מ.ב הנו תמיד שנתי מצטבר מתחילת השנה.
  סכום אפס = אין לגבות או לזכות את הלקוח בעבור מס.
 5. רמות המיסוי (ברירת המחדל), לוגיקת חישוב המס ופורמטי ההדפסה של האישורים ללקוחות, מובנים בקוד של הייפר, לפי המדינה בה החברה רשומה.
  במידה וקיבלת הודעה שהייפר אינה תומכת במדינה בה חברתך פעילה, פנה לתמיכה של הייפר.
 6. יוצא מן הכלל הוא הטיפול במערכות שמבצעות שערוך יומי לכלל הפוזיציות מידי יום, מערכות אלו מסומנות בהייפר (בטבלת העסקאות) באמצעות ערך השדה:
  'Platform Type' = 'M2M'
  .
  עבור העסקאות הללו, מודול הנ.מ.ב. לוקח רק את הרווח/הפסד נטו מכל עסקה ולא מתחשב בשדה Swap/Cost, מכיוון שכל הריביות והעמלות כבר נמצאות בטבלת הפעולות הכספיות בחשבון.

פלט הדוח - הלשונית "ניכוי מס"

כאשר מסכמים את כלל חשבונות הלקוח לפי מספר זהות / דוא"ל, בטבלת התוצאה יופיע החשבון בעל ה-equity הגבוה ביותר, ביחד עם פירוט שאר החשבונות באותה הרשומה.
אם בחרת באפשרות "התבסס על מטבע חשבון המסחר" וללקוח ישנם חשבונות המנוהלים במטבעות שונים, אזי הייפר תציג שורה נפרדת לכל מטבע !
שדה הסבר
מספר לקוח
שם הלקוח
מספר זהות / ח.פ
תיבת דואר אלקטרוני
שדות מרשומת הלקוח.
במידה וללקוח יש מספר חשבונות מסחר, הייפר תבחר להציג כאן את החשבון בעל ה-Equity הגבוה ביותר.
מטבע החשבון המטבע בו פלטפורמת המסחר מנהלת את החשבון של הלקוח (המטבע בו מוחזק הכסף ומולו מחשבונים P/L).
יתכן מצב שחשבונות הלקוח מנוהלים במספר מטבעות שונים, אך מכיוון שכל הסכומים משוערכים למטבע ניהול הספרים - אין כאן שום בעיה והייפר תציג את המטבע של החשבון בעל ה-equity הגבוה ביותר.
אולם אם בחרת באפשרות "התבסס על מטבע חשבון המסחר" אזי הייפר תחשב רשומה (שורה) נפרדת לכל מטבע בטבלה זו.
% שיעור מס שיעור ניכוי המס באחוזים ללקוח. במקרה וקיימות רמות שונות של מיסוי, כאן יופיע הערך הגבוה ביותר ושאר הערכים יופיעו בשדה "שיעורי מס נוספים" (מחרוזת).
רווחים בחודש האחרון (ILS) סה"כ רווחים במטבע ניהול הספרים או חשבון המסחר (תלוי בהגדרה ראשית).
במידה ומדובר בדוח שנתי אזי יופיע כאן סיכום כל השנה, אחרת יופיע סיכום החודש שאותו ביקשת לחשב.
הפסדים בחודש האחרון (ILS) סה"כ הפסדים במטבע ניהול הספרים או חשבון המסחר (תלוי בהגדרה ראשית).
במידה ומדובר בדוח שנתי אזי יופיע כאן סיכום כל השנה, אחרת יופיע סיכום החודש שאותו ביקשת לחשב.
מיסוי חודש אחרון (ILS) סה"כ מיסים במטבע ניהול הספרים או חשבון המסחר (תלוי בהגדרה ראשית).
במידה ומדובר בדוח שנתי אזי יופיע כאן סיכום כל השנה, אחרת יופיע סיכום החודש שאותו ביקשת לחשב.
מיסוי תקופה קודמת (ILS) רק בדוח חודשי, יופיע כאן סיכום המיסים מהחודשים הקודמים, במטבע ניהול הספרים או חשבון המסחר (תלוי בהגדרה ראשית).
מס ע"פ חוק (ILS) על פי המדינה בה החברה רשומה ומשלמת מיסים: בעמודה זו תופיע שומת המס לחודש הפקת הדוח או לכל השנה במקרה של דוח שנתי.
סכום חיובי משמעו מס שהלקוח נדרש לשלם בגין רווחים. סכום שלילי משמעו החזר מס בגין הפסדים.
ינואר
עד
דצמבר
סה"כ תשלום מס על פי חוק, בכל חודש. סכום חיובי משמעו מס שהלקוח נדרש לשלם בגין רווחים. סכום שלילי משמעו החזר מס בגין הפסדים.
ביצוא לגיליון, בלשונית 'Raw Data', יופיעו בטורי החודשים, סה"כ רווח או הפסד בכל חודש.
כל חשבונות הלקוח כל מספר לקוח נוסף, מעבר לשדה "מספר לקוח", ירשם כאן בשדה זה. בעצם כל חשבון מסחר נוסף שאוחד ברשומה (שורה) הזו, יופיע כאן.
שיעורי מס נוספים יתכן וללקוח יהיו רמות מיסוי שונות, עקב פטור ממס או לפי סוג הפעילות. בשדה זה יופיעו רמות המיסוי הנמוכות יותר מאשר בשדה "% שיעור מס".
סה"כ פקודות יומן נ.מ.ב. (ILS) בעמודה זו הייפר מציגה בפניך את סך כל המס שנגבה מהלקוח, בכל חשבונותיו, לפי פקודות היומן.
הדוח מסנן מראש פקודות שערך השדה בהן 'Internal Entry Type' = 'T'.
אם בחרת באפשרות "התבסס על מטבע חשבון המסחר" אזי הייפר לא תקרא את פקודות היומן כלל,
במקום זאת היא תחפש פקודות הפקדה/משיכה מול בפלטפורמה כאשר ערך השדה יהיה
'Dep/Wd Purpose' = 3
שהוא הסטטוס "מיסים".
הפרש גביית מיסים (ILS) ההפרש בין גביית המס הנדרשת (בתקופת הדוח), אל מול סך פקודות היומן מאותה התקופה.
סכום חיובי משמעו שהלקוח חייב מיסים שלא נגבו ממנו עדיין, סכום שלילי משמעו שיש לזכות את הלקוח בגין עודף גביה.
השדה מציג אחת משתי צלמיות:   כאשר ההפרש קטן משקל (יחידת מטבע ניהול ספרים אחת), או כאשר ההפרש גדול יותר.
מחזור עסקאות שנתי (ILS) עבור כל העסקאות שהלקוח ביצוע בכל חשבונותיו, הייפר סוכמת את השדה הבא (שים לב לנוסחת החישוב שלו):
מחזור פתיחה ב-USD = ערך ה- Volume מוכפל במחיר הפתיחה ואז מומר לדולר ע"פ השער במועד הפתיחה.
רק בסוף הסכימה מתבצעת המרה למטבע ניהול הספרים*
TP Login מדובר בשדות "רשות" שיהיו קיימים בהייפר רק אם היא מחוברת לפלטפורמות מסחר. אין זאת חובה.
כעת נסביר את התנהגות התוכנה בהנחה והשדות אכן מחוברים ומתעדכנים:
Login הוא מספר חשבון המסחר בפלטפורמה. במקרה של ריבוי חשבונות, זהו החשבון בעל ה-equity הגבוה ביותר. זה שמולו תתבצע התחשבנות במיסים.
TP Equity שווי החשבון כולל עסקאות פתוחות - במטבע הפלטפורמה !
TP Margin שווי הביטחונות המשועבדים אל העסקאות הפתוחות - במטבע הפלטפורמה. הערך מתעדכן בהתאם למחיר הנכס בשוק.
במידה והשדה מוגדר והדוח שהפקת היינו חודשי, אזי תופיע אחת מהצלמיות הבאות:

סימן V ירוק יוצג במצב שבו אין צורך לגבות מהלקוח מס (למשל בחוסר פעילות או כאשר ללקוח מגיע זיכוי מס), או במצב שללקוח יש מספיק ביטחונות בחשבון.

יופיע רק במצב שבו הלקוח נדרש לשלם מס והתשלום יגרום לבעיית ביטחונות בחשבון המסחר.
להלן השלבים לחישוב:
 1. ראשית יש להמיר את ערך השדה "מס ע"פ חוק (ILS)" למטבע ניהול החשבון בפלטפורמה, אלא אם מראש הפעלת את הדוח עם המתג "התבסס על מטבע חשבון המסחר".
 2. כעת נחבר את דרישת הביטחונות (מהשדה TP Margin) ביחד עם דרישת התשלום של המס (שני הסכומים במטבע החשבון כעת). הערך המחובר יקרא Demand.
 3. ניקח את ערך השדה "התראת ביטחונות מתחת לאחוז" (במקור נקרא Margin Call % Trigger) ונתרגם אותו לשבר עשרוני בשיטת משלים לאחד.
  למשל, אם הזנת 25 אחוז בשדה אזי המשלים לאחד יהיה 0.75. השבר יקרא הפרמטר AlertLevel.
 4. כעת נחשב:  
  IF (Demand / TP_Equity) > AlertLevel

  אם התנאי מתממש אזי יוצג הפרצוף המודאג והדילר שמטפל בלקוח צריך לדאוג לביטחונות שלו בחשבון...
  אם התנאי אינו מתממש אזי ללקוח יש מספיק כסף בחשבון בכדי לשלם את המס ולכן יוצג לו V ירוק כפי שיוסבר מיד.
* להזכירך: מנהל המערכת רשאי לעצב את סדר השדות וחלוקתם בין הטבלה לבין תחתית המסך.

הלשונית "הגדרות מס חריגות"

כל ההחרגות של הלקוחות בתקופת הדיווח, מופיעות בטבלה זו. רשומות שאינן משפיעות על תקופת הדוח, לא יופיעו כאן. למידע נוסף קרא אודות הטבלה hyp_Entity Tax Settings.
שדה הסבר
מספר תיק בהייפר
שם הלקוח
מפתח רשומת לקוח בהייפר ושמו המלא.
אחוז ניכוי מס במקור אחוז המיסוי (טווח מאפס לפטור מלא ועד 60%), עבור טווח התאריכים ברשומה.
תעודת "ניכוי מס במקור" בתוקף מיום אם השדה ריק אזי ההגדרה תהיה בתוקף על כל תאריך היסטורי, עד לשדה הבא.
תעודת "ניכוי מס במקור" בתוקף עד אם השדה ריק אזי התעודה בתוקף החל מהשדה הקודם (גם הוא יכול להיות ריק) ועד לתקופת החישוב של הדוח (כולל).
התעלם מהלקוח בדוחות נ.מ.ב. אם הוגדרה התעלמות, אזי הדוח "ימחק מגיליון העבודה" את כל העסקאות והפעולות הכספיות בחשבון הלקוח, בטווח התאריכים של הרשומה.
בכדי להגדיר התעלמות מוחלטת מלקוח... הזן רשומה עם אחוז נ.מ.ב. אפס, ללא טווח תאריכים ועם הערך "כן" בשדה הזה.
שימו לב:
בכדי לאפשר גמישות מירבית, טבלת ההחרגות של כל חשבון משפיעה רק על החשבון עצמו - גם במקרה של איחוד לפי שדה מפתח !
כלומר: אם ללקוח (אותו ת.ז. / ח.פ.) יש מספר חשבונות, כולם צריכים להכיל את נתוני הפטור או מיסוי השונה מברירת המחדל.
עבור מקרים מסובכים של השקעות מתחומים שונים, הייפר אינה מאחדת את הטבלאות לפי שדה המפתח אלא מחשבת מיסוי לכל כרטיס לקוח בנפרד. כך שתיתכן ישות משפטית זהה עם מיסוי שונה.

הפקת אישור ניכוי מס במקור שנתי ללקוח

נסקור את השלבים להפקת אישור שנתי ללקוח בודד או לכלל הלקוחות:
 1. הייפר בוחנת האם באפשרותה לשלוח תצהירים דיגיטליים או שרק באמצעות הדפסה. במידה וזה אפשרי - יופיע דיאלוג אישור על המסך עם הטקסט:
  במסגרת הפקה זו, יתכן שישלחו אישורי נ.מ.ב. בדואר אלקטרוני. דרוש אישור בכדי להמשיך.
  הדיאלוג יופיע בכל מקרה (גם אם ללקוחות ברשימה אין כתובת דוא"ל). בכדי להמשיך בתהליך ההפקה - חובה עליך לאשר את ההודעה.
  לתשומת ליבך: באפשרותך לבחור "ללא תצהירים דיגיטליים" בהגדרות להפקת הדוח!   זוהי אפשרות שימושית בזמן למידת התוכנה או בעריכת ביקורת פנים.
 2. במידה וברשימת הלקוחות מופיע יותר מלקוח אחד, יופיע דיאלוג אישור על המסך עם הטקסט:
  האם להפיק טופס 867 ל-X לקוחות ?
  בכדי להמשיך בתהליך ההפקה - חובה עליך לאשר את ההודעה.
 3. הייפר תבצע שאילתה על אנשי הקשר הרשומים אצל הלקוחות. רק אנשי קשר בעלי מעמד משפטי של "בעל מניות" או "שותף" או "נהנה בחשבון" יופיעו בטופס 867.
 4. בהפקת טופס ללקוח בודד, הייפר תבצע "תצוגה לפני הדפסה" של הטופס. לאחר אישור התצוגה הטופס יודפס או ישלח בדוא"ל לפי הגדרות המערכת.
 5. כעת הייפר נכנסת לשלב הפקת הטפסים ברציפות לכל הלקוחות.
  הייפר תמיד תנסה לשלוח את אישור הנ.מ.ב. בדואר אלקטרוני, כי זה חוסך זמן וכסף. התצהיר נשמר תמיד גם בכרטיס הלקוח ונגיש דרך אתר האינטרנט של הייפר (כולל ב-API).
  לקוח שלא הסכים לקבל טפסים דיגיטליים או שלא מסר כתובת דוא"ל, ייפלט במדפסת באופן אוטומטי!   הייפר לא שואלת את המשתמש האם להפיק במדפסת.

להלן דוגמה לטופס 867 שנתי שיופק על ידי המודול הזה. שים לב למשפט ההבהרה מתחת לטבלה עם הסכומים.
עבור דוח רגיל שחושב בשקלים יופיע המשפט:
כל הסכומים הנם בשקלים, ערכי העסקאות מחושבים על פי שער המטבע היציג ביום סגירת העסקה.
אבל אם בחרת באפשרות "התבסס על מטבע חשבון המסחר", אזי יופיע המשפט הבא (במקום הקודם):
כל הסכומים הנם בשקלים, ערכי העסקאות מחושבים על פי שער המטבע היציג ביום האחרון בשנה.

דוגמא לאישור ניכוי מס שנתי ללקוח - במקום טופס 867

גביית מיסים מחשבונות הלקוחות

הלשונית האחרונה במודול, מכילה כלים ליצירת פקודות יומן בגין הנ.מ.ב. ואפשרות לחייב או לזכות את חשבונות הלקוחות בפלטפורמות מסחר חיצוניות.
בעצם הפעלת הדוח, אם הגדרות הייפר מאפשרות ביצוע גבייה ואם יש הפרשים מול מערכת ההנח"ש אותם יש לגבות (או לזכות), הרשימה בלשונית האחרונה - תתמלא.
בכדי שרשומה תיווצר, ערך השדה "הפרש גביית מיסים (ILS)" חייב להיות גדול או קטן משקל אחד. הפרש נמוך משקל (בערך מוחלט) נדחה לחודש הבא.
להלן צילום מסך לדוגמה:

מסך גביית מיסים מחשבונות הלקוחות
התהליך בנוי משלושה שלבים עוקבים:
 1. יצירת פקודות יומן במטבע ניהול ספרים עבור ניכוי המס בלבד (הלקוח מחויב או מזוכה כנגד לכרטיס ניכוי מס במקור).
 2. יצירת פקודות המרת מטבע (דרך חשבון המרות, אם הוגדר מראש) ממטבע ניהול ספרים אל מטבע ניהול החשבון בפלטפורמה.
 3. יצירת פקודות משיכה / הפקדה לפלטפורמת המסחר, במטבע ניהול החשבון. בפקודה יופיע תיאור באנגלית בנוסח
  TAX (Converted from ILS)
באפשרותך להגביל את הייפר ולבצע רק חלק מהשלבים. בחר את השלב האחרון אליו תרצה להגיע באמצעות הלחצנים שמעל לטבלה.
לביצוע לחץ על צור פקודות כספיות, לאחר הלחיצה הייפר תבקש פעמיים אישור לביצוע פקודות היומן...

רשימת אפשרויות נוספות:

 • ניתן לייצא את רשימת הביצוע באמצעות קליק ימני על גבי הטבלה.
 • שערי ההמרה בטבלה השמאלית הינם יציגים לפי היום האחרון בחודש הדיווח (למשל 31.3.2018 לפי הדוגמא בתמונה).
  באפשרותך לערוך את שערי ההמרה.
 • ניתן למחוק לקוחות מהרשימה בכדי שלא יבוצע עליהם מהלך הנ.מ.ב.
 • ניתן לערוך סכום של לקוח בכדי לבצע חיוב/זיכוי חלקי עבור מיסים. טווח העריכה הוא בין אפס לבין הערך המקורי של הלקוח (נמצא גם בלשונית "ניכוי מס").
 • ללקוחות שיש ברשותם יותר מחשבון אחד, החשבון שיבחר אוטומטית הוא זה עם ה-Equity הגבוה ביותר, עם זאת ניתן להחליף ידנית ולבחור בחשבון אחר.
  רק ללקוחות עם ריבוי חשבונות ניתן לבחור ערך בעמודה "מספר לקוח".

המודול תומך בגביית מס באמצע חודש וגם בטיפול בלקוח בודד !

בד"כ כאשר לקוח רוצה למשוך סכום כסף גדול באמצע החודש, ניתן להפעיל את המודול רק בעבורו, על החודש הנוכחי והייפר תגבה ממנו מס - בהתאם לעסקאות ולפעולות שבוצעו עד לאותו ברגע.
בהפעלה החודשית... הייפר תדע להתחשבן עם הלקוח ולגבות ממנו את ההפרש (אם הרוויח עוד) או להחזיר לו נ.מ.ב. (אם הפסיד יחסית בהמשך החודש).

זה הכל. שיהיה לך בהצלחה.