רשימה נוספת של המרות מטבע לדיווח

כאשר הארגון רוצה להחזיק דיווחים מחוץ למערכת החשבונית, כלומר לא לכתוב פקודות יומן בגין ההמרות, אזי ניתן להזין את ההמרות בטבלה ייעודית בשם: hyp_Money Laundering Conversion Extended List.
מבנה הטבלה פשוט להבנה וחופף למערכת החשבונאית, חשוב להזכיר שאותם כללי הסינון ממערכת החשבונאות, חלים גם על הטבלה הזו.
כל רשומת המרה חייבת לעסוק בישות מסוג "לקוח" בלבד. יש להיזהר מהזנה כפולה, גם במערכת החשבונאית (פקודת יומן) וגם בטבלה הזו.
הכלי הזה אמור להיות בשימוש רק בשלבי ההטמעה של הייפר או בפרויקטים מורכבים.

צילום מסך של תנועות נוספות של המרות מטבע לדיווח - תוכנת הייפר

מבוא

בחלק העליון של המסך נמצא כלי להפקת רשימת תנועות קיימות (דוח). בפינה השמאלית שמעל הטבלה, יופיע לחצן מחיקה או לחצן שחזור המתייחסים לשורה המסומנת בטבלה.
בחלק התחתון של המסך נמצא כלי להזנה של תנועות חדשות למערכת.
הממשק פועל על פי הכללים המקובלים בתוכנת הייפר:
הפעל דוח מלא את שדות החיתוך על פי הצורך (מעל הלחצנים) ולחץ על הלחצן להפקת רשימת התנועות.
אם לא הזנת מועד ביטול או את שם המבטל, הייפר תביא רק את רשימת התנועות המאושרות לדיווח (שאינן מבוטלות).
איפוס איפוס תוכן שדות החיתוך.
מחק מחיקה = ביטול של תנועה ממערכת הדיווח (כמו במערכת החשבונאות, אין מחיקה אמיתית, רק ביטול).
בשדות "מועד הביטול" ו- "בוטלה על ידי" יתועדו מועד הביטול ושם המשתמש שלחץ על הלחצן.
שחזר שחזור = ביטול של הביטול על ידי הלחצן הקודם... בקיצור: השדות "מועד הביטול" ו- "בוטלה על ידי" יאופסו והתנועה תחזור להיות מדווחת במודול.

יצירת תנועות חדשות

דרך הממשק ניתן להוסיף תנועה אחת בכל פעם. הלוגיקה של מילוי השדות תואמת למערכת החשבונאית ודומה מאוד לאשפי ההמרה במודולים המקצועיים של הייפר.
להלן הסבר מקוצר אודות השדות למילוי:
שדה הסבר
תאריך תזרים (ערך) התאריך בו בוצעה ההמרה בפועל.
תיאור הסבר על ההמרה. בניגוד למערכת החשבונאית, זהו אינו שדה חובה.
מספר חשבון
שם החשבון
כרגע ניתן לבחור לקוחות בלבד
המרה ממטבע 1 המטבע שהתקבל מהלקוח. שינוי השדה לאחר מילוי הרשומה יגרום לחישוב מחדש של "סכום מטבע 2" בהתאם לסכום של מטבע 1 !
סכום במטבע 1 עריכת השדה תגרום לחישוב מחדש של "סכום מטבע 2".
אל מטבע 2 המטבע שניתן ללקוח בתמורה. עריכת השדה תגרום לחישוב מחדש של "סכום מטבע 2".
סכום מטבע 2 עריכת השדה תגרום לחישוב מחדש של "סכום מטבע 1" (חישוב הפוך).
שער חליפין שער ההמרה בין המטבעות "באופן מכבד". כלומר המספר יהיה גבוה מאחד כך שיציין כמה יחידות מהמטבע החלש בצמד יינתנו לכל מטבע חזק אחד.
שימו לב שאין כאן הסתמכות על צמדי מטבעות מקובלים, אלא על שערי המטבעות בלבד !
דווח בכל מקרה (חריגה) דווח בכל מקרה. כאשר הפעולה מוגדרת כחריגה ויש לדווח אותה לרשויות ללא תנאי.
זיהוי הלקוח ואישור המרת מטבע על ידי פרטי המנהל / פקיד נדרשים לדיווח במדינות מסוימות.
הערות פנימיות הטקסט שיוזן בשדה זה נשאר רק לקריאה אנושית, אינו מיוצא לרשויות, אינו מופיע בתצהירים ואינו מופיע באתר האינטרנט של הייפר.

כל שעליך לעשות זה למלא את שדות החובה, לעצור שניה ולוודא את תקינות הנתונים ואז ללחוץ על צור תנועה חדשה.
המערכת אינה בודקת כפילויות, נכון לאפיון הנוכחי שלה.