פריטי ההזמנה

לשונית זו מאפשרת הוספת והורדת פריטים מטופס הזמנה / הצעה, מתן הנחות, תמחור מחדש והצגת עץ המוצרים הנבחרים להזמנה.

פריטי ההזמנה

בראש עמוד זה ישנה טבלת המוצרים המציגה את כל המוצרים שנבחרו, כמויות ומחירים. חלק מהשדות ניתנים לעריכת המשתמש. שינוי מחירי הפריטים בעמוד זה מתאפשר רק על ידי תמחור בכפייה, שמתבצע באמצעות לחצן זה.

במרכז העמוד מוצג עץ המוצר עבור שורת פריט נבחרת בטבלת המוצרים ולשמאלו מוצגים מאפייני המוצר. למאפיינים אשר להם הוגדר "טווח מידות לבחירה" בכרטיס המוצר, ישנה אפשרות לבחירת המידות מתוך רשימה (ערכי מידות אלה הינם בצבע סגול).

הוספת / הסרת פריט

הוספת פריט מתאפשרת באמצעות אחד משני לחצני הפעולה:

הוסף פריט לחצן זה פותח את הקטלוג, לבחירת המוצר הרצוי. מוצרי הקטלוג ממויינים ומסודרים כפי שהוגדרו במודול "ניהול ובניית מוצרים", בתפריט הוירטואלי. בחירת המוצר מתבצעת על ידי כניסה לתיקיית המוצרים הרלוונטית בקטלוג ובחירת המוצר מתוכה.
חפש מוצר להוספה לחצן זה יפתח את חלון "בחר מוצר / פריט". ניתן לחפש מוצר באחת משלוש לשוניות החיפוש בחלון זה:
  • חפש – חיפוש מכלל המוצרים.
  • מחירון פרטי – חיפוש מהמוצרים אשר הוגדר להם מחירון פרטי (בלשונית תקנות).
  • מוצרים ששולמו מראש או שיש לגביהם הסכמים מיוחדים – חיפוש מרשימת המוצרים ששולמו מראש (למידע נוסף לחץ כאן).
לאחר בחירת הפריט הוא יתווסף לטבלת פריטי ההזמנה. הסרת מוצר מפריטי ההזמנה מתאפשרת על ידי סימון שורת המוצר ולחיצה על לחצן הסר פריט, או באמצעות לחצן העכבר הימני.

בעמוד זה שני לחצני פעולה נוספים:

הנחה בחלון שיפתח יש לקבוע את אחוז ההנחה המוצע ללקוח עבור המוצר המסומן ולציין את סיבת מתן ההנחה.
תמחר מוצר בכפייה יפתח חלון "תמחר מוצר בכפייה". כאן ניתן לתמחר את המוצר מחדש עבור הזמנה זו בלבד. מחיר זה הינו המחיר הסופי שיינתן ללקוח בהזמנה זו ויחליף כל מחיר אחר שהוגדר עבור המוצר.