שרשרת אישורים

לשונית זו זמינה רק עבור הזמנות מאושרות. שרשרת האישורים מתארת תהליכי ביניים בארגון, הנדרשים להמשך תהליך ייצור המוצר / טרם העברתו ללקוח / לאחר מסירתו ללקוח וכו'. על מנת ליצור שרשרת אישורים, יש לקבוע אותה ביסודות המערכת, בלשונית Orders. מנהל מערכת - להגדרת אפשרות זו, ראה הערות בסוף עמוד זה.

שרשרת אישורים

לאחר הופעת לשונית "שרשרת אישורים", ההתקדמות בתהליך ההזמנה מותנית בביצוע פעולות אלה. על מנת לאשר ביצוע פעולה, יש להקליק עליה והפעולה הבאה בשרשרת תהפוך לזמינה. שים לב - אם הוגדרו פעולות הנדרשות לביצוע טרם שלב הייצור, לא ניתן יהיה לקדם את סטאטוס ההזמנה כל עוד לא יבוצעו פעולות אלה בשרשרת האישורים.

לאחר אישור ביצוע פעולה בשרשרת האישורים, יתעדכנו בשדות לשונית זו השדות הבאים:

שדה הסבר
השלב האחרון שביצועו אושר שם השלב הקודם שבוצע ואושר. אישור ביצוע מתאפשר לבעלי הרשאות בהתאם להגדרת שרשרת האישורים ביסודות המערכת.
השלב הבא לביצוע שם השלב הבא לביצוע בשרשרת האישורים.
יש לבצע את השלב הבא עד לתאריך תאריך היעד לביצוע השלב הבא בשרשרת האישורים, כפי שהוגדר ביסודות המערכת בשדה "כמות ימים קלנדריים לביצוע השלב הזה".

מנהל מערכת

הגדרת שרשרת אישורים

ביסודות המערכת, בענף Orders, ישנה טבלת "הגדרת שרשרת האישורים לביצוע הזמנה בארגונך". אפשרות זו תפתח את לשונית שרשרת אישורים עבור הזמנות מאושרות. אלו תהליכי ביניים בארגון הנדרשים להמשך תהליך ייצור המוצר / טרם העברתו ללקוח / לאחר מסירתו ללקוח וכו'. יש למלא את השדות הבאים:
  • שם השלב - כפי שיופיע בלשונית "שרשרת אישורים".
  • משתמשים שמותר להם לחתום על שלב זה – מתן הרשאות למשתמשים.
  • הרשאת חתימה ע"פ סניף (מתוך רשימת המשתמשים) - האם אישור שלב מתאפשר על פי סניפים.
  • כמות ימים קלנדריים לביצוע השלב הזה – הגדרת מסגרת זמן לביצוע שלב זה.
  • שלב בתהליך העבודה – בחירה מתוך רשימה של מיקום שלב זה בתהליך העבודה.
לסיום, יש ללחוץ על לחצן "שמור הגדרות", הנמצא בתחתית העמוד.

חזרה אחורה בשרשרת אישורים

באם יש צורך לחזור שלבים אחורה באישור של "שרשרת אישורים" יש להכנס לניהול ותחזוקה של מסד הנתונים, יש להכנס לשתי טבלאות ולשנות את הסטטוס.
  • בטבלה- hyp_Order Confirmation Chain - יש לחפש את מספר ההזמנה ולמחוק רק את השורות של השלבים שאנו רוצים לבטל.
  • בטבלה- hyp_Orders יש לשנות את נתוני השדות הבאים- .
  • השלב האחרון שביצועו אושר- יש להעתיק מיסודות המערכת מענף Orders את השם המדויק של השלב האחרון שאושר .
  • השלב הבא לביצוע- ש להעתיק מיסודות המערכת מענף Orders את השם המדויק של השלב הבא שיש לבצע.
  • יש לבצע את השלב הבא עד לתאריך- לוודא שהתאריך לא עבר.
לסיום, יש ללחוץ על לחצן "שמור", הנמצא בצד שמאל למעלה ליד טבלת הנתונים.