לשימוש משרדי

לשונית זו הינה לשימוש משרדי, מיועדת עבור המשתמש בלבד ותוכנה לא ישתקף בפני הלקוח בטופס ההזמנה. כאן ניתן להגדיר את תקנות ההזמנה גם אם הן שונות מהתקנות הרגילות בכרטיס הלקוח. לא כל השדות ניתנים לשינוי ואין חובה למלא אף אחד משדות אלה.

לשימוש משרדי

המידע בלשונית זו משקף את סיכום נתוני ההזמנה ומאפשר ביצוע שינויים בחלקם. ניתן להוסיף שדות בהתאם לצרכי המשתמש. פירוט השדות מופיע בתחתית עמוד זה. שים לב - ייעודה של לשונית זו לרכז ולהציג מידע המיועד לעיני המשתמש בארגון בלבד, כך שיש להקפיד שלא לפתוח לשונית זו מול הלקוח.