יומן שינויים

יומן השינויים של טופס ההזמנה, מאפשר מעקב אחר כל שינוי שבוצע בהזמנה, מרגע יצירתה.

יומן שינויים

בטבלה מוצגים באופן אוטומטי כלל השינויים והעדכונים שבוצעו בהזמנה וכוללים את מועד השינוי, מבצע השינוי ופרטי השינוי שבוצע. זוהי לשונית מידע בלבד המיועדת לצרכי מעקב ובקרה אחר כל שינוי שבוצע בהזמנה, מרגע יצירתה. ניתן להגדיר ולערוך את שדות הטבלה בהתאם לצרכי המשתמש.