הגדרות הבסיס של הייפר

מערכת ההגדרות מתחילה בהיררכיה:
הגדרות כלליות (לכל הארגון) ← הגדרות לפי ארץ (בה יש לארגון פעילות) ← הגדרות סניפים (תחת ארצות) ← הגדרות על פי סניף ו/או שפה !

כאמור הייפר מיועדת לפעול בריבוי שפות ואזורי זמן ומסוגלת לשרת פעילות בינ"ל - במסד נתונים אחד או בתאגיד (ריבוי מסדי נתונים).
מבחינה חשבונאית, כל מסד נתונים של הייפר מייצג רק ישות משפטית אחת (חברה פרטית / ציבורית / עוסק פרטי / עמותה). לכן קיימות הגדרות ראשיות כגון מטבע ניהול ספרים, מעמד משפטי, מדינת הרישום ועוד.
בנוסף, קיימת טבלה לשיוך מסדי נתונים נוספים עבור תאגידים (פירמידת אחזקות) ואיחוד עוסקים לענייני מס בלבד (מבנה חברות "אחיות").

נתחיל בצילום מסך של עמוד ההגדרות הראשון:


נסביר את הלחצנים בעמוד:
שחזר הגדרות הלחצן מופיע בכל עמודי ההגדרות. גורם לטעינה מחודשת של הטבלאות שעל המסך ובכך מבטל את השינויים שנעשו.
שמור הגדרות הלחצן מופיע בכל עמודי ההגדרות. שומר את ההגדרות בטבלה ומעדכן את יומן השינויים.
סנכרן טבלאות הגדרה משרת SYE הלחצן נמצא בעמוד הגדרות הבסיס (הראשון) ונועד להפעלה ידנית במקרה שיישום צד השרת של הייפר לא סנכרן את "טבלאות ההפצה" משרת SYE.
הלחצן מפעיל מודול בשם "TRead_Tables_From_SYE_Supervisor" שמסנכרן את הטבלאות הבאות:
 1. SYE_Countries Table - רשימת מדינות עם קידומות טלפון.
 2. SYE_Time Zone and DST - רשימת אזורי זמן ושעון קיץ.
 3. SYE_Countries Banks List - רשימת בנקים לפי מדינה.
 4. SYE_Clearing_CC_Wallet_Service_Translation - תרגום הודעות של ספקי סליקה וארנקים אלקטרונים.
 5. SYE_Countries Streets List - רשימת רחובות (כולל ערים ואזורים) לפי מדינה.
 6. SYE_Countries Industries Classification List - רשימת סיווגי תעשיה על פי מדינה.
 7. hyp_VAT_GST Rates - רשימת תעריפי המע"מ לפי הגדרת מדינת ניהול ספרים. לאחר שינוי מדינה חובה ללחוץ על לחצן הסנכרון !

הסבר השדות בעמוד

כל השדות מגיעים מהטבלה hyp_Global Definitions , שהיא אגב הרבה יותר גדולה ומשתתפת בעוד עמודי הגדרות.
את פרטי הארגון בעמוד הזה יש למלא באנגלית, כי את הפרטים בשפות נוספות תתבקש להזין בעמודים הבאים בהיררכיה.
שם השדה תיאור
מספר ח.פ. / ע.מ. מספר / סימול רישיון (עוסק מורשה / עמותה) במדינה בה הארגון רשום. השדה משמש להפקת לוגו, הזדהות בדוחות ולממשקים ממשלתיים / רגולטוריים.
שם החברה / העוסק באנגלית שם הארגון באנגלית משמש להפקת לוגו, הזדהות בדוחות, ככותרת באתר האינטרנט של הייפר, בתיבת דוא"ל (אם אין כותרת אחרת) ועוד.
טיפוס החברה / העוסק באנגלית כאן חשוב לציין הגדרה בינ"ל מקובלת (באנגלית), ע"פ הישות המשפטית של הארגון. לדוגמה: "Private Company", "Licensed Dealer".
החברה רשומה בארץ (אומה) שם המדינה באנגלית בלבד, בה הארגון רשום. לדוגמה: Israel. היכן שניתן רישיון עסק / עמותה וכיו.
המטבע המקומי (ע"פ ניהול ספרי הנח"ש) מטבע ניהול ספרים, חייב להיות בהתאמה למדינה בה הארגון רשום. זהו המטבע שאליו הייפר תשערך את כל השדות בסיומת LC (Local Currency).
שרשור שם עובד תבנית הפיכת השדות הנפרדים לכדי שדה Employee Full Name / in English. הסבר על התבניות רשום בשדה הבאה.
שרשור שם לקוח תבנית הפיכת השדות הנפרדים לכדי שדה Client Full Name וגם לשדה Supplier Full Name (אכן התבנית מאוחדת גם לספקים).
 • Last Name + First Name: שם משפחה ולאחריו רווח ולאחריו השם הפרטי.
 • First Name + Last Name: שם פרטי ולאחריו רווח ולאחריו שם המשפחה.
 • Title + Last Name + First Name: תואר אישי (אם יש) ולאחריו רווח ולאחריו שם משפחה ולאחריו רווח ולאחריו השם הפרטי.
 • Title + First Name + Last Name: תואר אישי (אם יש) ולאחריו רווח ולאחריו שם פרטי ולאחריו רווח ולאחריו שם המשפחה.
 • Last Name + First Name + 3rd Optional Name: שם משפחה ולאחריו רווח ולאחריו השם הפרטי ולאחריו רווח ולאחריו שם אמצעי.
 • Title + Last Name + First Name + 3rd Optional Name: שם פרטי ולאחריו רווח ולאחריו שם המשפחה ולאחריו רווח ולאחריו שם אמצעי.

שים לב: כאשר השדה "3rd Optional Name" נשאר מחוץ לנוסחה, הוא משמש כשדה שם נפרד גם בחיפוש לקוח/ספק בדיאלוגים השונים.
אז כאשר השדה "פנוי" הוא יכול לשמש ככינוי או שם מלא באנגלית.
שפות מותרות לקליטה באפשרותך להגביל את שפות הקלט בשדות מסוג טקסט (string). ההגבלה תקפה גם לאתר האינטרנט וגם ליישום הלקוח של הייפר.
קידומת הטלפון (ארץ) הראשית שבשימוש החברה
טיפול בקידומת (ארץ) בשדות "טלפון"
בשדה הראשון מומלץ (לא חובה) למלא את הקידומת בהתאם לארץ הפעילות הראשית של הארגון ואז לשדה השני תהיה משמעות:
 • השאר מספר כפי שהוזן: הייפר לא תבצע שינוי בשדות טלפון.
 • הסר קידומת ארץ ראשית של החברה: לאחר הזנת טלפון, אם הוקלדה קידומת הארץ מהשדה הקודם (למשל copy-paste מדפדפן), אזי היא תוסר.
 • הוסף קידומת ארץ ראשית אם המספר שהוזן קצר (ללא קידומת): הפוך מהאפשרות הקודמת, הייפר תוודא שקידומת הארץ נמצאת במספרים שהוזנו ללא קידומת מדינה.
  אפשרות זאת שימושית למסדי נתונים המחוברים ל-PBX ומבצעים שיחות למדינות רבות. המספרים המלאים עוזרים בניתוב נכון של השיחות.
פרטי התקשרות בינ"ל שירשמו באזור הלוגו מזכר באנגלית המכיל את פרטי הארגון בפורמט בין לאומי. מומלץ לציין כתובת H.Q. וגם טלפון וגם תיבת דואר (אם יש) וכמובן כתובת דוא"ל ראשית.
פרטים נוספים תוכלו לקרוא בהמשך העמוד בפרק העוסק בלוגו ובהדפסות.
כותרת רישיון מקצועי / מיוחד - באנגלית יש למלא באנגלית בלבד. עבור בעלי מקצוע או חברות אשר עליהן לפרסם את פרטי הרישיון שלהן בנוסף או במקום מספר העוסק וכותרתו.
הכרח משתמשים להחליף את סיסמתם האפשרות להכריח משתמשים להחליף את סיסמתם בכל חודש / 2 / 3 / 6 חודשים.
רשימת כתובות IP שמהן מותר למשתמשים להתחבר למערכת חלק ממסנן האבטחה של הייפר. כאשר רוצים להגדיר רשימת כתובות עבור כלל המשתמשים (למשל כתובות המשרדים / חנויות / FW VPN).
המטרה היא לחסוך הזנה כי עדיין ניתן להזין רשימת כתובות פרטנית לכל משתמש (למשל חנות / משרד / בית).
השתמש באשף כתובת לנוחיותכם או מתוך חובה רגולטורית או כעזרה במשלוח לכתובת פיזית... להייפר יש מאגרים של רחובות על פי מרשם האוכלוסין בחלק מארצות העולם.
 • לא. הזן טקסט ידני בתיבה פשוטה: כל שדות הכתובת (רחוב / עיר / איזור) יהיו פתוחים להזנה ידנית וללא בקרה.
 • כן, שלב הזנה חופשית עם pop-up לאשף: שדות הכתובת פתוחים לכתיבה חופשית וגם משלבים לחצן pop-up לדיאלוג בניית כתובת.
 • כן, הכרח שימוש באשף בלבד: שדות הכתובת מאפשרים רק פתיחה של דיאלוג בניית כתובת.
פעילות הלקוחות באופן רשמי מתחילה החל מתאריך השדה הזה עוזר להייפר להפיק דוחות רישמיים לרשויות כאשר מסד הנתונים שלה מכיל מידע היסטורי מתוכנה קודמת.
בד"כ במעבר בין תוכנות מקובל שיהיה תאריך שממנו כל הדוחות יוצאים מהתוכנה החדשה ועד אליו מהתוכנה הקודמת.
מוסד פיננסי זוהי הדרכה בעברית ולכן נתייחס לישראל כדוגמה:
אם הארגון הינו מוסד כספי, הייפר תסתיר את ממשקי החשבוניות / משלוח / מכירות מוצרים פיסיים.
ההוצאות ירשמו ברוטו כולל מע"מ ודוח PCN874 יתפקד במצב "מלשינון". פרטים מלאים תמצאו בהדרכה המפורטת של כל מודול.

שדות עבור מודול יומן

שם השדה תיאור
כיצד לאתחל את השדה "מתחיל ב" עבור משימה חדשה
 • Keep it Empty:
 • Set Current Date:
 • Set Current Date & Time:
הצג שורות יומן החל משעה
הצג שורות יומן עד לשעה
רשימת שדות לתצוגה במשבצת הפגישה ביומן
שלח עדכונים לפגישות בדוא"ל - כברירת מחדל
שלח זימונים מהיומן במסרון כברירת מחדל

שדות עבור מודול מכירות

שם השדה תיאור
שדות חובה למילוי כאשר הליד אינו מעוניין עבור עבודה מול כרטיס הלקוח גם כניהול ליד - מבלי להפעיל את הזדמנויות המכירה... ניתן לבחור כאן את השדות אשר יהוו חובה למילוי בעת ההכרעה.
שדות חובה למילוי לפני העסקה הראשונה עם ליד חדש רשימת שדות שרק לאחר מילואם יהיה ניתן להתחיל מכירה בהייפר (הזמנה / משלוח / חשבונית), עד אז לשוניות מסמכי המכירה יהיו ניסתרות.
דרוש ת.ז. / ע.מ. בעסקאות מעל # ערך ברירת המחדל הוא 1000 ומתייחס למטבע ניהול ספרים. בישראל למשל החוק דורש זיהוי בעסקאות מעל 5000 ש"ח.
בעת הפקת מסמך מכירה (משלוח / חשבונית / קבלה) בעל ערך # ומעלה - אם לא מוזנת תעודה מזהה ברשומת הלקוח, אזי הייפר תקפיץ חלון בקשה להזנה.
לאחר השלמת הפרטים הם ישמרו גם ברשומת המסמך וגם ברשומת הלקוח.
עיגול אגורות בהפקת חשבוניות
שעת עדכון שערי מטבעות
ערך השדה "סניף" במסמכי מכירה נקבע ע"פ בעת יצירת מסמך מכירות חדש (משלוח/חשבונית/קבלה והופכיהם), כיצד יקבע ערך השדה סניף במסמך.
 • ע"פ הסניף של המשתמש שמפיק את המסמך: זוהי ברירת המחדל, המסמך משוייך לסניף של המשתמש שהפיק אותו. בדיוק כמו שהשדה "כספת/מגירת מזומנים" משוייך לעמדה הפיזית.
 • ע"פ הסניף שאליו משויך הלקוח: עבור ארגונים שמודדים פעילות על פי שיוך הלקוח לסניף, אפשרות זאת תעתיק את ערך השדה סניף מרשומת הלקוח/ספק למסמך המכירה.
העתק סוכן מכירות מרשומת הלקוח - מהשדה: בעת יצירת מסמך מכירות חדש (משלוח/חשבונית/קבלה והופכיהם), כיצד יקבע ערך השדה סוכן מכירות במסמך. יש לציין שהשדה פתוח לעריכה ידנית בכל מקרה.
 • --NO--: זוהי ברירת המחדל, השדה ישאר ריק לבחירה ידנית.
 • Default Sales Agent: השדה "סוכן מכירות ב.מ." יועתק מרשומת הלקוח למסמך. ברשומת ספק יהיה זה השדה "איש רכש מטפל".
 • Default Relationship Manager: השדה "מנהל תיק לקוח ב.מ." יועתק מרשומת הלקוח / הספק למסמך.
 • Spare Agent 1/2/3: העתקת שדה רזרבי (כלומר מהות התפקיד נקבעת בהטמעה) אל רשומת המסמך.
מחק הוראות קבע לאחר # חודשים ללא שימוש
כברירת מחדל בצע ניתוח מכירות על פי המסמך
 • הזמנה כנגד תעודת החזרה:
 • תעודת משלוח כנגד תעודת החזרה:
 • חשבונית מס כנגד חשבונית זיכוי:
מספר תעודות משלוח החל מ
מספר תעודות החזרה החל מ
מספר חשבוניות מס החל מ
מספר קבלות החל מ
מספר חשבוניות זיכוי החל מ
מספר החזרים כספיים החל מ
השדות רלוונטים לחפיפה בין תוכנות או ליצירת רושם בעסק חדש (לא נעים להתחיל מ-1).
שימו לב שבמוסדות פיננסים / נותני שירותי מטבע טופס הקבלה מוגדר כהפקדה וטופס ההחזר כמשיכה.
הדפס # העתקים אחרי כל תעודת משלוח מקורית
הדפס # העתקים אחרי כל תעודת החזרה מקורית
הדפס # העתקים אחרי כל חשבונית מס מקורית
הדפס # העתקים אחרי כל קבלה מקורית
הדפס # העתקים אחרי כל חשבונית זיכוי מקורית
הדפס # העתקים אחרי כל החזר כספי מקורי
שמות השדות מדברים בעד עצמם ומתייחסים רק להפקת מסמך מקור במדפסת. העתקים רלוונטים לשילוח ולעסקים עם קבלת קהל.

הגדרות לפי ארץ (בה יש לארגון פעילות)

זהו הפריט הבא בתפריט והוא משורשר ליסודות המערכת. להלן צילום המסך של העמוד:
hyper activity countries and logos - settings frame
העמוד מתחיל בשלוש תמונות לוגו. הייפר תומכת בעד 3 לוגואים, לכל סניף ניתן לבחור לוגו אחד.
המשמעות היא שניתן לנהל עד שלושה מותגים נפרדים תחת חברה אחת והנח"ש אחת ולבצע הפרדה בין הסניפים. (אם אתה צריך יותר מ-3 לוגואים אנא פנה אלינו).

בהמשך נמצאת טבלת המדינות בהן הארגון מחזיק אתר פיזי (משרד/חנות/לוגיסטי) או אתר אינטרנטי מתמחה. כל סניף מקושר לארץ מהרשימה הזאת והמטרה היא לחסוך הגדרות כפולות:
שם השדה תיאור
ארץ הפעילות בחירה באנגלית מתוך רשימת הארצות המובנית בהייפר.
שם החברה בשפה המקומית
טיפוס החברה / העוסק בשפה המקומית
שדות טקסט חשובים מאוד: שם החברה באותה הארץ (כולל גם ענייני שפה וגם הגדרות חוקיות).
הדפסת מעטפות: רוחב המעטפה ברוטו במ"מ
הדפסת מעטפות: גובה המעטפה ברוטו במ"מ
ארבעת השדות להדפסת מעטפות רלוונטיים רק אם הארגון מדפיס מעטפות לדואר פיזי באותה הארץ.
מידות המעטפה מתייחסים לאיך שהמדפסת מקבלת אותן (בהתחשב גם בהדפסה לרוחב או לאורך).
הדפסת מעטפות: רוחב איזור הביול במ"מ בהתאם לשפת ההדפסה, השדה הזה יגדיר את השוליים אותן יש להשאיר משמאל או מימין... ואחריהם להדפיס את פרטי הנמען.
הדפסת מעטפות: טקסט "במקרה של החזרה" טקסט אשר יודפס בתחתית המעטפה (ללא השוליים מהשדה הקודם) ובו יש להגדיר להיכן להחזיר את המכתב במקרה של בעיה בשילוחו.
יש להקפיד על כללי הדואר בארץ הפעילות.

רשימת יחידות מידה

טבלה מאוד פשוטה להבנה. זוהי רשימת יחידות המידה עבור מערכת המכירות והרכש. סדר השורות קובע את סדר ההופעה בשדה drop down.
בהייפר יחסי המידה בין שתי יחידות נקבעות ברשומת הפריט עצמה ועל פי נושא (רכש / אריזה).

רשימת מחלקות

כאן בונים את רשימת המחלקות בהייפר ואת סדר הופעתן בתיבות drop down.
שם השדה תיאור
שם המחלקה שם מחלקה הינו נושא פנים ארגוני ולכן החלטנו לוותר על ריבוי שפות. לא מומלץ להגדיר את אותה המחלקה בשתי שפות (אלא אם מדובר במניפולציה מודעת להפקת דוחות).

הגדרות סניפים (תחת ארצות)

זהו הפריט הבא בתפריט והוא משורשר ל- "הגדרות מדינות ולוגו". להלן צילום המסך של העמוד:
hyper agencies settings frame
בנוסף ללחצני השמירה והשחזור (הוסברו בהתחלה), בעמוד זה מופיעים עוד שני לחצנים נוספים:
הוסף סניף בגלל שהשדה סניף הינו מסוג Status יש משמעות גבוהה לסדר הערכים ברשימה. ניתן להוסיף סניף חדש רק דרך הלחצן הזה.
מחק סניפים מסומנים הלחצן מריץ לולאת מחיקת סניפים על פי טווח השורות המסומן (אפשר גם רק שורה אחת).
עבור כל סניף שהיה מוגדר בזמן הכניסה לעמוד, תתקבל הודעת אישור נפרדת.
* לא ניתן לשנות את סדר הסניפים ברשימה, אלא רק דרך עורך מסד הנתונים.

כל השדות בעמוד מגיעים מהטבלה hyp_Agencies:
שם השדה תיאור
שם הסניף שם הסניף בשפה אחת לבחירתך, כפי שיופיע ברשימת הסניפים בכל מקום.
ממוקם בארץ (אומה) הארץ בה הסניף נמצא פיזית או מפעיל אתר אינטרנטי מקומי. הבחירה מתוך רשימת הארצות בעמוד הקודם.
איזור זמן איזור זמן עבור המשתמשים המשוייכים לסניף הזה וגם עבור האתרים הסונפים אליו.
מסכת תאריך: הצג יום לפני חודש (DD/MM)
מסכת תאריך: סופ"ש בשישי-שבת
השדות מאפשרים שליטה ידנית על התצוגה בסניף (למרות שיכולנו להסיק אותה משדה ארץ).
מנהל פעיל שם מנהל / נושא אחריות בנוגע לסניף.
הסניף פעיל שדה בוליאני. סניף לא פעיל נועד לשמירת היסטוריה ומניעת ביצוע פעילות חדשה בסניף.
יש כאן פיתרון ביניים למצב שבו לא רוצים למחוק את הסניף מהרשימה. שכן השדה "סניף" בכל הטבלאות הינו מסוג סטטוס (מבוסס ערך מספרי ולא טקסט).
שלח דוא"ל דרך התיבה הציבורית התפקיד העיקרי של השדה הזה הוא להגדיר את כתובת הדואר ממנה יעבדו משתמשים המקושרים לסניף כאשר אין להם תיבת דואל פרטית.
בנוסף, הגדרה זו עולה על ברירת המחדל של יישומי צד שרת עבור מסמכים או דוחות הנשלחים ללקוחות הסניף. כך שיוכלו לבצע Reply לסניף שלהם.
ברירת מחדל למספר שממנו SMS נשלח בדיאלוג שליחת מיסרון בהייפר ניתן לבחור בין המספר הפרטי של המשתמש (אם ספק השירות מאפשר), לבין המספר של הסניף (מוזן כאן) לבין המספר הראשי שהוגדר ליישומי צד שרת.
בנוסף, הגדרה זו עולה על ברירת המחדל של יישומי צד שרת עבור הודעות הנשלחות ללקוחות הסניף, כך שיוכלו לבצע Reply לסניף שלהם.
החלף את כותרת היישום של הייפר לטקסט הזה עבור לקוחות שצריכים לרשום כותרת אחרת בחלון התוכנה ובשורת המשימות... (אפשר גם לשים לוגו שונה עבור חלון ההתחברות).
שכבות מידע ליומנים כרגע ניתן לבחור רק יומן חגים יהודים (מחושב). בעתיד הקרוב נוסיף יומן דילרים (טבלה נפרדת).
מטבע ללקוח חדש (השאר ריק למטבע הנח"ש) אם בוחרים כאן מטבע, אזי כל לקוח חדש אשר ישוייך לסניף יקבל את המטבע הזה כהגדרה ברשומה שלו.
צור תנועות מלאי אוטומטית מול המחסן עבור קופות / סניפים המוכרים מתוך המלאי של עצמם.
כאשר מתחילים חשבונית חדשה
 • הישאר פאסיבי:
 • יבא את כל הפריטים לחיוב (ע"פ הזמנות):
 • יבא רק פריטים המוכנים לאספקה:
 • בד"כ החשבוניות משמשות כתעודת משלוח:
החתם לקוח על חשבונית מס
 • לא:
 • על העתק נאמן למקור:
 • על מסך מגע או משטח אלקטרוני:
החתם לקוח על חשבונית זיכוי
 • על העתק נאמן למקור:
 • על מסך מגע או משטח אלקטרוני:
 • לא:
החתמת קבלה ומשיכה על גבי מסך מגע או משטח אלקטרוני
 • ללא:
 • כן:
 • רק בעסקאות כרטיס אשראי / שובר מתנה:
אחוז סטיה משער המט"ח (רציף/יציג) באשפי המרת מטבע בד"כ אין להייפר גישה לקליטת שערי המחאות והעברות בזמן אמת מהבנק איתו הארגון עובד.
בכדי לפצות על כך ניתן להגדיר אחוז הפרש לרעת הלקוח אותו הייפר תממש בשער ההמרה ללקוח לעומת מקור הנתונים שלה (יציג או רציף).
מבחינת הממשקים למשתמש לא יראה כל סימן על המסך או באתר.
בייצוא הנח"ש שייך את לקוחות הסניף לחשבון תוכנה זרה הגדרה זו תופסת עבור רשומות לקוחות אשר מספר החשבון שלהם מול תוכנה זרה שווה לאפס.

הדפסת לוגו על נייר A4, נייר טרמי ו-PDF חתום דיגיטלית

על פי ההגדרות של כל סניף, נקבע פורמט ההדפסה של הלוגו או שימוש בדף לוגו מוכן מראש.
כל משתמש מקושר לסניף וכך גם כל מסמך מכירות / רכש.
לכן "מצב מסובך" שיכול להתקיים הוא כאשר משתמש מסניף A מנסה להדפיס העתק של מסמך שמקושר לסניף B, אזי הגדרות הנייר/גופן ילקחו מסניף A וכל היתר מסניף B.
ההגדרות שנקבעות על פי המשתמש המחובר ליישום הייפר, מתועדות בנפרד בסוף הפרק.

להלן רשימת השדות, מתוך טבלת הסניפים (צילום מסך לעיל), המעצבים את הלוגו על פי הסניף אליו משוייך המסמך:
שם השדה תיאור
מבנה לוגו מודפס (ע"ג A4 חלק)
Logo Header Structure
מבנה הלוגו בהדפסה על נייר A4 או בהפקת PDF חתום דיגיטלי.
 • Do NOT Print Header (Stationery)
  השארת מרווח לנייר מכתבים שהוכן מראש (ראה שדה קודם).
 • Global Details + Logo + Local Details
  בצד ימין יופיעו פרטי החברה לפי הסניף, באמצע יופיע לוגו (עד רוחב 40 מ"מ), בצד שמאל יופיעו פרטי החברה הגלובליים באנגלית.
 • Local Details + Logo + Global Details
  בצד ימין יופיעו פרטי החברה הגלובליים באנגלית, באמצע יופיע לוגו (עד רוחב 40 מ"מ), בצד שמאל יופיעו פרטי החברה לפי הסניף.
 • Global Details + Logo
  בצד ימין יופיע לוגו (עד רוחב 40 מ"מ), בשאר המקום יופיעו פרטי החברה הגלובליים באנגלית, מיושר לשמאל.
 • Local Details + Logo
  אם המסמך הנו משמאל לימין: בצד ימין יופיע לוגו (עד רוחב 40 מ"מ), בשאר המקום יופיעו פרטי החברה לפי הסניף, מיושר לשמאל.
  אם המסמך הנו מימין לשמאל: בצד שמאל יופיע לוגו (עד רוחב 40 מ"מ), בשאר המקום יופיעו פרטי החברה לפי הסניף, מיושר לימין.
 • Global Details Only
  רק פרטי החברה הגלובליים באנגלית, על כל רוחב העמוד, מיושר לשמאל.
 • Local Details Only
  רק פרטי החברה לפי הסניף, על כל רוחב העמוד, מיושר לשמאל או לימין - תלוי בשפה של המסמך.
 • Only Logo Image
  לוגו החברה (עד רוחב 40 מ"מ) יהיה ממורכז וללא טקסט נוסף.
 • Empty + Local Details + Global Details
  על פי כיוון הכתיבה במסמך... בהתחלה יושאר מקום ריק ברוחב 60 מ"מ עבור לוגו מודפס מראש על הנייר,
  אח"כ יופיעו פרטי החברה לפי הסניף ואח"כ יופיעו פרטי החברה הגלובליים באנגלית.

שימו לב שבהפקת מסמך בין לאומי, הייפר תבחר פורמט לוגו ללא הפרטים המקומיים (בתאימות לפורמט שנבחר).
אותו הדבר בהפקת מסמך דיגיטלי ל-PDF, מן הסתם אין משמעות למרווח ריק עבור לוגו... ולכן יבחר פורמט תואם עם לוגו.
לוגו מדפסת טרמית
Thermal Paper Logo Header Structure
מבנה הלוגו בהדפסה על נייר טרמי ברוחב 80 מ"מ.
 • Do NOT Print Header
  ללא לוגו בכלל (חוסך בנייר אך לא מומלץ).
 • Global Details + Logo
  בצד ימין יופיע לוגו (עד רוחב 30 מ"מ), בשאר המקום יופיעו פרטי החברה הגלובליים באנגלית, מיושר לשמאל.
 • Local Details + Logo
  אם המסמך הנו משמאל לימין: בצד ימין יופיע לוגו (עד רוחב 30 מ"מ), בשאר המקום יופיעו פרטי החברה פרטי החברה לפי הסניף B, מיושר לשמאל.
  אם המסמך הנו מימין לשמאל: בצד שמאל יופיע לוגו (עד רוחב 30 מ"מ), בשאר המקום יופיעו פרטי החברה פרטי החברה לפי הסניף B, מיושר לימין.
 • Global Details Only
  רק פרטי החברה הגלובליים באנגלית, על כל רוחב הנייר, מיושר לשמאל.
 • Local Details Only
  רק פרטי החברה לפי הסניף B, על כל רוחב הנייר, מיושר לשמאל או לימין - תלוי בשפה של המשתמש (עברית / ערבית יהיה מיושר לימין).
 • Only Logo Image
  לוגו החברה (עד רוחב 40 מ"מ) יהיה ממורכז (20 מ"מ מכל צד) וללא טקסט נוסף.
בחר לוגו להדפסה (1..3) מתוך המסך הקודם
Use Company Logo 1..3
הייפר יכולה להכיל עד 3 לוגואים שונים לכל ארגון. בשדה זה אתה משייך את הסניף ללוגו.
פרטי התקשרות מקומיים שירשמו באיזור הלוגו מזכר שבו יש להזין את פרטי ההתקשרות של הסניף. מקובל לרשום טלפון, דוא"ל, אתר וכתובת (או תא דואר).
כל עיצוב שהוזן במזכר יבוצע בהדפסה. כולל צבעים, שינויי גופן וירידות שורה.
הדפסת זהות החברה (הארגון) בלוגו
 • ברירת מחדל - שם החברה, מעמד משפטי ומספר ישות: פרטי הזהות המלאים של הארגון (חברה / עמותה / עוסק) יופיעו בלוגו ואפשר גם ביחד עם מיתוג מודגש ורישיון מיוחד.
 • מותג במקום שם החברה ומספרה: אפשרות זאת מדפיסה רק את טקסט המיתוג, לאחריו כותרת רישיון מקצועי / מיוחד.
  עם זאת על פי החוק, בכל מסמך המחייב זאת (חשבונית / קבלה וכו), יודפסו פרטי הארגון בסוף המסמך.
 • שם החברה ופרטי רישיון מיוחד במקום מעמד משפטי ומספר ישות: הפעם רק המעמד המשפטי (כגון "חברה פרטית" או "עוסק מורשה") ומספר הזיהוי של החברה יוסתרו.
כותרת רישיון מקצועי / מיוחד יש למלא בשפה המקומית של הסניף. עבור בעלי מקצוע או חברות אשר עליהן לפרסם את פרטי הרישיון שלהן בנוסף או במקום מספר העוסק וכותרתו.
כותרת מיתוג בשפה המקומית
כותרת מיתוג באנגלית
כותרת המיתוג תופיע בגופן גדול ומודגש. למשל "מטבחי יוקרה משהו גרמניה", כאשר שם החברה היא "ישראל יבוא ושיווק מטבחים בעמ".
בהתאם להגדרות ההדפסה אפשר להצניע את שם החברה ופרטי זהותה מאיזור הלוגו אך אז הם יופיעו בתחתית החשבונית או בכל מסמך אחר כדרישות החוק.

הייפר מייצרת בלוגו עד שלושה בלוקים שונים של תוכן. כעת נתאר את סך כל השדות המשתתפים בלוגו והכל תחת ההגדרה "הדפסת זהות החברה (הארגון) בלוגו" שהוסברה מקודם.
שדה ריק פשוט לא יופיע וגם לא יתפוס מקום (לא נוצאות שורות ריקות).

 1. Global Details
  [כותרת מיתוג באנגלית], מתוך הגדרות הסניף של המסמך.
  [כותרת רישיון מקצועי / מיוחד באנגלית], מתוך הגדרות הבסיס (המסך הראשון המתואר כאן).
  [שם החברה / העוסק באנגלית], מתוך הגדרות הבסיס. יופיע בגופן מודגש אם אין כותרת מיתוג או בגופן רגיל.
  [טיפוס החברה / העוסק באנגלית] ביחד עם [מספר ח.פ. / ע.מ.], מתוך הגדרות הבסיס יופיעו בגופן נטוי.
  [פרטי התקשרות בינ"ל שירשמו באזור הלוגו], מתוך הגדרות הבסיס. כל עיצוב שהוזן בשדה יבוצע בהדפסה, כולל צבעים ושינוי גופן.
 2. Logo
  הלוגו שנבחר לסניף, מתוך 3 אפשריים.
 3. Local Details
  [כותרת מיתוג בשפה המקומית], מתוך הגדרות הסניף של המסמך.
  [כותרת רישיון מקצועי / מיוחד], מתוך הגדרות הסניף.
  [שם החברה בשפה המקומית], מתוך מסך ההגדרות לפי ארצות וגם הפעם לפי הקישור של הסניף לארץ בה הוא פועל.
  [טיפוס החברה / העוסק בשפה המקומית] מתוך מסך הארצות ביחד עם [מספר ח.פ. / ע.מ.] מתוך הגדרות הבסיס, יופיעו בגופן נטוי.
  [פרטי התקשרות מקומיים שירשמו באיזור הלוגו], מתוך הגדרות הסניף. כל עיצוב שהוזן בשדה יבוצע בהדפסה, כולל צבעים ושינוי גופן.

הגדרות נייר / מדפסת פיזית הנקבעים על פי המשתמש המחובר

שם השדה תיאור
גופן הדפסה (בכפייה)
Force Printer Font
כפייה של גופן להדפסה, תקף לכל סוגי המדפסות. בשדה הזה בוחרים את שם הגופן (יש להקפיד שהגופן מותקן בכל מערכות ההפעלה בסניף).
גודל גופן הדפסה (בכפייה)
Force Printer Font Size
רק אם הוגדר שם גופן בשדה הקודם, יש להגדיר את גודל הגופן עבור טקסט רגיל במסמך. מהגודל הזה הייפר "תחשב" גדלים נוספים לכותרות (פלוס/מינוס 2 וגם פלוס 4).
דחיסת שוליים לחירור ותיוק (A4)
Compress A4 Margin
דחיסת שוליים לחירור הנייר ויישום בקלסר (מצד שמאל או מצד ימין באופן אוטומטי לפי שפת המסמך).
ההגדרה משפיעה גם בהדפסה על נייר וגם בקובץ PDF (יהיו בו שוליים מובנים). ניתן להגדיר עד 20 מ"מ.
גובה כותרת עליונה,תחתונה במ"מ עבור נייר לוגו
A4 Stationery Top,Bottom Space in mm
עבור הדפסה על דף לוגו שהוכן מראש, ניתן להגדיר מרווח במ"מ מראש העמוד ואז פסיק ואז את המרווח במ"מ מתחתית העמוד.
מותר להזין אפס באחת המידות. אם שתיהן אפס אזי אין להגדרה משמעות - בדיוק כמו השארת השדה ריק.

הגדרת הערות ברירת מחדל למסמכים

זהו הפריט הבא בתפריט והוא משורשר ל- "הגדרות סניפים". להלן צילום המסך של העמוד:
הטבלה hyp_Sale Docs Notes Ext מכילה הצלבה בין שפה - להאם מסמך הוא בינ"ל - לסניף (אפשר לכל הסניפים). עבור כל הצלבה ניתן לכתוב מזכרי הערות ברירת מחדל.
להלן הסבר אודות השדות בטבלה:
שם השדה תיאור
עבור שפה חובה לבחור את שפת המסמך. אגב השפה של כל מסמך נשמרת ברשומת הכותרת.
עבור מסמך בינ"ל האם הטקסטים ברשומה הזאת מיועדים למסמך בינ"ל או למקומי.
ההגדרה של מסמך בין לאומי הינה בעלת משמעות חשבונאית ולוגיסטית.
מותר להפיק מסמך בינ"ל בריבוי שפות, עם זאת במידה והשפה הרצויה לא נמצאת, הייפר תחפש את הטקסט באנגלית למסמך בינ"ל.
עבור סניף שדה רשות ולכן הערך הראשון הוא "כל הסניפים". לכן רשומה המיועדת לכל הסניפים תיבחר אם אין רשומה לסניף ספציפי.
אותו מנגנון יפעל אם למשל אין מזכר לחשבונית בספרדית לסניף X אבל יש מזכר בספרדית "לכל הסניפים" - אזי הייפר תיקח אותו. העיקר שימצא תוכן...
הערות ב.מ. עבור תעודת משלוח
הערות ב.מ. עבור תעודת החזרה
הערות ב.מ. עבור חשבונית מס
הערות ב.מ. עבור חשבונית זיכוי
מזכרי הערות ברירת מחדל, כמובן שניתן לערוך את התוכן ידנית במסמך עצמו.
הערות ב.מ. עבור טופס קבלה
הערות ב.מ. עבור טופס החזר כספי
שימו לב שעבור נותני שירותי מטבע הטפסים הללו יכולים להיקרא "הפקדה" / "משיכה" / "הלוואה" וכו.
נוסח מדיניות החלפת מוצרים הנוסח יצורף לתעודות משלוח / חשבוניות / החלפה - בהתאם לאיפיון ולרשומות הפריטים במכירה.