הרחבות למודולים ושירותי אינטרנט

עמוד הגדרות המשלב בתוכו 4 טבלאות שונות, כל אחת בלשונית נפרדת. הממשק כולו באנגלית (שמאל לימין) עבור עבודה נוחה.
בכל הטבלאות מותקן יומן שינויים. אך הצפייה בו דרך הדוח הכללי (מעמוד הבית) וללא לחצנים ייעודיים בעמוד הזה.

Hyper Modules

השדות מגיעים מהטבלה
hyp_Global Definitions
, שמירת שינויים בלחיצה על Save Settings ושחזור הערכים הקודמים בלחיצה על Reload Settings .
כעת נסקור את השדות ומשמעותם:
שם השדה תיאור
הפעל מודול נקודת מכירה (קופה) פותח בתפריטים של הייפר Point of Sale עם ממשק נוח להפעלת קופה (יוצרת חשבוניות מס וקבלות כמו בשאר המודולים).
הפעל מודול פלטפורמות מסחר אם אתם מחברים את הייפר לפלטפורמת מסחר (CFD, מניות, מט"ח וכיו) יש להגדיר את השדה הזה.
מודול TPM הוא רחב ומכיל פריטים רבים בתפריט הראשי ובתיקי הלקוחות והספקים.
רזי ההטמעה נובעים מתוכן טבלת הפלטפורמות ("hyp_Trading Systems List") אותה ניתן להגדיר רק כשיש ערך YES בשדה הזה ולאחר אתחול הייפר.
הפעל מודול חיובים מצד שלישי פותח את הממשק למשתמש עבור הטבלה
hyp_Client 3rd Party Billing for Services
.
תפקידה של הטבלה הוא לשכפל להייפר נתוני חיוב לקוחות בעבור שירותים טכנולוגיים (כמו חשבון שיחות טלפון SIP, פרסום באינטרנט ועוד).
הפעל מודול שיווק לאתרי בנייה עבור חברות הפועלות מול אתרי בניה (לדוגמה יצרניות מטבחים, סניטריה, מיזוג אוויר ועוד), השדה פותח את מודול ניהול האתרים בתפריט הראשי ובתיקי הלקוחות.
הפעל טבלת הרחבה "6-Extra Properties 1" בכרטיס לקוח מדובר בטבלאות רזרביות להכלת מידע פרטני לארגון. על הטבלאות ניתן להפעיל תסריטים ולייצר דוחות.
 • No, Hide this tab: ברירת המחדל, הסתרת לשונית טבלה זו במערכת הייפר.
 • Yes, Override whole table on save: לחצן שמירה אחד לכלל השינויים בטבלה (טוב כאשר אין הרבה רשומות לכל לקוח).
 • Yes, Update each sub record separately: כאשר מבוצע שינוי ברשומה מסוימת, היא תסומן בצלמית לצד שמה, כל עוד לא נשמר השינוי.
  לחצן השמירה רלוונטי לרשומה עליה הסמן עומד.
 • Yes, as READ ONLY data source: הממשק פתוח לקריאה בלבד (טוב לקליטת מידע מגורם חיצוני).
הפעל טבלת הרחבה "Extra Properties 3" בכרטיס לקוח עבור הטבלה הזאת יש עוד שתי הגדרות אפשריות (בנוסף לרשום בשדה הקודם):
 • Yes, Mass Data mode with Ext sub table: ממשק של שתי טבלאות (תת רשומה) והכנה לעומס נתונים.
  אפשרות זאת טובה לממשק המעתיק להייפר מסה גדולה של נתונים ממערכת חיצונית (למשל תיעוד פרסום באינטרנט).
 • Yes, Mass Data & READ ONLY mode: כמו הממשק הקודם רק לקריאה בלבד.
הזנת רשומה בטבלת הרחבה הופכת את הלקוח ל-"אמיתי" השדה קובע האם סטטוס הלקוח יהפוך ל-"לקוח אמיתי", כאשר מוזנת רשומה באחת מטבלאות ההרחבה.
הפעל טבלת הרחבה "Extra Properties 1-4" בכרטיס ספק בדומה לתיק הלקוח, מדובר בטבלאות רזרביות להכלת מידע פרטני לארגון - בתיק ספק בהייפר. על הטבלאות ניתן להפעיל תסריטים ולייצר דוחות.
 • No, Hide this tab: ברירת המחדל, הסתרת לשונית טבלה זו במערכת הייפר.
 • Yes, Override whole table on save: לחצן שמירה אחד לכלל השינויים בטבלה (טוב כאשר אין הרבה רשומות לכל ספק).
 • Yes, Update each sub record separately: כאשר מבוצע שינוי ברשומה מסוימת, היא תסומן בצלמית לצד שמה, כל עוד לא נשמר השינוי.
  לחצן השמירה רלוונטי לרשומה עליה הסמן עומד.
 • Yes, as READ ONLY data source: הממשק פתוח לקריאה בלבד (טוב לקליטת מידע מגורם חיצוני).
הפעל טבלת הרחבה "Extra Properties 3" בכרטיס ספק עבור הטבלה הזאת יש עוד שתי הגדרות אפשריות (בנוסף לרשום בשדה הקודם):
 • Yes, Mass Data mode with Ext sub table: ממשק של שתי טבלאות (תת רשומה) והכנה לעומס נתונים.
  אפשרות זאת טובה לממשק המעתיק להייפר מסה גדולה של נתונים ממערכת חיצונית (למשל תיעוד פרסום באינטרנט).
 • Yes, Mass Data & READ ONLY mode: כמו הממשק הקודם רק לקריאה בלבד.
הזנת רשומה בטבלת הרחבה הופכת את הספק ל-"אמיתי" השדה קובע האם סטטוס הספק יהפוך ל-"מאושר לפעילות", כאשר מוזנת רשומה באחת מטבלאות ההרחבה.
הפעל טבלת הרחבה "CRM Spare Table 1/3/5/6" בעמוד הבית הפעלת מודולים של טבלאות רזרביות מתוך התפריט הראשי (עמוד הבית).
 • No, Hide this tab: ברירת המחדל, הסתרת ממשק זה במערכת הייפר.
 • Yes, with Manual Key: שימוש בטבלה כאשר המפתח מוזן ידנית כחלק מטופס הקלט.
 • Yes, with Automatic Key Generator: שימוש בטבלה כאשר המפתח מיוצר על ידי הייפר (חותמת זמן כמספר ממשי).

מידע נוסף אודות טבלאות ההרחבה

ראשית אנו ממליצים למטמיע לחקור את כמות השדות והקישורים דרך הכלי "DB Viewer". פשוט חפשו טבלאות עם המילה CRM או Extra.
הטבלאות בנויות בגדלים שונים (כמות שדות ומשקל רשומה) ואנו ממליצים לבחור את הגודל הנכון למשימה וגם לחשוב על הטווח הארוך.
במרבית הטבלאות קיימים גם שדות קישור לתיקי לקוח / ספק / מתווך. ממשקי החיפוש והבחירה יפעלו באופן אוטומטי ובתנאי שהמטמיע הציב אותם בעיצוב הטופס (אם ברכיב אזור שדות או ברכיב טבלה).

תתי טבלאות:

כפי שעולה משמות הטבלאות...
 • הטבלה "hyp_Client Extra Properties SubTable" היינה תת טבלה של "hyp_Client Extra Properties".
 • הטבלה "hyp_Client Extra Properties2" עומדת בפני עצמה (כך גם 4, 5 ו-6).
 • הטבלה "hyp_Client Extra Properties3 Subtable" היינה תת טבלה של "hyp_Client Extra Properties3".
 • אותו המבנה קיים גם בטבלאות של הספקים (השם מתחיל ב hyp_Supplier).

יכולות נוספות:

 • באופן חריג לטבלה "hyp_CRM_SpareTable_01" יש שתי תתי טבלאות בשמות "hyp_CRM_SpareTable_02" וגם "hyp_CRM_SpareTable_02B".
  ניתן גם לקשר קובץ אחד לכל רשומה ראשית.
 • לטבלה "hyp_CRM_SpareTable_03" יש גם תת טבלה וגם ממשק כתובת הכולל מפה (גוגל) ושדות GIS.
 • בכל הטבלאות קיים יומן שינויים מלא וגם לחצן צפייה במפתח הנוכחי Modifications Log
 • לטבלאות hyp_CRM_SpareTable יש גם לחצן הדפסה Print הפועל על פי העיצוב הוויזואלי של השדות העמוד.

Web Service / Tech

בעמוד זה נספק את הוראות ההפעלה לממשק. תוכן הרשומות מפורט במודולים אשר זקוקים לו (למשל הגדרת ספק SMS או סליקת אשראי).
להלן רשימת הלחצנים בממשק:
Create New מאפס את הטופס לקליטה של רשומה חדשה.
Edit טוען לעריכה את הרשומה אשר הסמן של הטבלה מצביע עליה.
Save שמירת הרשומה.
Remove מחיקת הרשומה אשר הסמן של הטבלה מצביע עליה (עם דיאלוג לאישור נוסף).

כעת נסקור בקצרה את השדות בטבלה ונבין את "כיוון השימוש" שלהם. כמובן שיתכנו שימושים יוצאים מן הכלל.
שם השדה תיאור
Hyper Service ID מפתח הרשומה. בדרך כלל ה- domain של נותן השירות. לעיתים אנו מוסיפים מספור עבור ריבוי חיבורים.
למשל masav.co.il6 כאשר ללקוח ישנם 7 חשבונות בנק המחוברים למס"ב.
Username
Password
מדברים בעד עצמם. לא תמיד יש סיסמה ולעיתים היא string מפתח פרטי ב base64.
Terminal / ID בד"כ עבור סולקי כרטיס אשראי ופרוטוקול fix. אחרת לא בשימוש.
URL הכתובת של השירות בד"כ מוגדרת בקוד של הייפר כי מדובר בספקים מאושרים שפיתחנו מולם ממשק.
עם זאת עבור פיתוחים מסוימים או כגיבוי אם הספק שינה כתובת (ולא הספקנו לעדכן גרסה) יש להשתמש בשדה הזה.
לעיתים מדובר בתיקייה במערכת הקבצים (path).
Service Available Currencies עבור שירותי סליקה / ארנקים. באילו מטבעות השירות תומך. פורמט 3 אותיות למטבע, הפרדה באמצעות פסיק. לדוגמה USD,EUR וכיו.
Service Available Languages באילו שפות השירות תומך. פורמט 3 אותיות לשפה, הפרדה באמצעות פסיק. לדוגמה ENG,HEB,ARA וכיו.
Payment Service Fee Percent עבור שירותי סליקה / ארנקים. עמלת סליקה באחוזים אשר תחושב על ידי הייפר בזמן השימוש בסולק (מתוך server side app).

Extended App Settings

טבלה זו היא המקבילה הצנועה ל windows registry. מטרתה היא לתת מענה לכל מיני מתגים (software switch) ללוגיקות פנימיות בהייפר.
הרי יכולנו ליישם עוד עשרות שדות הגדרה בעמודים נוספים מתוך התפריט "יסודות המערכת", אך לדעתנו זה היה הופך את ממשק ההגדרות לבלתי נסבל.
במקום זאת בחרנו ליישם טבלה של טקסט חופשי ובכך מפתחי הייפר וגם מפתחי הרחבות חיצוניים יכולים ליזום רשומות הגדרה פרטניות לפרויקטים שלהם ולתת מענה לגחמות מצד המשתמשים.
בעמוד זה נספק את הוראות ההפעלה לממשק, תוכן הרשומות מפורט במודולים אשר זקוקים לו.


הטבלה השמאלית היא זו שמכילה את ההגדרות במסד הנתונים. הטבלה מימין (Possible Entries) מכילה רשימה של הגדרות אפשריות - כקיצור דרך עבורך.
הטבלה מימין לא רואה מודולים / קודים פרטיים ולכן יתכנו הגדרות שאינן מופיעות בה.
להלן רשימת הלחצנים בממשק (מתייחסים לטבלה השמאלית):

Create New הלחצן פותח דיאלוג הזנת רשומה חדשה (כולל מפתח).
* קליק כפול על הטבלה מימין, פותח דיאלוג הזנת רשומה כמו בצילום לעיל. כל שנותר לך הוא לתעד הערה בהירה ולאשר.
Edit הלחצן פותח דיאלוג עריכה לרשומה עליה הטבלה מצביעה. לא ניתן לערוך את המפתח (השדה הראשון).
Remove מחיקת הרשומה אשר הסמן של הטבלה מצביע עליה (עם דיאלוג לאישור נוסף).

נציין את המובן מאליו: הטבלה יכולה לקלוט כל טקסט אשר יוזן אליה (בכל שפה). אולם אין טעם להכניס מפתחות שאין קוד אשר פונה אליהם, אותו הדבר לגבי הערכים.
להלן הסבר אודות השדות:
שם השדה תיאור
Entry Unique Name מפתח הרשומה (טקסט עד 50 תווים) אשר נקבע על ידי המתכנת.
Entry Value הגדרת ההתנהגות הרצויה ואולי גם מידע נלווה - הכל נקבע על ידי המתכנת.
Admin Notes טקסט חופשי להערות. רצוי לרשום מי דרש את ההגדרה (את שינוי ההתנהגות של התוכנה).

ריכוז הגדרות מתחומי המכירות וההנח"ש

זוהי רק רשימה אחת מתוך רבות. בד"כ לכל מודול מקצועי יש רשימה מרוכזת בהדרכה שלו (לדוגמה: ניהול הלוואות, עסקאות קריפטו).
במטרה להקל על מטמיעי המערכת, ריכזנו כאן רשימה של הגדרות fine tuning מהמודולים העיקריים של הייפר. שכן הם מעטים וקל לפספס אותם בעמודי ההדרכה הארוכים ממילא.
Entry Unique Name Entry Value הסבר בעברית
Original Receipt Refund Form Internal Production בכדי להפיק קבלות ומשיכות כמסמכים פנימיים (המקור אינו נשלח בדוא"ל ללקוח, רק העתק ביוזמה ידנית), הזינו את המתג הבוליאני הזה.
Allow Historical Dates Enabled מתג מיוחד לשלב העברת המידע ממערכת קודמת - אל הייפר. פנו לתמיכה שלנו לקבלת הסבר.
Convert Currency by Live Feed Enabled בד"כ שערוך מטבע חוץ בקבלות ומשיכות בהייפר, נעשה באמצעות שער יציג ידוע לתאריך התזרים.
אבל אם יש לך feed של מחירים בזמן אמת, או שהגדרת יבוא פיד משרת Sye Software... הדגל מעביר לשימוש בשערים בזמן אמת.
חשוב לציין שמודולים ייעודיים אשר תוכננו מראש להתחבר לפיד, אינם מושפעים מהמתג הזה.
Money Laundering Conversion Ext List NO JE לביטול רישום פקודות היומן מתוך הממשק "רשימה נוספת של המרות מטבע לדיווח", הזינו את המתג הבוליאני הזה.
TDS_Keep_Original_Currency_Patch Enabled האם לחשב נ.מ.ב במטבע חשבון המסחר (לא שקלים) ? אנחנו לא ממליצים אבל למי שיש חוות דעת חשבונאית/משפטית... הנה האפשרות.
Show Opening Balance JE Enabled לאחר סגירת מאזן שנתי (או רבעוני), הייפר מייצרת פקודת יומן מיוחדת של "יתרות פתיחה".
כברירת מחדל השורות הללו מסוננות מהכרטסות כי חישוב היתרה המצטברת נעשה בכל מקרה ומופיע בהדפסה ללקוח בהדגשה.
עם הזמן הגיעה דרישה להשאיר את הפקודה הזאת (של יתרות פתיחה) בכרטסות (כפי שהיה בהייפר הקודמת). עבור הדרישה הזאת יש ליישם את המתג הזה.
TCli_Financial_Activity_Statement PreviewDoc בעת הפקת תצהיר פעילות ללקוח, ברירת המחדל של הייפר היא תצוגה מקדימה ולאחר אישור של המשתמש, שליחה אוטומטית ללקוח כמסמך PDF מוצפן.
עם הזמן הגיעה דרישה לספק ממשק ידני לתוכן התצהיר. לאפשר להדפיס אותו מקומית או לשלוח ידנית דרך outlook. עבור הדרישה הזאת יש ליישם את המתג הזה.
Website Modules String Value עבור פרויקטים פרטיים בצד ה- Web של הייפר. ניתן לשרשר שמות פרטניים של מודולים אותם יש להפעיל מול מסד הנתונים הזה.
זהו הפתרון שלנו לפיתוחים פרטיים, מול מספר מסדי נתונים בשמות שונים (בד"כ סביבת פיתוח + בדיקות + ייצור).