דוח שינויים במאזן

הדוח מציג מאזן לתחילת תקופה + סוף תקופה + מה השתנה במהלכה.

הוראות הפעלה

בראש העמוד תמצאי שדות אשר מגדירים את טווח השאילתה, ביחד עם תיבות check-box לבחירת טיפוסי החשבונות (של הייפר) - בהתאם להרשאות המשתמשת המחוברת.
חובה עליך להגדיר תקופה (מתאריך עד לתאריך) ולבחור לפחות קבוצת חשבונות אחת אשר תשתתף בדוח.
שם השדה תיאור
החל מ- תאריך רישום (אסמכתה)
עד ל- תאריך רישום (אסמכתה)
הדוח יקרא ויחשב פקודות יומן אשר הוזנו לספרים בטווח התאריכים הזה.
כל פקודה שנרשמה לפני החל מתאריך תסוכם בתור "יתרת פתיחה" בתוצר של הדוח.
כל פקודה שנרשמה החל מהתאריך הזה וכולל אותו תיספר במסגרת טווח הפעילות (עמודות חובה וזכות) אותה הדוח מציג.
החל מ- תאריך תזרים (ערך)
עד ל- תאריך תזרים (ערך)
בדומה לצמד השדות הקודמים אך פועל על השדה תאריך תזרים. בפקודות יומן ללא תאריך תזרים יילקח תאריך הרישום במקומו.
שימי לב: כאשר את מטילה מגבלות על תאריך רישום ותזרים בו זמנית, את עלולה לאבד פקודות יומן שנרשמו רטרו (לדוגמה קבלה על תשלום מלפני יומיים).
לנקודת זמן מעלה בשאילתה את כל פקודות היומן שנוצרו (נכנסו למסד הנתונים) מראשית ההיסטוריה ועד לנקודת הזמן שהזנת בשדה.
כך ניתן לצפות בתמונת מצב נכון לשעה מסוימת.
יוצאות מן הכלל הן פקודות שבוטלו, אשר לא יופיעו בכל מקרה גם אם מועד ביטולן היה לאחר נקודת הזמן המבוקשת.
תקן חשבונאי השדה הזה מוסיף תנועות לשאילתה על פי השדה "לפי סטנדרט / פילוסופיה חשבונאית" מפקודת היומן.
נמחיש את אופן הסינון:
  • מיועד לכולם: זוהי ברירת המחדל והיא מציגה רק את הבסיס = רק פקודות מסוג Standard.
  • GAAP: רק פקודות מסוג Standard או GAAP יכללו בדוח.
    הדוח יציג את השערוך לפי "עקרונות חשבונאיים מקובלים" של לשכת רואי החשבון במדינה בה מנוהלים הספרים.
  • IFRS: רק פקודות מסוג Standard או IFRS יכללו בדוח. הדוח יציג את השערוך לפי תקן IFRS שאימצה החברה.
  • תאורטי: רק פקודות מסוג Standard או תאורטי יכללו בדוח. הדוח יציג מצב תאורטי חזוי או כל המחשה אחרת.

לאחר האלמנטים הנ"ל נמצאים לחצני ההפעלה של הדוח:
סמן בחירה בכל התיבות קיצור דרך, מסמן עבורך V בכל טיפוסי החשבונות לעיל.
בהייפר לכל משתמש יש הרשאה לרמת החשיפה שלו להנהלת חשבונות. יתכן ובהרשאה שלך תהיה רק קבוצה אחת זמינה (לקוחות / ספקים).
בטל בחירה בכל התיבות קיצור דרך, מנקה את סימון ה-V בכל טיפוסי החשבונות לעיל, כעת יהיה לך קל לסמן V רק בטיפוסים שאת צריכה.
הפעל דוח לאחר מילוי השדות, לחצי כאן להפקת הדוח.   כאשר הדוח חוזר עם תוצאות, יפתחו בפניך הלחצנים הבאים ברשימה.
יצא נתונים יצוא טבלת התוצאה לגיליון.
הדפסה הדפסה פשוטה, מחולקת לקבוצות ע"פ טיפוס החשבון ואחכ מיון לפי שם החשבון ומטבע.

פלט הדוח

שם השדה תיאור
מספר חשבון
שם החשבון
השילוב בין מספר חשבון לבין מטבע היתרה, הינו מפתח חד ערכי בדוח הזה.
מטבע המטבע בו נקובה השורה כולה, למעט 2 שדות במטבע ניהול ספרים.
יתרת פתיחה כל פקודה שנרשמה לפני החל מתאריך תסוכם בתור "יתרת פתיחה" בתוצר של הדוח.
פקודות מטיפוס "יתרת פתיחה" יספרו תמיד בעמודה הזאת גם אם התאריך שלהן מתאים לטווח הדוח.
בהנח"ש רב מטבעית, ללא חשבון המרה ("מעבר") לכל התנועות, סיכום הטור צפוי להיות לא מאוזן כלל.
פקודות חובה סך הסכומים בצד החובה, במטבע השורה, בפקודות אשר נמצאות בטווח התאריכים של הדוח.
פקודות זכות סך הסכומים בצד הזכות, במטבע השורה, בפקודות אשר נמצאות בטווח התאריכים של הדוח.
יתרה סך כל פקודות היומן בדוח, במטבע השורה. הנתון זהה ל-"יתרה" בדוח מאזן בוחן.
בהנח"ש רב מטבעית, ללא חשבון המרה ("מעבר") לכל התנועות, סיכום הטור צפוי להיות לא מאוזן כלל.
כמות תנועות כמות התנועות (חובה וזכות), במטבע השורה, בפקודות אשר נמצאות בטווח התאריכים של הדוח.
יתרת פתיחה ILS סיכום הפקודות בדיוק כמו בטור "יתרת פתיחה" אבל כל פקודה מוכפלת בשער ההמרה הרשום בה (שערוך פאסיבי).
זהו הערך החשבונאי של התנועות במטבע השורה. ככל וקיימות פקודות "שערוך מטבע", הן יצטברו בשורה של השקלים.
סיכום הטור כולו אמור להציג איזון (ערך אפס או עד 3 מאיות).
יתרה ILS סיכום הפקודות בדיוק כמו בטור "יתרה" אבל כל פקודה מוכפלת בשער ההמרה הרשום בה (שערוך פאסיבי).
כל השאר ההסברים מהשדה הקודם, תקפים גם כאן לרבות בחינת האיזון.
מטרת החשבון הקטגוריה אליה שייך החשבון, בהתאם לתיבות הסימון (check box) בחלק העליון של המסך.
הפרש ערך הטור "יתרה" מינוס הטור "יתרת פתיחה".
הפרש ILS ערך הטור "יתרה ILS" מינוס הטור "יתרת פתיחה ILS".

האפשרות להפיק עם שערוך יתרות

קיבלנו בקשה לאפשר את הפקת הדוח עם עמודות שקלים בשערוך לפי השער היציג בתאריך הסיום.
מכיוון שמדובר בכיול רגיש, החלטנו ליישם כמתג לוגי (משהו שקשה לשנות "בטעות").
מנהל המערכת יכול להגדיר את 'ACC_Change_of_Balance_Report' עם הערך 'Floating Balance' .